Vyrastú na Slovensku nové moderné nemocnice?

Sieť nemocníc Svet zdravia má ambíciu z Plánu obnovy a odolnosti v Komponente 11 postaviť dve nové nemocnice v Humennom a v Rimavskej Sobote, realizovať prístavbu lôžkového pavilónu v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach, rovnako tak rekonštruovať oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) v Topoľčanoch. Prvé tri projekty vychádzajú z podkladov michalovskej nemocnice, ktorá bola otvorená v roku 2017.

V súčasnej dobe sieť ProCare a Svet zdravia investuje nemalé finančné prostriedky z vlastných zdrojov tak, aby bola do určitej doby schopná garantovať výstavbu a rekonštrukciu týchto nemocníc do požadovaného termínu, teda do 30. júna 2026. Spomínané projekty medzičasom získali podporu zastupiteľstiev všetkých relevantných vyšších územných celkov, ktoré sú vlastníkmi pozemkov a budov v spomínaných piatich lokalitách.

„Ak má reforma nemocničnej siete OSN dávať zmysel, je potrebné budovať nové nemocničné kapacity aj v regiónoch. Sieť ProCare a Svet zdravia má v tomto smere jasnú predstavu o klinických programoch v piatich pripravených nemocničných projektoch. V súčasnosti realizujeme prípravnú fázu, ktorá je nevyhnutná pre dodržanie šibeničných termínov Plánu obnovy. V príprave budeme i naďalej pokračovať z vlastných zdrojov, avšak len do momentu, pokiaľ bude výstavba nemocníc do termínu 30. júna 2026 uskutočniteľná a budeme ju vedieť garantovať,“ zdôraznil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Sieť Svet zdravia má väčšinu svojich nemocníc v dlhodobom prenájme od vyšších územných celkov. Ich prevádzka je príkladom fungujúceho verejno-súkromného partnerstva v regiónoch. Tento vzťah vyžaduje pri realizácii každej jednej investície zo strany siete Svet zdravia súhlas zastupiteľstva VÚC. Práve z tohto dôvodu predložil Svet zdravia na rokovanie zastupiteľstiev projektový zámer výstavby a rekonštrukcií nemocníc s ambíciou čerpať zdroje z Plánu obnovy a odolnosti. Nehnuteľnosti a pozemky, na ktorých chce Svet zdravia stavať, sú vo vlastníctve VÚC.

„Teší nás jednoznačná podpora zo strany vyšších územných celkov. Akákoľvek investícia z Plánu obnovy zhodnotí verejný majetok, ktorý bude slúžiť státisícom obyvateľov z viacerých rozľahlých regiónov Slovenska. My máme aj naďalej záujem o dlhodobé prevádzkovanie nemocníc a zabezpečovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Súčasne veríme, že sa budeme môcť uchádzať aj o menšie rekonštrukcie z Plánu obnovy aj pre ďalšie regionálne nemocnice,“ doplnil R. Čuha.

Referenčnými projektmi siete pri výstavbe nových nemocníc sú projekty v Michalovciach a na bratislavských Boroch. V prípade novej michalovskej nemocnice trval celkový proces výstavby päť rokov, pričom dva roky trvala projektová príprava a tri roky samotné stavebné práce a uvedenie do prevádzky. Koncová Nemocnica Bory je oveľa komplexnejší projekt. Jeho prípravná fáza trvala tri roky a stavebné práce s plánovaným uvedením do plnej prevádzky päť rokov. Ani v tomto prípade nebolo potrebné riešiť verejné obstarávanie, stavbu však o vyše roka spomalila pandémia COVID-19.

„Vďaka úspešnej realizácii dvoch nových nemocníc v Michalovciach a v Bratislave na Boroch disponujeme cenným projektovým know-how a skúseným odborným tímom. K dispozícii máme kompletnú projektovú a procesnú dokumentáciu. Presne vieme, ako dlho jednotlivé projektové fázy trvajú, ako sú nákladné a ako ich pripraviť podľa slovenských technických noriem a legislatívnych podmienok. Nemusíme sa učiť veci nanovo, čo považujeme za kľúčovú výhodu pri dodržaní definovaných termínov. Ak sa majú otvoriť nové nemocnice v polovici roka 2026, ich projektová dokumentácia musí byť pripravená do marca 2023 a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby ukončené najneskôr do decembra 2023,“ vysvetľuje Miriama Letovanec, senior projektová manažérka siete ProCare a Svet zdravia pre projekty z Plánu obnovy a odolnosti.

Pred troma týždňami sieť Svet zdravia listom oficiálne oslovila predsedu vlády aj ministra zdravotníctva s ponukou zdieľania know-how pri výstavbe a rekonštrukciách regionálnych nemocníc z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Zatiaľ k tejto téme neprebehlo žiadne rokovanie.

Aké projekty plánujeme zrealizovať?

