Naši zdravotníci

Anna Šebová, primárka rádiodiagnostiky

MUDr. Anna Šebová bude zastávať v Nemocnici Bory pozíciu primárky rádiodiagnostiky.

Naši zdravotníci

Jan Blatný, klinický líder pre internú a ambulantnú medicínu a primár oddelení hematológie a pediatrie

Nemocnicu Bory otvoríme pre prvých pacientov už koncom marca 2023. Ešte predtým by sme vám však chceli predstaviť ďalšiu päticu medicínskych a ošetrovateľských tvárí. Prvým predstaveným je doc. MUDr. Jan Blatný, PhD., ktorý prichádza z rodnej Českej republiky, kde vybudoval jedno z referenčných hemofilických centier.

Naši zdravotníci

Silvia Šimončičová, manažérka ošetrovateľstva

Do Nemocnice Bory prichádza zanietená ošetrovateľka Mgr. Silvia Šimončičová. V profesijnom živote sa jej najviac pod kožu dostala onkológia.

Naši zdravotníci

Richard Hrubý, klinický líder pre onkológiu

Ďalším odborníkom pracujúcim v Nemocnici Bory bude Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH, ktorý viedol pätnásť rokov oddelenie onkológie v žilinskej nemocnici. V roku 2003 sa stal najmladším primárom onkológie na Slovensku.