Prvé mamičky prídu do Nemocnice Bory rodiť už o pár dní

Nemocnica od 1. júna otvára gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie.

Osem pôrodných izieb vybavených najmodernejšou medicínskou technikou, vedenie pôrodu pôrodnou asistentkou, podpora vzájomného kontaktu mamičky a dieťatka od narodenia, unikátne prostredie intenzívnej neonatologickej starostlivosti s možnosťou prítomnosti mamičky v samostatnej rooming-in izbe.  Nemocnica Bory od 1. júna postupne spúšťa gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie, kde špičkový tím odborníkov ponúkne  komplexnú starostlivosť, individuálny prístup a maximálnu bezpečnosť pacientiek,  budúcich mamičiek a novorodencov. Nemocnica má v pláne realizovať 3 500 pôrodov ročne a priniesť novú kvalitatívnu úroveň v starostlivosti o matku a dieťa. Aktuálne má nemocnica zazmluvnený kompletný medicínsky program oddelení s oboma súkromnými zdravotnými poisťovňami, poistenkyne VšZP budú môcť využiť služby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia iba v neodkladnom zdravotnom stave. V súčasnosti už prebieha predpôrodná príprava mamičiek s plánovanými pôrodmi.

„Teší nás vysoký záujem mamičiek o pôrod v našej nemocnici, ktorý sme pociťovali ešte pred otvorením nemocnice. Celú nemocnicu otvárame postupne, aby sme pre našich pacientov zabezpečili nadštandardnú, kvalitnú a najmä bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Inak to nebude ani v prípade pôrodnice, ktorú budeme tiež rozbiehať postupne. Samozrejme, už od 1. júna budeme našim rodičkám poskytovať všetko pre ich bezpečný a čo najpríjemnejší pôrod. Keďže však chceme, aby bolo o každú jednu mamičku a jej novorodenca postarané čo najlepšie, nemôžeme nič podceniť. Práve preto musí byť v nábehu pôrodnice počet pôrodov o niečo menší, ako po jej úplnom rozbehnutí. Bezpečnosť a spokojnosť našich mamičiek s novorodencami je pre nás najdôležitejšia,“ uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory.

Pôrodnica Bory disponuje ôsmimi pôrodnými izbami hotelového typu s vlastným sociálnym zariadením vybavenými medicínskou technikou v podobe plnohodnotnej pôrodnej sály. Rodička sa tak nebude musieť nikam presúvať a od príchodu do nemocnice až po záverečnú popôrodnú fázu strávi pobyt v súkromí na jednom mieste. Jednolôžkové izby sú v nemocnici štandard, ktorý platí aj pre pôrodné izby. V ich tesnej blízkosti sa nachádzajú aj dve sekčné sály, z ktorých jedna je vždy pripravená pre prípad, ak by pri pôrode nastali nečakané komplikácie, kedy by lekár musel pôrod ukončiť cisárskym rezom.

„Chceme našim mamičkám a ich detičkám zabezpečiť najväčší možný komfort a intimitu. Budeme sa im snažiť vyhovieť v maximálnej miere a pri nerizikových pôrodoch, ktoré si nevyžadujú kontinuálny monitoring plodu, budú môcť v zásade rodiť v akejkoľvek polohe. Je pre nás dôležité, aby budúce mamičky dôverovali svojmu lekárovi a pôrodnej asistentke, a to sa budeme snažiť zabezpečiť aj našim trpezlivým prístupom a vytvorením príjemnej atmosféry,“ povedal Mikuláš Redecha, klinický líder úseku Žena a dieťa Nemocnice Bory.

Nový štandard pre mamičky

Samozrejmosťou v pôrodnici je individuálna starostlivosť, bezplatná prítomnosť partnera pri pôrode, bezplatná epidurálna anestézia, bonding i následné laktačné poradenstvo. Aby pôrod pre rodičku prebiehal čo najpríjemnejšie, na uvoľnenie a upokojenie bude môcť využiť napríklad hudbu, aromaterapiu i masáž hrádze. Štandardnou súčasťou je aj následný pobyt na jednolôžkovej pacientskej izbe na oddelení šestonedelia. Samostatne spoplatnené budú iba nadštandardné služby, ako napríklad pobyt sprevádzajúcej osoby na pacientskej izbe, či výber konkrétneho operatéra, pôrodníka alebo pôrodnej asistentky.

Pôrodnica Bory má ambíciu vytvoriť vlastné centrum pôrodnej asistencie. O mamičky s nekomplikovaným priebehom tehotenstva sa od predpôrodnej prípravy starajú pôrodné asistentky. Tie majú vo výraznejšej miere viesť zdravé fyziologické pôrody. 

V prípade akejkoľvek komplikácie bude privolaný člen lekárskeho tímu, ktorý sa bude zameriavať najmä na rizikové a patologické pôrody.

