Liekový vozík a práca sestry v Nemocnici Bory

Určite už viete, že v Nemocnici Bory bude lieky pre pacientov na základe preskripcie lekára pripravovať robotický automat. Ako však bude vyzerať cesta liekov z nemocničnej centrálnej prípravovne liekov k pacientovi? Ako uľahčia prácu sestry technológie a inovácie? Prezradia vám to Jakub Jamnický, klinickým IT riaditeľom Nemocnice Bory a Zuzana Krajčovič, budúca manažérka pre hladké lôžka v Nemocnici Bory.

Centrálna prípravovňa liekov

V najmodernejšej nemocnici na Slovensku bude významnú technologickú inováciu predstavovať centrálna prípravovňa liekov. Ide o moderný systém, ktorý  zabezpečí, aby každý pacient:

  • dostal vždy ten správny liek,
  • v správnej dávke,
  • v správnom čase a
  • potenciálna chybovosť sa tak znížila na minimum.

Tento koncept sa využíva v moderných európskych nemocniciach, kde predpísané lieky lekárom pre pacientov nepripravujú manuálne sestry.

Sestra bude mať v Nemocnici Bory viac času na pacienta

Po tom, čo lekár elektronicky predpíše pacientovi liek cez nemocničný informačný systém, sa jeho preskripcia zobrazí v centrálnej prípravovni liekov. Automatizované robotické zariadenie následne pripraví balíčky s liekmi pre pacientov nemocnice.

Prečo táto technológia uľahčí prácu sestry? Lebo sestry už nebudú musieť lieky ručne dávkovať. Viete koľko trvá sestre manuálna príprava jednej tablety? Desať až pätnásť sekúnd, na niektorých oddeleniach aj dvojnásobok.

Balenie jedného lieku robotickým automatom trvá asi sekundu. Za hodinu dokáže robotický automat zabaliť približne 3 600 jednotlivých liekov. Sestry tak odbremeníme od zdĺhavých príprav a aj vďaka tejto technológii ich vrátime späť k lôžku pacienta.

Cesta liekov k pacientovi

Po zabalení sa balíčkami s liekmi naplní kontajner, ktorý je súčasťou liekového vozíka. Ten si prevezme sestra. Liekový vozík je pre sestru jej mobilná pracovná stanica. Bude to nielen liekový sklad, ale aj mini kancelária v jednom.

Z čoho sa skladá liekový vozík?

Liekový vozík ako technologická novinka v Nemocnici Bory v rámci ošetrovateľského procesu bude mať:

  • dotykovú obrazovku,
  • počítač s nemocničným informačným systémom,
  • podsvietený pracovný pult s ľahko dezinfikovateľným povrchom.

Na jedno nabitie vydrží až deväť hodín.

Práca s liekovým vozíkom

Keď bude sestra potrebovať podať pacientovi jeho lieky, najprv načíta čiarový kód lieku, potom kód pacienta a nakoniec aj svoj kód. Tým zaručíme, že pacient dostal správny liek, v správnom čase a podala mu ho oprávnená osoba.

Pacient na prvom mieste

Vďaka liekovému vozíku bude môcť sestra pacientovi hospitalizovanému na lôžkovej časti Nemocnice Bory hneď aj odmerať jeho vitálne funkcie a vyhodnotiť skóre včasného varovania. Dva- až trikrát denne, kedy budú sestry podávať lieky, zároveň skontrolujú aj pacientov zdravotný stav.

Skóre včasného varovanie

Pacient totiž na pohľad môže vyzerať a aj sa cítiť v poriadku, no skóre upozorní sestru, ak by sa niečo dialo s jeho zdravotným stavom. Všetky údaje a informácie o pacientovi sestra bude môcť rýchlo a pohodlne zapísať do informačného systému priamo na izbe pacienta.

Liekový vozík bude pri práci sestry pomáhať nielen efektívne šetriť čas, ale najmä zvýši bezpečnosť pacienta. Viac sa dozviete v novom videu.

Viac sa dozviete v tomto videu

Nemocnica Bory spustila nábor sestier

Chceli by ste pracovať aj vy ako sestra v Nemocnici Bory? Aktuálne sme spustili nábor sestier. Celkovo ich plánujeme zamestnať 440. Nábor potrvá až do otvorenia Nemocnice Bory, ale aj po ňom, keďže jednotlivé pracoviská sa budú otvárať postupne.

Sestry prechádzajú výberom nie len náborom

Každá sestra zaujímajúca sa o prácu sestry v Nemocnici Bory prechádza pohovorom, počas ktorého obe strany prezentujú svoju víziu, kultúru a hodnoty a snažia sa zistiť vzájomnú kompatibilitu. Na pohovore je prítomná už aj vedúca sestra daného pracoviska, ktorá si takto sama vyberá svoj tím.

Absolventi sú v Nemocnici Bory vítaní

Absolventi i študenti ošetrovateľstva, ktorí skončia alebo skončili svoje štúdium pred spustením prevádzky Nemocnice Bory, sa môžu uchádzať o pracovné miesto v nej už dnes. Sestry podporíme v špecializačnom štúdiu, vo vzdelávaní v certifikovaných pracovných činnostiach i ďalšom vzdelávaní.

Pošlite nám svoj profesijný životopis už dnes cez formulár na webe a staňte sa súčasťou Nemocnice Bory!

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.