Bezpečnejšie a efektívnejšie operácie ortopedických pacientov v Michalovciach

Jedným z hlavných cieľov Nemocnice Svet zdravia v Michalovciach je neustále skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a nepochybne aj ortopedické oddelenie pod vedením MUDr. Martina Žofčáka je toho jasným dôkazom. Prvá operácia v sieti Svet zdravia s použitím systému Tricera prebehla v týchto dňoch práve v Michalovskej nemocnici. Artroskopická plastika predného skríženého väzu kolena trvala približne 50 minút a zaobišla sa bez komplikácií.

Hlavným benefitom tejto modernej medicínskej technológie pre pacienta je vyššia bezpečnosť, skrátenie času potrebného na operáciu a zvýšenie kvality samotného zákroku.

Operačný zákrok prebehol pod vedením vynikajúceho ortopéda MUDr. Michala Geroča, ktorý popísal hlavné výhody ako pre pacienta, tak aj pre operatéra samotného nasledovne: ,,Systém Tricera od firmy Zimmer, ktorý sme použili v Michalovskej nemocnici medzi prvými na Slovensku predstavuje výrazný pokrok v oblasti atroskopickej operatívy vo svete. Medzi konkurentmi vo svete nemá alternatívu. Výhodou pre pacienta je skrátenie operačného času až o 40 %. Dosahuje to spojením troch pracovných nástrojov do jedného. Operatér počas artroskopie používa tri základné nástroje a to je shaver na mäkké tkanivo, kostná fréza a elektrokoagulácia. Tento systém ich nahrádza. Tak odpadá nutnosť opätovného zavádzania nástrojov cez pracovné porty, čím sa šetria okolité mäkké tkanivá a znižuje sa veľkosť krvácania a tým získame lepší a skorší prehľad v kĺbe. Použitím plazmového “noža” znižuje pracovnú teplotu v kĺbe o 24 % čo má veľký význam pre ochranu chrupaviek v kĺboch a tak aj pre rekonvalescenciu pacienta. Samotný resektor dokáže 7,5 krát rýchlejšie absorbovať nežiadúce tkanivo v kĺbe. “

Systém Tricera je pokročilý artroskopický systém, ktorý spája abláciu/hemostázu, resekciu tkaniva, rezanie kosti a manažment tekutín do jedného unikátneho systému. Umožňuje chirurgickú kontrolu s kvalitnými nástrojmi pre rýchle a spoľahlivé zákroky. Systém je jednoduchý, intuitívny s rýchlym a jednoduchým nastavením. All-in-one architektúra umožňuje efektívnosť a optimalizáciu tým, že všetky potrebné ortopedické nástroje pracujú prostredníctvom jedinej konzoly.