Robot v lekárňach Dr.Max

„Malý krok pre človeka, veľký krok pre lekárne Dr.Max.“ Parafrázou slávneho výroku amerického astronauta asi najlepšie vystihneme to, čo sa nám podarilo pred časom úspešne zrealizovať v jednej z našich lekární.

V dunajskostredskej lekárni Dr.Max pod vedením odborného zástupcu PharmDr.Ľubomíra Mezovského, MPH sme realizovali najväčšiu technologickú inováciu ostatného obdobia v prostredí našich lekární. Hovoríme o projekte ROWA, teda automatizovanom robotickom systéme inštalovanom v lekárni, ktorého primárnou úlohou je uľahčenie práce farmaceutom pri vydávaní liekov. Tie sa po zadaní do systému samy dopravia zo zázemia lekárne priamo k expedičnému miestu za tárou. A to všetko len po niekoľkých kliknutiach na klávesnici či po pár klikoch na myši.

Hoci realizácia projektu bola pomerne komplikovaná vďaka zainteresovanému, odhodlanému a pozitívnemu prístupu odborného zástupcu a personálu z danej lekárne boli nakoniec všetky komplikácie vyriešené a prístroj bol uvedený do plnej prevádzky koncom novembra 2021. Za toto pracovné nasadenie odborného zástupcu a jeho tímu v lekárni z Dunajskej Stredy patrí obrovská vďaka. Veríme, že vďaka tejto inovácii budú mať naši kolegovia z lekárne ešte viac času na poskytovanie kvalitného odborného poradenstva, dôležitých informácií v rámci dispenzácie či rozšírenej konzultácie a starostlivosti o zdravie pacientov, zákazníkov. A To všetko bez časovej tiesne.

Pocity a dojmy z tejto inovácie opísal odborný zástupca PharmDr. Ľubomír Mezovský, MPH: „Od každej inovácie a novej technológie sa očakáva, že zvýši efektivitu práce a zjednoduší procesy. Za krátky čas používania môžem povedať, že tento projekt prekonal naše očakávania. Pred inštalovaním automatu ROWA sme mali veľa otáznikov. Boli sme veľmi zvedaví, ako sa zmení každodenná rutina v lekárni. Mali sme, samozrejme, aj obavy, tie sa však rozplynuli už po prvých dňoch používania. Nesmierne sa urýchlil mnohé procesy a ušetrili sme tiež skladové priestory. Je to skvelý projekt. Fungovanie bez ROWY v našej lekárni si už nevieme predstaviť.“

ROWA V ČÍSLACH:

  • Rozmer zariadenia ROWA v lekárni v DS: 7 478 cm × 1 630 cm × 2 970 cm (d × š × v)
  • Počet naskladnených položiek: cca 15 000 kusov škatuliek liekov
  • Ušetrený čas každý deň: 2 – 2,5 hod. na táru, ktoré vieme venovať navyše pacientovi
  • Ušetrenie priestoru lekárne:
  • Zásuvkový systém s rozmermi 100 × 360 × 150 cm (d × š × v)
  • Skladové priestory s rozlohou cca 20 m2
  • Čas dodania sortimentu na táru: 14 až 18 sekúnd (8 – 9 sekúnd výdaj z ROWY na dopravníkový pás; 6 – 9 sekúnd na táru)
  • Investícia: 200 000 eur (rekonštrukcia lekárne a nová technológia ROWA)

V roku 2022 máme v pláne v rozširovaní tejto technológie pokračovať aj do ďalších našich lekární. Automat ROWA by mal pomáhať v ďalších 5 lekárňach Dr.Max na Slovensku.

AKO ROWA funguje, si môžete pozrieť vo videu.