Spišská nemocnica bude rozšírená o nový pavilón

Ministerstvo zdravotníctva podpísalo 10. júla 2023 Zmluvu o dostavbe nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku spišskonovoveskej nemocnice z Plánu obnovy a odolnosti SR. V nemocnici tak má vzniknúť 121 nových a 34 zrekonštruovaných lôžok, čo výrazne skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadregionálnom rozmere. Nemocnica musí na základe stanovených podmienok prebrať stavbu od Zhotoviteľa stavby do 30. júna 2026.

„Tento projekt je veľmi dôležitý pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v širšom spišskom regióne. Celková investícia do výstavby nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku predstavuje 44,7 mil. eur. Z Plánu obnovy vyčlenilo ministerstvo zdravotníctva na tento projekt 39,5 mil. eur, ostatné náklady dofinancujeme z vlastných zdrojov. Po výstavbe bude nemocnica prevedená do vlastníctva Košického samosprávneho kraja,“ uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Projekt zmluvne ministerstvo schválilo len na začiatku júla tohto roka, vďaka čomu sa dostal do časovej tiesne. V súčasnosti prebieha konanie na vydanie stavebného povolenia a projektový tím dokončuje dokumentáciu na realizáciu stavby.

„Počas leta plánujeme zrealizovať prípravné trhové konzultácie, aby sme otestovali pripravenosť stavebného trhu na tento typ projektov. Na jeseň chceme spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Štát jeden a pol roka mešká vo svojich procesoch, a to značne komplikuje dodržanie stanovených termínov pre úspešnú realizáciu stavby. Iba vďaka excelentnej spolupráci a podpore zo strany Košického samosprávneho kraja a mesta Spišská Nová Ves je tu šanca, že nový nemocničný blok bude uvedený do prevádzky v stanovenom termíne. Všetko bude záležať od výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ dodala Miriama Letovanec, projektová manažérka siete ProCare a Svet zdravia.

Klinický program novej dostavby nemocnice bude obsahovať 3 podlažia a dostavané nulté  podlažie. V dostavbe bude umiestnené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, operačné sály a centrálna sterilizácia.

Prístavba novej časti nemocnice sa nezaobíde bez rekonštrukcie súčasne využívanej budovy. Do budúcna nemocnica pracuje s predpokladom rozšírenia operatívy a potrebou pokrytia väčšej spádovej oblasti pre chirurgické odbory. Výstavba a rekonštrukcia bude v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál preto plánuje rozšíriť operatívu aj v ortopedickej oblasti.

„V čase, keď v našom zdravotníctve počúvame rôzne správy o rušení  pohotovostných služieb, sme veľmi radi, že pacienti z okolia Spišskej Novej Vsi dostanú do vienka nový, moderný pavilón, ktorý pomôže výrazne zlepšiť zdravotnícku starostlivosť v tomto regióne. Koncept projektu z kategórie nemocníc novej generácie patrí k moderným trendom súčasnosti a sme veľmi radi, že zároveň dôjde aj k rekonštrukcii existujúceho monobloku, čo v konečnom dôsledku ocenia nielen samotní pacienti, ale aj erudovaný nemocničný personál. Veľké poďakovanie patrí Svetu zdravia za ich vklad, pretože bez ich pomoci by sa tento prospešný projekt nepodarilo zrealizovať,“ povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Budova nového pavilónu koncepčne vychádza z projektu Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Výrazným spôsobom má skvalitniť akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne a súčasne zhodnocuje aj verejný majetok Košického samosprávneho kraja.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.