Dobrovoľníci pomáhajú pacientom v Nemocnici Bory

Sú naladení dávkou radosti, pozitivity a empatie a tešia sa na nové dobrovoľnícke prostredie. To sú naši dobrovoľníci z projektu Krajší deň.

V Nemocnici Bory dobrovoľníci projektu Krajší deň absolvovali úvodné strenutia a pomohli prvým pacientom. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým pacientom v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

Ako sa môžete stať dobrovoľníkom?

Ako prvé úvodné absolvujú záujemcovia stretnutie dobrovoľníkov. Postupne dobrovoľníci majú osobné stretnutia, následne prebehne proces zaškoľovania.

Po celom zaškolení sa môžu dobrovoľníci v krátkom čase zaangažovať do nemocničného prostredia. Tešíme sa, že dobrovoľníci sú odhodlaní venovať svoj čas, dary a kreativitu pacientom Nemocnice Bory.

Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým pacientom v popoludňajších hodinách.

Ako dobrovoľník v Nemocnici Bory môžete pomáhať pri:

  • podávaní informácií pri informačných/registračných kioskoch,
  • návštevnej a sprevádzacej službe pacientom v nemocnici,
  • obohatení voľného času hospitalizovaných pacientov,
  • kultúrnych akciách v nemocnici.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto má záujem a chuť pomáhať druhým bez nároku na finančnú odmenu.

Do dobrovoľníckej činnosti sa môžete zapojiť aj vy, pokiaľ ste ochotní venovať svoj voľný čas pacientom a pacientkám.  Vašou prítomnosťou môžete vyplniť pacientom čas strávený v nemocnici či pomáhať im pri sprevádzacej činnosti.

Deň s pacienti zažili aj zahraniční aj študenti

Jedným z dobrovoľníkov je aj Keňan Dennis Wanjeri, ktorý študuje medicínu na Slovensku. Na chodbách Nemocnice Bory nachádza nielen nemocnicu, ale aj divadlo života. „Moja rola dobrovoľníka je predurčená na to, aby prekročila všednosť a vytvorila výnimočnú kapitolu môjho medicínskeho rozprávania,“ popisuje svoje prvé dojmy Dennis.

Každý pacient, s ktorým sa stretnem, sa stáva živým stelesnením odvahy, príbehom vrytým v análoch Nemocnice Bory. Ich dôvera v systém zdravotnej starostlivosti, ich nádeje vložené do nášho úsilia poháňajú moju oddanosť tejto ceste. Je to cesta, ktorá presahuje stránky mojich učebníc a pozýva ma učiť sa z rôznych príbehov votkaných do tapisérie života tejto nemocnice,“ pokračuje zahraničný študent medicíny.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.