Prvá medzinárodná vedecká spolupráca na pôde Nemocnice Bory

Nemocnica Bory a spoločnosť 4D Medical z USA podpísali 5. decembra 2023 dohodu o výskume.

Ide o prvú vedeckú medzinárodnú spoluprácu na pôde Nemocnice Bory. Nemocnica Bory, ako koncová nemocnica siete Penta Hospitals Slovensko, sa okrem poskytovania štandardnej zdravotnej starostlivosti zapája aj do domácich a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Vedecký výskum pre pacientov so sťaženým dýchaním

Spoločnosť 4DMedical je globálna spoločnosť zaoberajúca sa vývojom medicínskych technológií. Vyvinula prelomovú diagnostickú metódu štvorrozmerného zobrazovania pľúc, ktorá poskytne podrobné informácie o prúdení vzduchu v pľúcach počas dychového cyklu, štruktúre pľúc a regionálnej funkcii pľúc.

Po pandémií Covid 19 trpí mnoho našich pacientov sťaženým dýchaním. Práve títo pacienti sa môžu zapojiť do vedeckého projektu v Nemocnici Bory, čím bezplatne získajú kompletné pľúcne vyšetrenie a posúdenie pľúcnych parametrov novým diagnostickým softwerom, ktorý budeme v Nemocnici Bory využívať na výskumné účely ako prví v Strednej Európe,“ uviedla MUDr. Anna Šebová, klinický líder pre úsek rádiodiagnostiky v Nemocnici Bory, ktorá je hlavným riešiteľom projektu.

Okrem pacientov so sťaženým dýchaním po ochorení Covid19 , môžu byť do štúdie zapojení aj pacienti s rôznymi chronickými pľúcnymi ochoreniami vrátane astmy, chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, cystickej fibrózy či s inou chronickou dušnosťou, ktorej príčina nebola štandardnými diagnostikmi metódami preukázaná.

Spolupráca s americkou spoločnosťou

Spoločnosť 4DMedical spolupracuje s mnohými poprednými svetovými výskumnými inštitúciami po celom svete, s cieľom zlepšiť diagnostiku, liečbu a celkové výsledky pacientov s pľúcnymi ochoreniami. „Vďaka spolupráci s Nemocnicou Bory môžeme aj slovenským pacientom poskytnúť najnovšie možnosti diagnostiky pľúcnych ochorení. Rovnaké, aké majú pacienti na popredných vedeckých klinikách v USA,“ povedal Dr. Tamas Otvos, klinický riaditeľ firmy 4DMedical.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.