Bratislava

Prvá certifikovaná žena na da Vinci Xi na Slovensku

MUDr. Katarína Peregrimová pracuje ako lekár špecialista gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska v Nemocnici Bory. Na jeseň minulého roku sa stala prvou certifikovanou ženou na Slovensku, ktorá môže operovať na najmodernejšom laparoskopickom operačnom systéme da Vinci Xi.

Bratislava

Nemocnica Bory oslavuje 1. narodeniny!

Po štyri a pol roku výstavby sa na konci marca minulého roka otvorila nová nemocnica na Slovensku. Vďaka nej sa zvýšila dostupnosť akútnej a intervenčnej zdravotnej starostlivosti v špecializáciách, ktoré dlhodobo vykazujú dlhé čakacie lehoty.

Bratislava

Nemocnica Bory otvára dialyzačné pracovisko

Pacienti s ochorením obličiek môžu dostávať dialyzačnú liečbu na novootvorenom modernom pracovisku v Nemocnici Bory.

Bratislava

V nemocnici Medissimo nájdete športovú kliniku

Bratislavská Nemocnica Medissimo od nového roka zmenila svoje zameranie a začala poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť dominantne v oblastiach ortopédie, úrazovej chirurgie a rehabilitácie.