Anna Šebová, primárka rádiodiagnostiky

24. februára 2023

MUDr. Anna Šebová bude zastávať v Nemocnici Bory pozíciu primárky rádiodiagnostiky.

Bohaté skúsenosti v oblasti diagnostickej rádiologie

Po skončení medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach jej pracovné kroky na niekoľko rokov viedli na Kliniku rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, ktorá je súčasťou Traumacentra Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ Košice. Istý čas žila v Kanade a po návrate na Slovensko pracovala na Rádiologickom oddelení v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave a na súkromnej magnetickej rezonancii Medican v Trnave.

Až do súčasnosti pracuje na pozícii vedúceho lekára pracoviska magnetickej rezonancie na Rádiologickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Trnave, ktorá sa zaraďuje medzi špičkové pracoviská v oblasti diagnostickej a intervenčnej rádiológie na Slovensku. Počas svojho pôsobenia na klinikách reprezentovala nemocnice na mnohých domácich aj zahraničných odborných podujatiach, zapojila sa do vedeckých štúdií a startupových projektov. Podieľala sa na budovaní medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými klinikami.

Ponuku pracovať v novej Nemocnici Bory prijala s nadšením

„To, že som bola vybratá na túto pozíciu, vnímam ako poctu, a je pre mňa veľkým potešením, že na pôde novej nemocnice mám príležitosť od základov vybudovať rádiodiagnostické pracovisko, kde všetky procesy budeme môcť prispôsobiť svetovým odporúčaniam a štandardom a tým sa spolupodieľať na budovaní kvalitnej rádiológie na Slovensku,“ netají sa A. Šebová.

V Nemocnici Bory ju oslovili, okrem technologického vybavenia, ktorým môže pracovisko konkurovať špičkovým svetovým nemocniciam, aj ďalšie faktory. Ako sama hovorí, je to aj príležitosť spolupracovať so špičkovými kolegami na klinických a paraklinických pracoviskách.

Za kľúčové pre prácu rádiológa totiž považuje:

 • dobrú interdisciplinárnu spoluprácu,
 • rýchlu a dobrú diagnostiku,
 • efektívny manažment pacientov.

A. Šebová je rada, že môže svojím výberom zamestnancov budovať dobrú rádiodiagnostiku aj personálne a tiež oceňuje, že Nemocnica Bory garantuje a podporuje kontinuálne vzdelávanie.

Technické zabezpečenie na svetovej úrovni

Pracovisko rádiológie v Nemocnici Bory ponúka podľa slov MUDr. Šebovej plnú škálu diagnostických výkonov, ktoré je v rádiológii možné realizovať. Je asi prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá disponuje na jednom oddelení tak komplexným technickým vybavením v najvyššej triede a vysokej výbave. To umožní vykonávať na pracovisku aj najnáročnejšie vyšetrenia a ponúka možnosť klinického výskumu, štúdií a budúci rozvoj pracoviska.

Medicínske vybavenie pracoviska

 • dva MR prístroje (1,5-teslový Magnetom Altea a 3-teslový Magnetom Vida) od firmy Siemens Healthineer
 • dva CT prístroje (Siemens SOMATOM go.TOP, určený najmä na rýchle vyšetrenie pacientov urgentnej medicíny Canon Genesis ONE, určený pre potreby intervenčnej rádiológie), ktoré sú priamo prepojené s crash-room urgentu
 • dva mamografické prístroje – Siemens Mammomat Inspiration v odlišnej konfigurácii s tomosyntézou a možnosťou biopsie prsníka
 • dve vyšetrovacie miestnosti s RTG prístrojmi pre bežnú potrebu snímkovania a fluoroskopiu
 • 8 mobilných RTG prístrojov s C ramenom, mobilným RTG prístrojom pre potreby intenzívnej starostlivosti
 • štyri ultrazvukové prístroje v najvyššej triede od firmy GE

Digitálne úložisko aj umelá inteligencia

Nemocnica Bory je plne digitalizovaná so spoločným úložiskom. Ide o unikátny softvér Syngo Carbon, ktorý má v súčasnosti asi desať pracovísk v Európe a na Slovensku ním bude ako prvá disponovať Rádiodiagnostika Nemocnice Bory. Budú v ňom komplexne uložené všetky dáta, nielen tie rádiologické, ale od klinických pracovísk až po patológiu. Nahrávky, fotografie, obrazové záznamy z operačných a endoskopických sál tak vytvoria kompletnú databázu pacienta.

Nemocnica Bory bude disponovať aj umelou inteligenciou. V portfóliu vyšetrení je aktuálne vyšetrenie prostaty, mozgová morfometria a hodnotenie pľúcnych nodulov. „V oblasti vývoja umelej inteligencie plánujeme spoluprácu s firmou Siemens Healthineers, chceli by sme sa zaradiť medzi priekopníkov umelej inteligencie na Slovensku, ktorí prinesú jej využitie do rutinnej klinickej praxe,“ hovorí A. Šebová.