„Od predpôrodnej prípravy, kde sa bude mamička stretávať aj s pôrodnou asistentkou, aj s lekárom, až po samotný pôrod ju bude mať na starosti tím ľudí, ktorých už bude poznať po mene. Aj takto vznikne priestor na vybudovanie vzájomnej dôvery, ktorá je pri pôrode veľmi podstatná. Pôrodná asistentka bude mať tiež dostatok času dohodnúť sa s mamičkou na postupe pôrodu, a tak bude naša spolupráca pri pôrode oveľa jednoduchšia a atmosféra priateľskejšia,“ hovorí Darina Farkašová, pôrodná asistentka Nemocnice Bory.   

Pôrodné asistentky sa starajú o tehotnú ženu po fyzickej aj psychickej stránke. Okrem toho, že budú viesť predpôrodné prípravy a samotný pôrod, mamičkám sa budú venovať aj po pôrode, pomôžu im v rámci prvého dojčenia a starostlivosti o dieťa, a taktiež môžu robiť návštevnú službu doma po pôrode. Mamičky, ktoré majú termín pôrodu v septembri a v októbri sa môžu v pôrodnici registrovať od 15. júna.

Ošetrenie bábätka priamo na pôrodnej izbe 

Nemocnica Bory považuje neprerušovaný bonding za významnú súčasť novorodeneckej starostlivosti. Ide o prirodzený proces utvárania vzájomného vzťahu medzi mamičkou a dieťaťom, ktorý začína už v tehotenstve a pokračuje bezprostredne po pôrode, významne podporený priamym kontaktom koža na kožu. Prispieva k lepšej popôrodnej adaptácii novorodenca, vytvára priestor pre začiatok úspešného dojčenia a je dôležitý pre zdravý psychický a fyzický vývin dieťaťa. Ak to umožní zdravotný stav mamičky aj dieťaťa, prvé ošetrenie novorodenca bude priamo na tele mamičky, prípadne na lôžku v jej tesnej blízkosti.

Približne po dvoch hodinách, pri optimálnom zdravotnom stave mamičky aj novorodenca, budú spolu presunutí na oddelenie šestonedelia (rooming-in) a ubytovaní v izbe hotelového typu, za príplatok aj spolu s otcom dieťaťa.

„Všetky ďalšie vyšetrenia a ošetrenie novorodenca budú naďalej prebiehať na rooming-in izbe za prítomnosti mamičky. Jej prítomnosť pri dieťati bude podporovaná aj pri prípadnom zhoršenom stave novorodenca. Na oddelení novorodeneckej JIS sa budeme schopní postarať o 18 novorodencov. Novinkou v slovenskom zdravotníctve je 10 samostatných rooming-in izieb na novorodeneckej JIS, v ktorých bude možné hospitalizovať novorodenca spoločne s mamičkou. Mamička bude mať možnosť počas celého pobytu novorodenca na JIS byť pri ňom a zároveň sa bude podieľať na jeho ošetrovaní spolu so sestrou a bude prítomná pri lekárskych vizitách a vyšetreniach. Veríme, že intímne prostredie izby a možnosť pobytu na oddelení s predčasne narodeným alebo chorým novorodencom ocenia i mamičky zo vzdialenejších miest, ktoré predtým museli za svojím novorodencom dochádzať niekedy aj desiatky kilometrov,“ dodáva Irena Dobišová, zastupujúca líderka Neonatológie Nemocnice Bory.

Starostlivosť o novorodencov v Nemocnici Bory bude poskytovaná v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy a ošetrovateľstva, podľa aktuálnych odporúčaní medicíny založenej na dôkazoch týkajúcich sa gravidity, prenatálneho vývoja plodu, ako aj pôrodu a následnej starostlivosti o zdravého i rizikového novorodenca. Neoddeliteľnou súčasťou bude podpora prolaktačného programu a bondingu, neobmedzeného kontaktu mamičky s novorodencom. Nemocnica Bory prináša ako prvé pracovisko na Slovensku možnosť intenzívnej starostlivosti o predčasne narodeného alebo rizikového novorodenca spolu s matkou počas celej hospitalizácie.

Nemocnica Bory aktuálne spĺňa kritériá na poskytovanie starostlivosti o predčasne narodených novorodencov od ukončeného 32. gestačného týždňa, novorodencov s pôrodnou hmotnosťou nad 1250 g a deti s perinatálnymi komplikáciami.

Na oddelení sa budú starať o pacientky s gynekologickými, onkogynekologickými aj urologickými problémami

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení bude pôsobiť viac ako tridsať gynekológov a pôrodníkov a päťdesiat pôrodných asistentiek. Okrem ôsmich pôrodných izieb majú k dispozícii dve gynekologické operačné sály, dve sekčné operačné sály a jednu robotickú operačnú sálu.

Pracovisko je vybavené modernými medicínskymi prístrojmi vrátane špičkových ultrazvukov a robotickým operačným systémom da Vinci Xi. Gynekológovia sa okrem tradičných laparoskopických výkonov zameriavajú aj na robotické operácie, ktoré budú využívať pri celom spektre onkogynekologických a niektorých urogynekologických operácií.

