Nemocnica Bory a Siemens Healthineers podpísali 30-miliónovú zmluvu: 15 rokov budeme mať v nemocnici len tie najnovšie medicínske technológie!

Nemocnica Bory a spoločnosť Siemens Healthineers dnes slávnostne podpísali strategickú zmluvu v hodnote vyše 30 miliónov eur. Počas ďalších 15 rokov bude Siemens Healthineers poskytovať budúcej bratislavskej nemocnici servis a výmenu viac ako 20 medicínskych zariadení, s tým spojené vzdelávanie a softwarové riešenia. Ide o jedinečné partnerstvo v stredoeurópskom regióne, ktoré Nemocnici Bory zabezpečí v oblasti rádiodiagnostickej medicínskej techniky technologické prvenstvo. Nemocnica je dnes dokončená na takmer 80 percent a otvoriť ju plánujú v marci budúceho roku.

„Nemocnica novej generácie Bory v Bratislave sa stane vlajkovou loďou siete našich nemocníc, ale aj celého slovenského zdravotníctva. Cieľom tohto partnerstva je nielen zlepšiť, ale hlavne dlhodobo v Nemocnici Bory udržiavať vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom precíznej medicíny a digitálnych zdravotníckych riešení. Efektívnosť procesov, digitalizácia s prvkami umelej inteligencie, neustále inovácie a školenia nášho personálu vytvoria jedinečnú pridanú hodnotu. Na základe dlhodobých pozitívnych skúseností so spoločnosťou Siemens Healthineers vo väčšine našich nemocníc sme sa rozhodli posunúť našu spoluprácu na vyššiu úroveň. A robíme to radi. Som si istý, že toto partnerstvo bude mať zásadný vplyv na budúce smerovanie celého nášho zdravotníctva,“ uviedol Martin Hrežo, generálny riaditeľ Penta Hospitals International.

Cieľom strategického partnerstva je znížiť technologické riziko pre Nemocnicu Bory,  zefektívniť celkové prevádzkové náklady a procesy, uľahčiť digitálnu konektivitu a zabezpečiť, aby zobrazovacie zariadenia neustále spĺňali prísne štandardy odvetvia.

„Siemens Healthineers je preferovaným partnerom v oblasti dlhodobého Value Partnership v zdravotníctve. Naše produkty, riešenia a služby prispievajú k presnej a tým aj efektívnejšej zdravotnej starostlivosti. Naša silná stránka, ktorá spočíva vo vývoji najmodernejších zdravotníckych softvérov a inovácií, nám zároveň umožňuje aktívne formovať digitálnu transformáciu zdravotníctva. Našim zákazníkom poskytujeme kombináciu know-how, spoľahlivosti a kvality, najmä pokiaľ ide o aktívne reakcie na tlak rastúcich nákladov v zdravotníctve a zároveň dosahovanie lepších klinických výsledkov,“ zdôraznila Sonja Wehsely, riaditeľka Siemens Healthineers pre strednú a východnú Európu a Turecko.

Počas 15-ročného zmluvného obdobia bude spoločnosť Siemens Healthineers poskytovať Nemocnici Bory komplexné služby a vymení vyše 20 zobrazovacích a monitorovacích zariadení. Rozsah tejto dohody zahŕňa prístroje pre počítačovú tomografiu,  magnetickú rezonanciu, röntgen či zariadenia nukleárnej medicíny. Súčasťou dohody je aj vzdelávací program zameraný na inovatívne nástroje, ako sú Smart Simulator, PEPconnect a Cinematic Anatomy, ako aj inovatívne riešenia na báze umelej inteligencie. Ich cieľom je pomáhať lekárom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom Penta Hospitals bude benefitovať z inovatívnych diagnostických zariadení a digitálnych riešení.

„Ako skutočný zmluvný partner veríme, že budeme počas nasledujúcich 15 rokov sprevádzať novú nemocnicu Bory k úspešnému naplneniu jej ambiciózneho plánu 35 000 hospitalizácií a 350 000 ambulantných vyšetrení ročne. Zmluva o partnerstve je významným krokom k posilneniu vzájomnej spolupráce a dôležitým míľnikom na ceste k modernizácii, digitalizácii a celkovej transformácii slovenského zdravotníctva,“ povedal Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.