„Zdravotník sa vzdeláva celý život“

Do Nemocnice Bory prichádza z prostredia zdravotníckeho školstva. Vyše 20 rokov pôsobila v oblasti vzdelávania ošetrovateľského personálu. Za toto obdobie získala veľa skúseností, ktoré chce využiť pri práci v novej bratislavskej nemocnici. Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície. Ako bude vyzerať vzdelávanie sestier v Nemocnici Bory? Aj to vám Lucia prezradí v novom blogu.

Nemocnica Bory a práca sestry

“Koľkokrát v živote môžete byť pri zrode novej nemocnice?” Toto je otázka, ktorou Lucia Lieskovská odpovedá na to, prečo sa rozhodla pracovať v Nemocnici Bory. Okrem inovatívnych procesov ju  na koncepte novej bratislavskej nemocnice zaujalo aj to, že práca sestry bude iná.

V Nemocnici Bory bude pacient na prvom mieste. Sestra naňho bude mať viac času , keďže bude  odbremenená od mnohých administratívnych či prevádzkových úkonov.   Nebude teda musieť riešiť napríklad objednávanie liekov či to, že v kúpeľni tečie vodovodný kohútik. To bude totiž v nemocnici  koordinovať manažér klastra.

V Nemocnici Bory je manažér klastra jedna z jedinečných pozícií v porovnaní s prostredím slovenského zdravotníctva. Úlohou manažéra alebo manažérky klastra bude koordinácia a kontrola plnenia neklinických, podporných a logistických procesov klastra.

Vzdelávanie sestry nekončí v škole

Keď Lucia Lieskovská  pôsobila na strednej zdravotníckej škole, bola vždy jednou nohou za katedrou a jednou v nemocnici. Na jednej strane stála teoretická príprava, na druhej odborné cvičenia na rôznych pracoviskách. Už dlhodobo však pociťovala istú vnútornú nespokojnosť s tým, čo  počas praxe pri výchove budúcich sestier a zdravotníckych asistentov zažívala.

Podpora vzdelávania sestier v Nemocnici Bory

V školách zaznieva potreba venovať dostatočný čas pacientovi. To je aj jeden zo základných pilierov ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý by Lucia chcela presadzovať v Nemocnici Bory. Práve inovatívne princípy a technologické inovácie ako:

Tieto technologické inovácie umožnia, aby mala sestra v Nemocnici Bory viac času na pacienta. Sestry nebudú zavalené administratívou, preto budú mať priestor nielen na vzdelávanie, ale aj na tréning zručností pri činnostiach, s ktorými neprichádzajú často do kontaktu.

Súčasťou nemocnice bude multifunkčné školiace stredisko

Nemocnica je koncipovaná tak, že bude mať veľký potenciál pre výučbu a vzdelávanie. Budú sa v nej môcť vzdelávať v rámci pregraduálneho vzdelávania študenti nielen lekárskych fakúlt, ale aj budúce sestry. K tomuto účelu  v rámci multifunkčného školiaceho strediska bude slúžiť aj:

  • tréningová operačná sála, ktorá bude zariadená ako plnohodnotná operačná sála,
  • tréningové pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným prístrojovým vybavením,
  • štandardná pacientska izba na tréning sesterských postupov.

Manažér vzdelávania pre zdravotnícke pozície

V novej bratislavskej nemocnici sa bude využívať množstvo inovatívnych postupov, čo si vyžaduje  naozaj dobrú pripravenosť všetkých zainteresovaných. Práve preto vznikla pozícia manažérky vzdelávania pre zdravotnícke pozície, ktorá je pomerne ojedinelá v prostredí slovenských nemocníc. Ako názov samotnej pozície napovedá, úlohou tohto manažéra bude venovať v Nemocnici Bory osobitú až mimoriadnu pozornosť vzdelávaniu sestier a ošetrovateľského personálu.

Mentor pre každú novú sestru alebo absolventa

V bežnej slovenskej nemocnici vzdelávanie sestier zastrešuje personálne oddelenie. V Nemocnici Bory bude vzdelávanie zastrešovať spolu s ostatnými manažér vzdelávania. Vzdelávanie bude zamerané na odborné oblasti ako:

  • kompetenčné vzdelávanie – posilňovanie vedomostí v oblasti kompetenčného modelu sestry na jednotlivých pracoviskách,
  • mentoring – každá sestra, ktorá príde ako nováčik alebo ako absolvent do Nemocnice Bory, absolvuje riadenú a premyslenú adaptáciu, ktorá jej umožní kvalitne sa zaradiť do pracovného procesu,
  • podpora vzdelávania prostredníctvom konferencií,
  • e-learningové školenia.

Vzdelávanie zdravotníckeho personálu je povinnosť daná legislatívou, preto sa každý zdravotník musí vzdelávať celý život. “V Nemocnici Bory to chceme robiť takou formou, aby bolo vzdelávanie integrálnou súčasťou života sestier. Nemá to byť niečo, čo na nich padne ako nejaký ťažký kameň. Vzdelávanie pripravujeme hravou, primeranou formou s dostatkom informácií,” vysvetľuje Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania v Nemocnici Bory.

Vzdelávanie sestier a ošetrovateľského personálu ide ruka v ruke s kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti, kde je pacient na prvom mieste. Pozrite si video s Luciou Lieskovskou, kde vám prezradí viac.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.