Nové nemocnice

Miriama Letovanec: Spišská Nová Nemocnica

Miriama Letovanec je senior projektovou manažérkou zodpovednou za projekty Plánu obnovy v sieti Penta Hospitals.

Nové nemocnice

O výstavbu novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi súťažia štyri stavebné firmy

Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves minulý týždeň pristúpila k oficiálnemu otváraniu ponúk na výstavbu nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci verejného obstarávania nemocnica nakoniec obdržala štyri záväzné ponuky, ktoré teraz vyhodnocuje poverená odborná komisia.

Nové nemocnice

Nemocnica Bory oslavuje 1. narodeniny!

Po štyri a pol roku výstavby sa na konci marca minulého roka otvorila nová nemocnica na Slovensku. Vďaka nej sa zvýšila dostupnosť akútnej a intervenčnej zdravotnej starostlivosti v špecializáciách, ktoré dlhodobo vykazujú dlhé čakacie lehoty.

Nové nemocnice

9 mesiacov od otvorenia Nemocnice Bory: Dá sa to moderne aj ľudsky zároveň

Za deväť mesiacov prevádzky prešla Nemocnica Bory cestou plnou výziev, dosiahla významné úspechy a od marca 2023 reprezentuje najmodernejšie medicínske pracovisko na Slovensku. Nemocnica Bory bola dokončená nielen v stanovenom termíne a rozpočte, ale predovšetkým sa nám podarilo vytvoriť z nej živý, pulzujúci organizmus poskytujúci zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni.