O výstavbu novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi súťažia štyri stavebné firmy

Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves minulý týždeň pristúpila k oficiálnemu otváraniu ponúk na výstavbu nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci verejného obstarávania nemocnica nakoniec obdržala štyri záväzné ponuky, ktoré teraz vyhodnocuje poverená odborná komisia.

Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo na tento projekt 39,5 mil. eur, pričom celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne až 72 miliónov eur. Podľa aktuálneho harmonogramu bude v termíne do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. Plnohodnotné uvedenie nového nemocničného pavilónu do prevádzky je naplánované do konca roka 2028. Nemocnica aj po uvedenej investícii má byť naďalej súčasťou majetku Košického samosprávneho kraja.

„Nerád by som predbiehal konečné výsledky verejného obstarávania na hlavného zhotoviteľa stavby, ale štyri záväzné ponuky vnímam veľmi pozitívne z pohľadu realizovateľnosti tohto náročného projektu. Bez úpravy časového harmonogramu, keď na začiatku februára ministerstvo zdravotníctva vyhovelo našej žiadosti o posunutie konečného termínu sprevádzkovania nového nemocničného pavilónu na koniec roka 2028, by tento projekt vo fáze verejného obstarávania už definitívne skončil. V pôvodnej lehote ešte pred oznámením nového predlženého termínu sme totiž neevidovali žiadnu ponuku. Opakoval by si tak neúspešný scenár martinskej nemocnice, ktorá v prvom verejnom obstarávaní skrz časovú tieseň komplexnej realizácie zákazky (výstavba nemocnice do termínu 06/2026) rovnako neobdržala žiadnu ponuku” vysvetľuje Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.

„Teší ma, že zo Spiša prichádzajú dobré správy a tento veľký projekt sa hýbe dopredu. V majetku kraja tak bude moderný zdravotnícky priestor, kde pacienti dostanú prvotriednu starostlivosť. Je dôležité, že nájomca župnej budovy transparentne informuje o procese verejného obstarávania. Vynovená nemocnica pomôže nielen miestnym, ale tisícom východniarov zo širokého okolia,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 

Rekonštrukcia súčasného monobloku nemocnice v Spišskej Novej Vsi a výstavba nového trojpodlažného pavilónu s celkovou stavebnou plochou nad 10-tisíc metrov štvorcových je tretím najväčším nemocničným projektom z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku. Nemocnica už dnes disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Po výstavbe má byť nový pavilón rovnako ako celá nemocnica súčasťou majetku Košického samosprávneho kraja, s ktorého predstaviteľmi sieť Penta Hospitals rokuje o podmienkach tejto významnej investície.

Pred dvoma mesiacmi nastala zmena v časovom harmonograme projektu. Ministerstvo zdravotníctva SR a Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.,  po dôkladnom posúdení žiadosti o zmenu projektu a na základe právnej analýzy ministerstva podpísali dodatok k zmluve o poskytnutie prostriedkov mechanizmu dňa 5.2.2024. To v konečnom dôsledku znamená, že tento projekt naďalej pokračuje v lehotách a podmienkach podľa Plánu obnovy a odolnosti. Na základe tejto skutočnosti nemocnica v súlade s príslušným zákonom o verejnom obstarávaní predĺžila lehotu na predkladanie ponúk do 27.3.2024.

Budova nového nemocničného pavilónu bude mať 3 nadzemné podlažia a nulté podlažie. Nachádzať sa v nej bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia.

Nový pavilón nemocnice sa nezaobíde bez rekonštrukcie súčasne využívanej budovy. Do budúcna nemocnica pracuje s predpokladom rozšírenia operatívy a potrebou pokrytia väčšej spádovej oblasti pre chirurgické odbory. Výstavba a rekonštrukcia je v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál preto plánuje rozšíriť operatívu aj v ortopedickej oblasti.

Budova nového pavilónu koncepčne vychádza z projektu Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Výrazným spôsobom má skvalitniť akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne a súčasne zhodnocuje verejný majetok Košického samosprávneho kraja.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.