Róbert Hill: „Do Nemocnice Bory sa vracajú lekári zo zahraničia, ktorí chcú vybudovať niečo výnimočné“

Čo sa aktuálne deje mimo staveniska Nemocnica Bory? Prečo je potrebné zmeniť systém vzdelávania budúcich lekárov? Bude Nemocnica Bory pripravená vzdelávať mladé talenty?

Aj o tom sme sa rozprávali s medicínskym riaditeľom Nemocnice Bory, Róbertom Hillom v našom Penta Podcaste. O témach sa dozviete viac aj v tomto článku.

Aká je úloha medicínskeho riaditeľa?

Róbert Hill, medicínsky riaditeľ novej Nemocnice Bory, začínal ako lekár chirurgického oddelenia v Nových Zámkoch, kde sa neskôr začal venovať neurochirurgii. Aj keď ho po čase zlákala manažérska činnosť, verí, že vo svojej každodennej práci využíva skúsenosti z lekárskeho prostredia. Je podľa neho jednoduchšie poznať všetky procesy a stavať na svojich vlastných poznatkoch, ako hľadať nové nastavenia pre chod nemocnice v prípravách.

Aká je dnes jeho úloha ako medicínskeho riaditeľa novej nemocnice? S úsmevom hovorí, že „dnes som viac zamestnanec HR.“  V týchto mesiacoch totiž prebieha výber lekárov, sestier a iného personálu, ktorí budú v Nemocnici Bory pracovať a s ktorými už dnes Robo spoločne nastavuje budúce procesy. Úlohou  medicínskeho riaditeľa bude po otvorení nemocnice najmä dohliadať nad dodržiavaním týchto procesov a koordinovať celý chod nemocnice.

Nerobíme nábor, ale výber zdravotníkov

Hrubá stavba nemocnice Bory je už dokončená a práce sa dnes sústredia v interiéroch. Množstvo práce však majú kolegovia aj mimo stavenisko. Azda najdôležitejším aspektom fungovania nemocnice bude nemocničný personál. Róbert Hill hovorí, že do nemocnice Bory sa hlási mnoho odborníkov, ktorí najmä kvôli frustrácii zo zle nastaveného slovenského zdravotníckeho systému odišli pracovať do zahraničia. Nemocnica Bory pre nich predstavuje perspektívu, pre ktorú sa oplatí vrátiť sa naspäť na Slovensko.

Do výberu kvalitných zamestnancov sa zapájajú aj klinickí lídri, ktorí predstavujú hlavné piliere nemocnice. „Ja nechcem podriadených, chcem tímových hráčov, partnerov, ľudí, s ktorými budeme diskutovať o tom, či robíme veci správne alebo nie“, zdôrazňuje klinická líderka pre ošetrovateľstvo klinickej medicíny, Andrea Bučuričová.

Pre nemocnicu sú kľúčoví ľudia, ktorí majú podľa Róberta Hilla aj pridanú hodnotu. „Dávame si pozor na to, aby sme vyberali ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ, chcú robiť veci inak ako ich robia dnes, túžia pracovať v nemocnici, ktorá sa svojim chodom podobá nemocniciam v Českej republike či ďalej na západe.“  Podotýka, že nemocnica Bory nemá za cieľ vykrádať personál iným zariadeniam, nakoľko do veľkej miery chcú v Nemocnici Bory pracovať zdravotníci, ktorí by inak odišli zo Slovenska pracovať za hranice.

Ďalšou dôležitou príležitosťou z hľadiska ľudského potenciálu sú pre novú nemocnicu študenti medicíny. Tí, si v dnešnej dobe už z rôznych zahraničných pobytov a stáži vedia porovnať podmienky v zahraničí a preto viac ako tretina z nich plánuje po ukončení štúdia odísť mimo Slovenska. „Pre nich je nemocnica Bory nádej, že nemusia hľadať funkčnú nemocnicu v Nemecku, ale je tu pre nich nemocnica Bory.“

Moderné výukové centrum ako slovenská rarita

Aj preto bude našim cieľom venovať kapacity nemocnice na vzdelávanie mladých talentov. Pre zdravotnícky personál nemocnice a študentov medicíny bude dostupné moderné výukové centrum s posluchárňami. V Nemocnici Bory bude k dispozícii aj trenažérové centrum, teda moderné zariadenie slúžiace na nácvik mnohých endoskopických alebo laparoskopických výkonov. Študenti budú môcť zároveň vďaka operačným sálam vybavenými kamerami, sledovať operácie naživo. Medicínsky riaditeľ zdôrazňuje, že podobné centrum na slovenské pomery nie je bežným úkazom a dodáva, že „v blízkosti vznikne vďaka spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom vedeko-vzdelávací kempus, podobný tomu, aký dnes nájdeme pri fakultnej nemocnici v Brne.“