 „Okrem všeobecnej benígnej gynekológie budeme poskytovať aj najmodernejšiu komplexnú liečbu pre onkologické pacientky a pacientky s urologickými problémami, vrátane rekonštrukčných operácií v oblasti malej panvy. Maximálny dôraz budeme klásť na miniinvazívne výkony a individuálny prístup k našim pacientkam. Za liečbu pacientky bude podľa jej diagnózy zodpovedný vždy jeden lekár špecialista, ktorý ju bude mať po celý čas na starosti,“ vysvetľuje M. Redecha.

Nemocnica má ambíciu stať sa referenčným centrom onkogynekológie, urogynekológie a endometriiózy a myomatózy pre celé Slovensko. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti bude aj jednodňová chirurgia. Tá bude okrem gynekologických výkonov, ako sú napríklad kyretáže, konizácie, hysteroskopické resekcie, zahŕňať aj prenatálnu diagnostiku pri použití invazívnych techník, čo už sú výkony, ktoré spadajú pod oblasť pôrodníctva a prenatálnej diagnostiky a liečby. V prípade potreby ďalšieho operačného zákroku alebo liečby pacientkam v nemocnici poskytnú aj následnú zdravotnú starostlivosť.  Pacientky tak ani v tomto prípade nebudú posielané na iné pracoviská, ako v ostatných zariadeniach jednodňovej chirurgie.

O budúce mamičky, novorodencov a pacientky sa bude starať tím špičkových odborníkov

Klinický úsek Žena a dieťa bude v Nemocnici Bory viesť Mikuláš Redecha. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na univerzite v Oulu vo Fínsku a stáž na univerzite v Estónsku. Viac ako 16 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde sa venoval liečbe onkogynekologických ochorení, myomatózy a endometriózy. Atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 2011. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na tému konzervatívnej liečby myómov maternice. Následne absolvoval onkogynekologickú stáž na klinike Mayo v Rochestri, USA, pod vedením prof. Marianiho a na univerzitnej klinike v Ženeve pod vedením prof. Petignata. Po pobyte v onkogynekologickom centre na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike VFN u Apolináře u prof. Cibulu získal subšpecializáciu v odbore onkológia v gynekológii. Na svojom doterajšom pracovisku viedol od roku 2016 onkogynekologický tím. Habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 2021. Cieľom doc. Redechu je vybudovanie špičkového gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorého súčasťou bude onkogynekologické centrum, urogynekologické centrum a centrum pre liečbu endometriózy a myomatózy. Snahou celého tímu je, aby sa takto vybudované pracovisko mohlo svojim prístupom a výsledkami v pôrodníctve aj gynekológii porovnávať s najlepšími pracoviskami v Európe aj mimo nej. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto pracoviska je aj výchova a vzdelávanie študentov medicíny, pôrodných asistentiek a predatestačná príprava lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Klinickým lídrom novorodeneckého oddelenia bude Vanda Tuxhorn, Slovenka s dlhodobými skúsenosťami z Holandska a z Nemecka.  Do nemocnice by mala nastúpiť v najbližšom čase. Jej zástupcom je neonatologička Irena Dobišová. Medicínu vyštudovala na Masarykovej Univerzite v Brne, po absolutóriu pôsobila na detskom oddelení Nemocnice Třinec. Do Nemocnice Bory prichádza po 13 ročnom pôsobení v pericentre na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka v Bratislave, kde bola od roku 2018 primárom novorodeneckého oddelenia. Bohaté klinické skúsenosti v starostlivosti o donosených aj extrémne nezrelých novorodencov významne podporuje unikátnou podporou dojčenia a vzdelávaním profesionálnych laktačných poradcov po získaní medzinárodného titulu IBCLC.

Primárom Pôrodnice Bory bude Marián Križko. Štúdium medicíny ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002. Následne viac ako 20 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde od roku 2016 viedol celý tím oddelenia pre rizikovú tehotnosť. V rámci postgraduálneho štúdia sa venoval problematike diagnostiky vrodených vývojových chýb plodu s využitím 3D sonografie. Atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 2010. Absolvoval viacero zahraničných stáží a kurzov so zameraním na prenatálnu diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2010 a obhájil prácu práve na tému prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky pomocou 3D ultrasonografie. Následne získal aj subšpecializáciu v odbore materno-fetálna medicína, ktorá sa venuje diagnostike a liečbe patologických stavov matky aj plodu počas tehotnosti, ako aj počas samotného pôrodu. Počas svojho doterajšieho pôsobenia pracoval MUDr. Križko v tíme, ktorý sa venoval komplexnej prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chýb plodu až po  invazívne vnútromaternicové výkony. Jeho ambíciou je v krátkom čase vybudovať Centrum fetálnej medicíny, ktoré na Slovensku chýba. V rámci tohto centra budú, v prípade potreby,  realizované komplexné vnútromaternicové výkony na samotnom plode.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.