Topoľčianska nemocnica otvorila kompletne nové dialyzačné pracovisko

Pacienti s ochorením obličiek budú dostávať dialyzačnú liečbu v Nemocnici Svet zdravia Topoľčany v úplne nových priestoroch. Nemocnici sa totiž počas náročného pandemického obdobia podarilo za vyše pol milióna eur prebudovať svoje dosiaľ nevyužívané priestory a dnes slávnostne otvorila svoje nové dialyzačné pracovisko. Okrem komplexnej rekonštrukcie nakúpila do nových priestorov aj nové dialyzačné monitory. Na pracovisku minulý rok zrealizovali takmer 5000 dialyzačných výkonov.

Každý deň pomoc tohto nášho pracoviska potrebujú asi tri desiatky pacientov. Zväčša chodia na dialýzu trikrát do týždňa a na pracovisku strávia pri každej jednej návšteve štyri hodiny, pričom niektorí takto navštevujú dialyzačné pracovisko už 20 rokov. Tešíme sa preto, že im dnes môžeme ponúknuť nové, komfortné priestory, v ktorých sa, verím, budú počas liečby cítiť príjemnejšie a aj takto im trochu pomôžeme v ich náročnej situácii,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Topoľčany Viktor Dudáš.

Prestavba priestorov dialyzačného pracoviska trvala sedem mesiacov. Začínalo sa s búracími prácami, keďže nové pracovisko vznikalo v úplne nových, predtým v nevyužívaných priestoroch, ktoré takto získali iné dispozičné riešenie. Práce následne zahŕňali komplexnú rekonštrukciu priestorov od výmeny inžinierskych sietí, rozvodov, cez úpravu povrchov stien, výmenu podláh a dlažby či sanitárnych častí. Pribudla tiež nová úpravovňa vody.

Nemocnica pracovisko vybavila novým interiérovým zariadením a doplnilo sa zdravotnícke vybavenie. Nemocnica zakúpila i desať nových dialyzačných monitorov za celkovo 150-tisíc eur. Vzhľadom na charakter pracoviska sa pri rekonštrukcii zároveň kládol dôraz na vysoký hygienický štandard. Nemocnica rozšírila aj počet dialyzačných sál, ktoré sú zároveň komfortné, vybavené klimatizáciou, pacienti majú pripojenie na wifi či elektricky ovládateľné lôžka a dialyzačné kreslá. Celkové náklady na rekonštrukciu a nákup medicínskeho i nemedicínskeho vybavenia sa vyšplhali na 600-tisíc eur.

 

Na dialýzu chodia aj 20 rokov, na pracovisku sú ako rodina

Dialyzačné pracovisko má dve základné časti – nefrologickú ambulanciu, kde sa zdravotníci starajú o pacientov, ktorí ešte nevyžadujú dialyzačnú liečbu a druhou je dialyzačné stredisko. Tam pacientom poskytujú dialýzu, liečbu nahrádzajúcu funkciu obličiek, ktorá pomáha  čistiť telo od jedov, ktoré sa doň dostávajú metabolizmom cez potraviny.

Zdravotníci sa pritom dokážu o pacienta postarať multidisciplinárne, jednak privolaním špecialistu na dialyzačné pracovisko alebo poskytnutím dialyzačnej liečby pacientom hospitalizovaným na ktoromkoľvek oddelení v nemocnici.

„O pacientov sa staráme od začiatku až po koniec. Ten najkrajší je vždy transplantácia, po ktorej sa k nám pacienti stále radi vracajú. Často nám prídu porozprávať, ako sa majú. Iní k nám chodia na dialýzu trikrát do týždňa niekedy aj 20 rokov. Už sa spoločne dobre poznáme, sme tu ako rodina. Takže ak sa niekomu napríklad narodí bábätko, tešia sa všetci. Pre každého pacienta je dialýza určitým stresom, aj preto sa snažíme o rodinný prístup a myslím si, že všetci máme voči sebe vzájomnú dôveru,“ hovorí primárka dialyzačného pracoviska MUDr. Janka Kubaliaková.

Príbeh Jozefa

 

Zdravotníci na dialyzačnom pracovisko poznajú mnoho ľudských príbehov, šťastných aj menej šťastných. Tie najkrajšie však vždy končia transplantáciou, ktorá je jediným riešením tohto ochorenia. Jedným z takýchto ľudí je aj Jozef, mestský policajt v Topoľčanoch, ktorého trápila vrodená chyba obličiek.

 

„Keď mi raz v Nitre povedali, že dialýza je nevyhnutná, zrútil sa mi svet. Nevedel som, čo ďalej. Myslel som si, že prídem o prácu, šport, spoločenský život. Ale keď mi manželka povedala, že mi daruje obličku, že je takáto možnosť a bola pre mňa vhodným darcom, to sa opäť v človeku prebudí život. Robili sme všetko pre to, aby sa transplantácia podarila a dnes sme veľmi spokojní,“ hovorí Jozef, ktorému darovala obličku manželka Danka.

„To sa ani nedá porovnať, ako mu dnes je. Aj po zdravotnej, aj po psychickej stránke, je to úplne iný človek. Jednoducho ožil,“ reaguje Danka. Obaja sú dnes nesmierne šťastní. Jozef dnes hovorí, že v jeho srdci majú navždy svoje miesto tri ženy – manželka Danka, primárka dialyzačného strediska Janka Kubaliaková z topoľčianskej nemocnice a docentka Zuzana Žilinská z Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB, kde Jozefa stále pravidelne sledujú.

„Našou snahou je, aby sa pacient dostal na transplantáciu obličky čo najskôr, ideálne ešte pred nástupom na dialýzu, teda preemptívne. Na novú obličku však na Slovensku ročne čaká cca 260 pacientov, počet transplantácií však neprevyšuje 200. Problémom je nedostatok vhodných darcov, a teda aj orgánov a nárast chorobnosti s postihnutím obličiek. Okrem darcovského programu preto podporujeme transplantácie obličiek od živých darcov, zlepšiť situáciu môže aj dôsledná prevencia. Čím skôr sa podarí podchytiť ochorenie obličiek, tým skôr je možné vďaka úprave životosprávy a dôslednej liečbe ochorenie zastaviť či progresiu výrazne spomaliť. Preventívne prehliadky vrátane vyšetrenia moču a krvi u praktického lekára môžu mať pre pacienta ďalekosiahly význam,“ uviedla doc. MUDr. Zuzana Žilinská, ktorá je tiež hlavnou odborníčkou MZ SR pre orgánové transplantácie.

Dialyzačné stredisko poskytuje:

 • hemodialýza
 • hemodiafiltrácia
 • peritoneálna dialýza
 • meranie telesného zloženia na podklade multifrekvenčnej bioimpedančnej spektroskopie prístrojom BCM ( body composition monitor) – neinvazívna, bezpečná a spoľahlivá metóda k určeniu stupňa hydratácie pacienta
 • kanylácia arterio-venóznej fistuly pod sonografickou kontrolou
 • stravovanie
 • poradenstvo ohľadne dietetických opatrení a pitného režimu
 • poskytovanie dovolenkovej dialýzy

 

Nefrologická ambulancia poskytuje:

 • štandardné nefrologické vyšetrenia
 • dietetologické poradenstvo
 • príprava pacienta na liečbu nahradzujúcu funkcie obličiek vrátane očkovania
 • liečba erytropoetínom v rámci liečby chudokrvnosti pri nedostatočnosti obličiek
 • sonografické vyšetrenia uropoetického traktu

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.