Naši zdravotníci

Príbeh Svetu zdravia a ProCare

Od začiatku mesiaca oslavuje naša sieť nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare narodeniny. Uplynulo totiž už 10 rokov od vzniku našej siete nemocníc a 15 rokov, odkedy sme vytvorili sieť polikliník ProCare.

Naši zdravotníci

Zuzana Krajčovič – manažérka ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka

Budúca manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre „hladké lôžka“ Nemocnice Bory, ktorá väčšinu svojho profesijného života pracovala v súkromnej sfére slovenského zdravotníctva ako sestra pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť a zodpovedná osoba pre zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, bude Mgr. Zuzana Krajčovič. Ako vedúca sestra bola súčasťou tvorby novej Neurochirurgickej kliniky v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Naši zdravotníci

Martina Handulová – nemocničná manažérka zmeny

Nemocničný manažér zmeny je v slovenskom zdravotníctve neznáma pozícia, pričom prvý raz bude zavedená v Nemocnici Bory. Jeho úlohou bude zabezpečovať medziodborovú spoluprácu. Jedným zo štyroch budúcich manažérov zmeny bude Mgr. Martina Handulová, ktorá tvrdí, že urobí maximum, aby sa posilnilo postavenie sestier.

Naši zdravotníci

Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície

Manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície je špecifický typ pozície, s ktorým sa asi v nemocniciach na Slovensku bežne nestretneme. Riadeniu vzdelávania sa zväčša venujú námestníčky pre ošetrovateľstvo, manažérky ošetrovateľstva, alebo vedúce sestry jednotlivých pracovísk v rámci nemocníc.