Inovácie

Zdravotná starostlivosť pre všetkých pacientov bez rozdielu

Penta zlepšuje slovenské zdravotníctvo už viac ako 15 rokov, zamestnáva cez 10 000 zdravotníkov a patrí k lídrom v inováciách, digitalizácii a dôraze kladenom na kvalitu zdravotnej starostlivosti. Do dnešného dňa sme do modernizácie, rekonštrukcií či výstavby nových nemocníc investovali už stovky miliónov eur.
Hoci v našich nemocniciach využívame najmodernejšie technológie či najnovšie liečebné postupy, zdravotná starostlivosť je u nás bezplatná – plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Pacientovi tak postačí len kartička poistenca.
Pretože ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti musia mať prístup všetci pacienti bez rozdielu.

Inovácie

Starostlivosť o onkologických pacientov

Nemocnica Bory bude v rámci onkologického programu poskytovať všeobecnú starostlivosť o onkologických pacientov. Zároveň sa chce stať aj koncovým pracoviskom pre liečbu niektorých typov karcinómov, predovšetkým nádorov pečene, žlčových ciest, pankreasu, prostaty, nervového systému či prsníka. Onkologický program bude zahŕňať všetky základné druhy onkologickej liečby, čiže chirurgiu, rádioterapiu a chemoterapiu.

Inovácie

Najmodernejšie technológie v Nemocnici Bory

Nová Nemocnica Bory bude najmodernejšou nemocnicou na Slovenku a to nielen vďaka svojej architektúre či medicínskym procesom, ale aj vďaka najmodernejšiemu technologickému vybaveniu. Medzi hlavné benefity pre pacientov tak budú patriť vyššia kvalita diagnostiky a liečby, či kratšie čakacie lehoty. Z pohľadu zdravotníckeho personálu zase zabezpečia moderné technológie neporovnateľne vyššiu efektivitu a komfort práce.

Inovácie

Liekový vozík a práca sestry v Nemocnici Bory

Určite už viete, že v Nemocnici Bory bude lieky pre pacientov na základe preskripcie lekára pripravovať robotický automat. Ako však bude vyzerať cesta liekov z nemocničnej centrálnej prípravovne liekov k pacientovi? Ako uľahčia prácu sestry technológie a inovácie? Prezradia vám to Jakub Jamnický, klinickým IT riaditeľom Nemocnice Bory a Zuzana Krajčovič, budúca manažérka pre hladké lôžka v Nemocnici Bory.