Máme záujem o podporu pregraduálneho vzdelávania medikov

Medicínsky riaditeľ hovoril aj o slovenskej realite neefektívneho vzdelávania študentov medicíny. V tomto systéme podľa Róberta Hilla „mladí lekári nedostávajú priestor, sú neskoro zaraďovaní do špecializácií, vyukové programy sú veľmi formálne a nedostávajú sa k zaujímavým výkonom.“

Podľa Hilla je v tomto systéme obrovským problémom fakt, že študentom sa neposkytujú priestory špičkových oddelení v iných nemocniciach, ale len tie v univerzitných nemocniciach, ktoré sú už roky nepostačujúce a trpia nedostatočnou kapacitou. Zdôrazňuje, že nemocnica Bory je pripravená poskytnúť svoje vzdelávacie centrum a odborníkov slovenským lekárskym fakultám, za účelom odbornej prípravy budúcich lekárov. Chce to však robiť inak, efektívnejšie. „Urobíme to v takom rozsahu, aby jeden lekár mal na starosti možno dvoch, troch študentov a aby sa lekár mohol venovať, a učiť študentov na svojom pacientovi tak,  aby to neblokovalo chod nemocnice z pohľadu zdravotnej starostlivosti a aby študent nebol na príťaž, ale bol riadnym členom tohto tímu.“

Prístup k lekárom z tretích krajín by mal byť oveľa aktívnejší

Po náročnom období pandémie sa množstvo lekárov a sestier rozhodlo odísť zo Slovenska či úplne ukončiť svoju kariéru. Problém s nedostatkom lekárov bol akútny aj predtým, no pandémia ho znásobila. Vyriešiť by to podľa Roba Hilla mohol aj ústretovejší prístup k lekárom z tretích krajín, osobitne z Ukrajiny. Slovensko dnes však aj na lekárov s dlhoročnou praxou kladie príliš vysoké nároky. Zahraniční lekári na Slovensku musia robiť náročné jazykové aj odborné skúšky podobné štátniciam, ktoré by podľa Hilla často nezložili ani naši lekári.

Podľa jeho slov by bolo ideálne vytvoriť bilaterárne spolupráce a vzťahy s univerzitami v tretích krajinách, najmä na Ukrajine, ktoré by Slovákom potvrdili, že lekár u nich titul získal a absolvoval atestáciu. Univerzitiy by zároveň deklarovali, aké má daný lekár odborné poznatky a akú absolvoval prax. Náš prístup by mal byť podľa Hilla oveľa zhovievavejší a ochotný vytvoriť týmto lekárom vhodné podmienky na prácu. Jeho názor zdieľa aj pôvodom ukrajinský lekár Ivan Serbaylo, z pediatrickej JIS v Nemocnici Svet zdravia Trebišov: „podľa mňa by bolo potrebné zmeniť a zjednodušiť spôsob uznávania diplomov a pomôcť zdravotníkom v úvodnej fáze, kedy v nemocnici len začínajú pracovať, kým sa naplno zapoja do zdravotníckeho systému.“

Predregistrácia ako vzájomný benefit pre nemocnicu aj pacienta

O zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Bory je veľký záujem. Aj preto sme začiatkom roka spustili predregistráciu pacientov. Túto možnosť využilo už viac ako 35-tisíc ľudí. Keďže nová nemocnica by bez tejto možnosti nemala žiadnu databázu pacientov, pri jej otvorení a príchode prvých pacientov by ich registrácia predstavovala veľkú administratívnu záťaž. Tomu sa však dá vyhnúť využitím predregistrácie. Pred otvorením nemocnice vyzveme všetkých predregistrovaných, aby doplnili svoje medicínske údaje a informujeme ich o spustení online rezervačného systému na vyšetrenia a zákroky. K zdravotnej starostlivosti sa tak dostanú rýchlejšie a bez zbytočnej byrokracie.

Neexistujúci cenník

Najčastejšou otázkou, ktorú Róbert Hill dostáva je, kedy bude zverejnený cenník nemocnice. Hoci bude Nemocnica Bory najmodernejšou nemocnicou na Slovensku, zdravotná starostlivosť v nej bude poskytovaná pre všetkých pacientov úplne bezplatne. Pacientovi postačí len kartička poistenca. Cenník preto neexistuje. A to aj napriek tomu, že to, čo je v iných slovenských nemocniciach považované za nadštandard, bude v nemocnici Bory štandard. Platí to aj pre jednolôžkové izby s wifi, televíziou a vlastným sociálnym zariadením.

Chcete sa dozvedieť viac? Vypočujte si Penta Podcast s Róbertom Hillom.