Trebišovská nemocnica otvorila nový urgentný príjem

Nemocnica Svet zdravia Trebišov sa o akútnych pacientov postará v úplne nových priestoroch, dnes totiž slávnostne otvorila moderný urgentný príjem.

Komplexnú rekonštrukciu svojich priestorov spolufinancovala z eurofondov a na novom pracovisku vymenila aj prístrojové vybavenie či doplnila nové, napríklad pojazdný RTG prístroj s C ramenom. Na urgente pribudla aj resuscitačná miestnosť vybavená takmer ako plnohodnotná operačná sála a novinkou je zavedenie moderného triediacieho systému pacientov, tzv. triáž. Celkové náklady na vybudovanie nového urgentu sa vyšplhali na takmer 982-tisíc eur s DPH.

„Našou ambíciou je neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta a práve nový urgentný príjem je kľúčovým vo vzťahu k plneniu našich úloh. Nové priestory urgentu sme vytvárali od marca minulého roku do februára tohto roku, teda v náročnom pandemickom období.. O to viac sa tešíme, že sa nám to podarilo a dokázali sme zvládnuť viacero veľkých výziev,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraj Bazár.

Pribudol moderný crash room

Na urgente vznikli nové priestranné vyšetrovne pre pacientov s internými, chirurgickými a traumatologickými ochoreniami, ktoré sa kompletne vybavili medicínskymi prístrojmi. Pribudla i moderná resuscitačná miestnosť pre starostlivosť o pacientov v mimoriadne závažnom a život ohrozujúcom stave, tzv. crash room. Miestnosť je plne zariadená špičkovým prístrojovým vybavením podobným tomu, aký obsahuje štandardná operačná sála vrátane operačného stola a operačnej lampy. Na dvojnásobok sa tiež zvýšil počet expektačných lôžok, kde sú pacienti pod 24-hodinovým monitoringom. Aktuálne sú tak na urgentnom príjme štyri expektačné lôžka a jeden izolačný box.

Triáž pacientov

Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži. Pacienti budú zaradení do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady bude nemocnica riešiť okamžite.

„Zaškolený triážny pracovník zhodnotí ťažkosti pacienta, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií zatriedi pacienta do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti jeho stavu. Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie,“ vysvetľuje primár urgentného príjmu MUDr. Marek Kozáček.

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj predbežným časom do ošetrenia. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že život nie je ohrozený a preto je pacient k ošetreniu zavolaný hneď, ako to je možné.

Vymenili takmer všetko prístrojové vybavenie

Pre nový urgentný príjem sa prestavali pôvodné priestory centrálneho príjmu. V rámci rekonštrukcie sa kompletne vymenila elektroinštalácia, zdravotechnika, rozvody medicinálnych plynov, štruktúrovaná kabeláž a vzduchotechnika. Pre pacientov sa vybudoval nový vstup do nemocnice a dizajn dotvára aj liata podlaha a závesný strop so svietidlami. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia či dobudoval sprchový kút pre pacienta na lôžku. Nové zázemie v rámci obnovy dostal aj personál.

Na urgentnom príjme tiež vymenili prakticky všetko prístrojové vybavenie, čo bolo čiastočne financované z eurofondov a čiastočne z vlastných zdrojov. Pribudlo navyše aj nové príslušenstvo, ako pojazdné RTG C rameno, monitory vitálnych funkcií, intenzivistické lôžka, vysokoobjemové odsávačky, ohrievač infúzií či EKG.

Pomáhajú aj záchranári

Zaujímavosťou trebišovského urgentného príjmu je aj prítomnosť zdravotníckych záchranárov. „Keďže majú široký záber vedomostí a často pracujú pod tlakom vzhľadom na to, že k zraneným prichádzajú často ako prví, sú na urgentnom príjme pre sestry i lekárov vítanou posilou,“ dodáva Kozáček.

Nový urgentný príjem je priamo prepojený na rádiodiagnostické pracovisko i oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). Bude tak koncentrovať komplexnú urgentnú starostlivosť o pacienta na jednom mieste. Trebišovská nemocnica kúpila s pomocou eurofondov aj nový CT prístroj, ktorý už bol do nemocnice dodaný a ktorý plánuje v blízkom období nainštalovať.

Pre pacientov sú nové priestory urgentného príjmu otvorené presne týždeň, teda od 3. júna.