Nová nemocnica v Rimavskej Sobote

Jedným z najväčších projektov je výstavba úplne novej nemocnice v Rimavskej Sobote. Celková hodnota zariadenia bude predstavovať 74 miliónov eur a svojím vznikom významne prispeje k zvýšeniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v banskobystrickom regióne.

Nemocnica by podľa predpokladov mala mať 4 podlažia, na ktorých bude vytvorená kapacita pre 279 lôžok. Zariadenie bude disponovať novým urgentným príjmom, piatimi operačnými sálami či pôrodnicou novej generácie.

Vzhľadom na širokú škálu budúcich operačných výkonov v nej bude poskytovaná aj komplexná predoperačná a pooperačná starostlivosť. V novej nemocnici nebude chýbať ani oddelenie intenzívnej medicíny, chirurgický a neurologický program či oddelenie vnútorného lekárstva. Priestor dostane aj traumatologický a muskuloskeletálny program.

Nová nemocnica v Humennom

Podobný projekt predstavuje výstavba novej budovy nemocnice v Humennom za 73 mil. eur, rovnako s kapacitou 279 lôžok. Nové priestory nemocnice budú špecificky zamerané najmä na rozvoj onkologického klastru,  jeho lôžkovej časti, ale aj stacionára.

Líderská pozícia humenskej nemocnice bude posilnená  rozvojom muskuloskeletálneho programu, moderným urgentom a piatimi novými operačnými sálami. V nemocnici plánujeme vybudovať aj pôrodnicu novej generácie, ktorá sa o mamičky postará pred aj po pôrode a ženám poskytne aj štandardnú gynekologickú starostlivosť.

Pacienti sa budú môcť liečiť aj na oddeleniach intenzívnej medicíny, rovnako aj na oddelení traumatológie. Nové medicínske zariadenie môže v budúcnosti výrazne zlepšiť zdravotnú starostlivosť pacientom nielen v Humennom, ale aj v jeho širšom okolí.

Dostavba a rekonštrukcia nemocnice v Spišskej Novej Vsi

Rozvoj existujúcej nemocnice v Spišskej Novej Vsi by do roku 2026 mal predstavovať dostavbu a rekonštrukciu nemocničného pavilónu v hodnote až 34 mil. eur. Dobudovaním moderného pavilónu budú vytvorené tri nové podlažia s dostavaným nultým poschodím a celkovou kapacitou 80 lôžok.

Budú tu umiestnené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká JIS a oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

V rámci rekonštrukcie nemocničných priestorov bude chirurgické oddelenie rozšírené o priestory súčasného fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Chirurgické oddelenie sa tak rozšíri o 20 nových lôžok. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál je naplánované aj rozšírenie operačných výkonov v ortopedickej oblasti.

Dostavba lôžkového pavilónu michalovskej nemocnice

K Nemocnici novej generácie Michalovce, ktorú sme otvorili v roku 2017, chceme z Plánu obnovy dostavať aj nový lôžkový pavilón v hodnote 28,4 mil. eur.

V dôsledku nedostatočnej kapacity cievnych intervencií pri náhlej cievnej mozgovej príhode a infarkte myokardu v širokom regióne, sa sieť našich Nemocníc Svet zdravia chce zamerať na rozvoj programov intervenčnej arytmológie a kardiológie. Dostavba nemocničného pavilónu je v najbližšom období nevyhnutná pre zabezpečenie rozvojových programov ako oftalmológia, ORL, urológia, ale aj pre vytvorenie zázemia pre rozšírenie traumatologického a muskuloskeletálneho programu.

Prístavba novej časti nemocnice bude zahŕňať aj umiestnenie 4 operačných sál, HTO, krvnej banky či stacionára. V neposlednom rade sa obnova michalovskej nemocnice plánuje zamerať aj na rozvoj spondylochirurgického programu a programu stomato-maxilo-faciálnej chirurgie.

Dokopy by tak mohol nový pavilón priniesť  100 pacientskych lôžok. Plánované investície majú za cieľ  zmodernizovať už špičkové nemocničné zariadenie v regióne východného Slovenska a zabezpečiť jeho ďalších rozvoj a neustále zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Rekonštrukcia OMIS v nemocnici Topoľčany

Topoľčianska nemocnica prešla rozsiahlou rekonštrukciou už počas rokov 2014-2020. V nadväznosti na predošlú rekonštrukciu a z dôvodu nevyhnutnej koncentrácie komplexnej intenzívnej starostlivosti pacientov a personálu na jedno pracovisko, počíta projekt rekonštrukcie s dokončením jednej z posledných častí nemocnice. Tou je OMIS, ktorého rekonštrukciou sa definitívne uzavrie komplex pre pacientov v prípade urgentného stavu a zabezpečí sa vyššia efektivita a zastupiteľnosť personálu.

Z Plánu obnovy by sme na rekonštrukciu topoľčianskej nemocnice chceli čerpať  5-7 mil. eur.

 

Viac o Pláne obnovy sa dozviete v našom Penta Podcaste