Nemocnice, ambulancie aj neziskové organizácie môžu získať granty na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

27. septembra 2021

Dôvera pokračuje v pomoci zdravotníckym zariadeniam aj inštitúciám, ktoré sa starajú  o chorých či hendikepovaných. Po druhý raz otvorila svoj grantový program zameraný na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Vybraným organizáciám venuje 250-tisíc eur.

Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom už päť rokov. Poisťovňa prostredníctvom neho poskytla svojim poistencom už viac ako 1,5 milióna eur na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je zo zákona hradená alebo je hradená len čiastočne.

Od roku 2019 Dôvera rozšírila svoju pomoc o ďalší rozmer a pripravila grantový program aj pre právnické osoby. „Chceme pomôcť inštitúciám, ktoré sa  starajú o pacientov, či už ide o nemocnice, lekárov, zdravotnícke zariadenia, neziskové či pacientské organizácie. Sú najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji o lepšie zdravie,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

V prvom kole grantového programu požiadalo o príspevok takmer 200 organizácií. Podporu vo výške 300-tisíc eur získalo 30 z nich. Vďaka finančnej podpore viacero nemocníc zmodernizovalo svoje priestory a zakúpilo potrebné medicínske vybavenie. Zoznam podporených subjektov nájdete na tejto stránke.

Ďalšie kolo otvorené. Požiadať o príspevok môžu nemocnice aj neziskové organizácie

O finančný príspevok do výšky 20-tisíc eur môžu požiadať všetky právnické osoby, ktorých náplňou je starostlivosť o pacientov. To znamená, že poskytujú zdravotnú starostlivosť priamo vo svojom zariadení alebo realizujú aktivity zamerané na doplnkovú zdravotnú starostlivosť, podporu alebo zlepšenie zdravia pre rôzne cieľové skupiny pacientov. Žiadateľmi môžu byť zdravotnícke zariadenia, kliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele, lekárne, pacientské organizácie, neziskové organizácie, humanitárne združenia, nadácie aj občianske združenia.

Finančný príspevok získajú vybrané organizácie na aktivity, ktoré sú spojené so zlepšením kvality a/alebo dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o rekonštrukciu a modernizáciu priestorov, zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, nákup lepšieho materiálneho vybavenia, zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu, realizáciu doplnkových aktivít pre zdravotne znevýhodnených (terapie, semináre) či podporu aktivít zameraných na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami.

Dôležité informácie pri podávaní žiadostí

Zástupcovia organizácií, ktoré majú záujem získať grant, musia v termíne od 10. septembra do 22. októbra vyplniť elektronickú žiadosť na stránke www.prezdravotnictvo.sk. Maximálna výška príspevku, ktorý môže organizácia žiadať, je 20.000 eur.

Harmonogram grantového programu

  • Prihlasovanie žiadostí, konzultácie                                                                                                                                                                                     10.09. – 22.10.2021
  • Hodnotenie žiadostí                                                                                                                                                                                                                23.10. – 31.12.2021
  • Vyhlásenie výsledkov                                                                                                                                                                                                              10.01. – 14.01.2022
  • Zmluvný proces a vyplatenie príspevkov                                                                                                                                                                           14.01. – 14.02.2022
  • Realizácia projektov                                                                                                                                                                                                               01.09. – 31.12.2022

Prijaté žiadosti posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. Administrátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska.

Všetky informácie nájdete na stránke www.prezdravotnictvo.sk