Topoľčianska nemocnica otvorila nové priestory pracoviska jednotky intenzívnej starostlivosti

20. februára 2020

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany počas posledných štyroch mesiacov minulého roka uskutočnila prestavbu svojich priestorov a dnes slávnostným prestrihnutím pásky otvorila úplne nové pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS).

Špecifickú intenzívnu starostlivosť bude v nových priestoroch poskytovať akútnym pacientom oddelenia vnútorného lekárstva a neurologického oddelenia. Celkové náklady na prestavbu priestorov sa vyšplhali na 520-tisíc eur.

Prestavba jednotky intenzívnej starostlivosti je súčasťou veľkého redizajnu nemocnice, počas ktorej následne kompletne zrenovujeme šesť operačných sál, obnovíme oddelenie centrálnej sterilizácie a tiež oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). OAMIS bude zároveň prepojený na rádiodiagnostické oddelenie a plánovaný plnohodnotný urgentný príjem, ktorý by mal byť postupne dokončený do roku 2022. Topoľčianska nemocnica je dôležitou nemocnicou v regióne, profilujeme ju ako akútnu a už dnes vykonávame náročné operačné zákroky na vysokej úrovni. Preto sa teším, že o pacientov v kritickom stave s ohrozením životných funkcií sa budeme starať v úplne nových priestoroch a na vyššej úrovni,“ povedal riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Topoľčany Viktor Dudáš.

Prestavba priestorov pracoviska jednotky intenzívnej starostlivosti trvala od septembra do decembra minulého roku. Začínalo sa s búracími a demontážnymi prácami, keďže nové pracovisko vznikalo v úplne nových, predtým zväčša nevyužívaných priestoroch, ktoré takto získali iné architektonicko-dispozičné riešenie. Práce následne zahŕňali komplexnú rekonštrukciu priestorov od výmeny rozvodov, cez úpravu povrchu stien, výmenu podláh a dlažby či sanitárnych častí. Pribudlo nové interiérové zariadenie, zdravotnícke vybavenie a medicínske prístroje vrátane nových lôžok pre intenzívnu zdravotnú starostlivosť, monitorov vitálnych funkcií, infúznych púmp či lineárnych dávkovačov. Vzhľadom na charakter priestoru sa kládol dôraz na vysoký hygienický štandard.

Dispozične aj prevádzkovo je oddelenie JIS rozdelené na vstupnú časť s filtrami, sálu s monitorovacím pultom, siedmimi lôžkami a izolačným boxom a zvyšný priestor tvorí nevyhnutné zázemie pre pacientov i personál. Nové oddelenie má vstup z hlavnej nemocničnej spojovacej chodby, ktorá nadväzuje na plánovaný nový centrálny operačný trakt a novú prevádzku OAMIS. Na jednom mieste tak budú sústredené všetky zložky nemocnice poskytujúce akútnu zdravotnú starostlivosť.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva a neurológie počas minulého roka hospitalizovali približne 500 akútnych pacientov. Na oddelení vnútorného lekárstva bolo vlani hospitalizovaných asi 2000 pacientov, na neurológii približne 1000.

Nové operačné sály s pomocou eurofondov

Topoľčianska nemocnica získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov a v ďalšej etape sa tak chystá vybudovať nové oddelenie centrálnych operačných sál, nakúpiť nové medicínske prístroje vrátane počítačového tomografu, prístroja magnetickej rezonancie či mamografu. Celková plánovaná výška investície vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhá na takmer 12,3 milióna eur.

Na oddelenia už s pomocou eurofondov minulý rok pribudlo vyše 120 nových postelí.   Nové elektricky polohovateľné lôžka dostalo gynekologicko-pôrodnícke a ortopedické oddelenie i oddelenie úrazovej chirurgie. Nemocnica zároveň vymenila aj intenzivistické a transportné lôžka. Celková investícia sa vyšplhala na 300-tisíc eur.

Operačné sály zostanú po rekonštrukcii naďalej koncentrované do jedného centrálneho priestoru. V ich tesnej blízkosti sa bude nachádzať centrálna sterilizácia a budúce plánované oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), ktoré má vzniknúť po ukončení tejto etapy rekonštrukcie. Operačné sály budú prepojené s urgentným príjmom a rádiologickým oddelením.

Pribudne k nim však nový moderný priestor pre prípravu a starostlivosť o pacientov pred a po operácii, odkiaľ budú už priamo premiestňovaní na operačnú sálu. Nemocnica bude tiež v tejto časti využívať takzvané plávajúce lôžka, ktoré dokáže presúvať podľa aktuálnych potrieb. Jedno lôžko bude izolačné.

Prevádzka je navrhovaná tak, aby minimalizovala prestoje medzi jednotlivými operáciami a umožňovala rýchlu dezinfekciu a sterilizáciu priestorov. V jednej operačnej sále tak môžu po sebe nasledovať operačné zákroky, ktoré si v súčasnosti vyžadujú dve rôzne sály s rôznou úrovňou čistoty,“ vysvetľuje riaditeľ.

Po dokončení prác bude nemocnica využívať funkciu tzv. manažéra operačných sál, ktorý bude zodpovedný za plánovanie operácií v takom poradí a štruktúre, aby zohľadňoval čo najefektívnejšie využitie priestorov. Bez nového dispozičného riešenia a moderného vybavenia by to však nebolo možné.

Rekonštrukciou a zefektívnením prevádzky budeme schopní ošetriť viac pacientov a vo vyššej kvalite ako doteraz a vykonávať v nemocnici aj tie operácie, ktoré dnes nie je možné realizovať. Pacienti tak nebudú musieť byť od nás premiestňovaní do iných zariadení,“ dodal Dudáš. Prestavba bude prebiehať za plnej prevádzky nemocnice i operatívy, nové sály totiž vzniknú v nových priestoroch.

Nemocnica zároveň obstará novú zdravotnícku technológiu, ktorá spresní a zrýchli diagnostiku i rozšíri spektrum vyšetrení. Pribudne nový počítačový tomograf, prístroj magnetickej rezonancie, mamograf, röntgeny, ultrasonografy, monitory vitálnych funkcií, anestéziologické prístroje či operačné stoly s príslušenstvom. Technológie buď nahradia morálne a technicky zastarané vybavenie oddelení alebo doplnia existujúce zdravotnícke zázemie nemocnice.