Výhody novších prístrojov nielen pre rádiológov, ale aj pre pacienta

Nižšia radiačná záťaž, znížená hlučnosť, väčší tunel, skrátenie dĺžky vyšetrenia, vysoký hygienický štandard, moderný dizajn. Aj takto prístroje rádiodiagnostiky Nemocnice Bory zvýšia komfort pacienta. „V súčasnosti čoraz viac pacientov na Slovensku trpí ochorením pečene. Vďaka kompletnému príslušenstvu k MR elastografii pečene dokážeme zachytiť pečeňovú fibrózu už v skorom štádiu, keď je liečba ešte účinná a dokáže odvrátiť progresiu ochorenia do cirhózy. Sme tretím pracoviskom na Slovensku, ktoré pacientom v portfóliu diagnostických výkonov ponúka toto vyšetrenie,“ opisuje doktorka Šebová.

Pracovisko je tiež kompletne pripravené na pokročilé MR vyšetrenia v oblasti neurorádiológie:

 • funkčné MR mozgu,
 • MR traktografie,
 • 3D spektroskopie,
 • pokročilé perfúzne techniky.

Tieto vyšetrenia umožnia presné mapovanie mozgu v rámci predoperačného plánovania u pacientov s mozgovými nádormi a inými neurologickými ochoreniami.

Zastupiteľnosť, efektivita a dostupnosť vyšetrení

Dostatočné množstvo medicínskych prístrojov na pracovisku vníma MUDr. Šebová ako veľkú výhodu.. „Týka sa to ako MR, tak aj CT prístrojov, ultrazvukov či röntgenov. V prípade, že ktorýkoľvek z prístrojov bude vyžadovať servis, nenaruší to prevádzku pracoviska.“ Vyššia efektivita sa prejaví aj v skrátení dĺžky vyšetrení.

Kratšia dĺžka vyšetrení

Vďaka zakúpeným akceleračným technikám sa výrazne skráti aj celková dĺžka vyšetrení pacienta, čím sa zníži jeho prípadný diskomfort v magnetickom poli. Zároveň zvýšime dostupnosť vyšetrení pre pacientov. Prioritou budú najmä onkologicki pacienti, ktorí sa budú môcť dostať na potrebné vyšetrenie včas.

Komplexná diagnostická starostlivosť

Onkologický pacient dostane v Nemocnici Bory komplexnú diagnostickú starostlivosť, aj vďaka úzkej spolupráci rádiodiagnostiky s rádioterapiou a pracoviskom nukleárnej medicíny. „V súčasnosti je veľkým problémom pre pacientov nielen nedostupnosť ale aj nekomplexnosť vyšetrení. Tým, že Nemocnica Bory bude mať pod jednou strechou komplexne diagnostické aj terapeutické zastrešenie, mal by sa tým zefektívniť manažment najmä onkologického pacienta,“ hovorí A. Šebová.

Rádiológ bude vychovávať rádiológa

V súčasnosti budujeme tím rádiológov, rádiologických technikov a medicínskych fyzikov, ktorí budú spolupracovať s klinickými pracoviskami. Tešíme sa záujmu o prácu od kolegov zo všetkých kútov Slovenska, ako aj Slovákov pracujúcich aktuálne v zahraničí. Tím lekárov budú tvoriť rádiológovia špecialisti, ale aj kolegovia v špecializačnej príprave v odbore rádiológia.

Lekári aj technici budú využívať simulátory

Rádiológovia sa budú mať na pracovisku možnosť užšie špecializovať a zapojiť do klinických tímov. Lekárom v špecializačnej príprave zas umožníme v Nemocnici Bory pracovať na všetkých rádiologických modalitách. Na mnohých pracoviskách v nemocniciach chýbajú alebo sú pre nich nedostupné. Veľkým prínosom je aj vytvorené školiace a tréningové centrum s USG simulátorom od spoločnosti Simbionix vrátane intervenčného modulu. Ten bude slúžiť aj našim lekárom a študentom na praktický nácvik.

Tímovosť a spolupráca

Podľa slov A. Šebovej je cieľom, aby v rádiologickom tíme fungovala tímovosť a spolupráca. „Rádiológia je veľmi široký odbor a ak chceme napredovať, rádiológovia sa musia postupne užšie špecializovať, svoje vedomosti a poznatky zdieľať s mladými kolegami, a tak vychovať ďalšiu generáciu rádiológov,“ dodáva. Pre rádiologických technikov máme pripravený SmartSimulator od firmy Siemens Healthineers, ktorý umožní praktický tréning ovládania medicínskych prístrojov na simulovanej verzii prístrojov. Zvýšime tým sebaistotu personálu bez dopadu na chod prevádzky.

Rádiologické oddelenie otvoríme medzi prvými

Najskôr príde na rad diagnostika ambulantných pacientov, potom bude pracovisko zabezpečovať diagnostiku pre lôžkové oddelenia a v poslednom kroku pre urgent. Po otvorení nemocnice v marci plánujeme postupné spustenie jednotlivých rádiologických modalít. V prvom kroku spustíme prevádzku RTG, USG a CT pracovísk. V apríli plánujeme spustenie pracoviska magnetickej rezonancie a nakoniec mamologického pracoviska.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.