Nemocnica Bory spustila oddelenie urgentnej medicíny

Veľké a moderné priestory, špičkové prístrojové vybavenie, crash rooms, sonografická diagnostika pri úvodnom vyšetrení či systém triedenia pacientov. Nemocnica Bory 1. septembra spustila vysokoprahovú časť oddelenia urgentnej medicíny určenú pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby.

V tento deň uviedla do prevádzky aj nízkoprahovú časť pre bežnú verejnosť. Oddelenie sa nachádza v tesnej blízkosti rádiologického pracoviska a oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny, vďaka čomu bude starostlivosť o pacientov v najkritickejšom stave rýchla, a to zvýši ich šancu na prežitie či uzdravenie. Urgentný príjem Nemocnice Bory poskytuje špecializovanú aj regionálnu starostlivosť akútnym pacientom. Ročne ich plánujú ošetriť až 40 000. To pomôže odľahčiť bratislavské urgentné príjmy a zabezpečiť dostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti aj pre pacientov zo Záhoria.

Nemocnica Bory je materiálno-technicky aj personálne pripravená poskytovať pacientom špičkovú akútnu zdravotnú starostlivosť. Zaradením oddelenia urgentnej medicíny do pevnej siete urgentných príjmov sme mohli v piatok, 1. septembra, spustiť vysokoprahový urgent, čiže pre pacientov, ktorých privezie RZP a dnes spúšťame nízkoprahovú časť. V čase, kedy z roka na rok rastie počet pacientov prijímaných do nemocníc v kritickom stave a z dôvodu vysokej koncentrácie obyvateľstva v regióne i zrušenia urgentného príjmu v nemocnici v Malackách bolo spustenie urgentu v našej nemocnici nevyhnutnosťou. Ročne chceme na oddelení ošetriť približne 40 000 pacientov, čo by malo zabezpečiť odľahčenie týchto pracovísk v nemocniciach v Bratislave, aj náhradnú starostlivosť pre akútnych  pacientov zo Záhoria,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory.

Najkratšie cesty pre pacienta v ohrození

Pri záchrane ľudského života záleží na sekundách. Preto sa urgentný príjem Nemocnice Bory nachádza hneď vedľa CT a MR vyšetrovne či rádiologického pracoviska s röntgenom. V situáciách ako je cievna mozgová príhoda je možné z urgentného príjmu pacienta previezť v priebehu pár momentov na oddelenie intervenčnej  neurorádiológie a kardiológie, kde bude pacient ošetrený.

„Podarilo sa nám vytvoriť unikátne spojenie medzi tzv. crash rooms, čiže miestnosťami na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov, CT vyšetrovňami a operačnými sálami tak, aby prevoz pacienta netrval dlhšie ako niekoľko sekúnd. Takýto štandard patrí medzi európsku špičku. Nielenže vďaka tomu zvýšime šancu na prežitie akútnych pacientov, ale zvýšime aj ich šancu na uzdravenie,“ uviedol Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory.

Moderné crash rooms či sonograf pri úvodnom vyšetrení

Oddelenie urgentnej medicíny Nemocnice Bory disponuje špičkovým technickým a medicínskym vybavením spĺňajúcim prísne medzinárodné štandardy. Jeho súčasťou sú aj dve moderné resuscitačné miestnosti, tzv. crash rooms, ktoré slúžia na poskytovanie urgentnej starostlivosti o pacientov v kritickom stave. Miestnosti sú zariadené podobne, ako operačné sály, vrátane operačného stola či operačnej lampy.

Na urgente vybudovali 18 expektačných lôžok a kresiel, izolačný box, viac ako 10 vyšetrovní, triediace centrum a štruktúrovaný systém čakární. Jeho súčasťou je tiež bohaté monitorovacie zázemie i zázemie pre Point-of-Care úvodnú diagnostiku so špeciálnym zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografie, pažerákovej echokardiografie a priamo dostupné rádiologické zázemie. To je jedna z odlišností, ktorú chce primár Roman Škulec vo fungovaní urgentného príjmu zaviesť. Ide o koncept práce s ultrazvukom ako primárnej zobrazovacej diagnostickej metódy. Tento efektívny prístup urýchľuje urgentológovi diagnostiku, čo dokáže najmä v akútnych situáciách pacientovi zachrániť život vďaka skoršiemu odhaleniu skrytého problému. Dôležitá je tiež protokolizovaná organizácia zdravotnej starostlivosti a úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami nemocnice.

Princípy urgentnej medicíny

Urgentný príjem bude poskytovať kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť založenú na troch pilieroch: personalizovanosť, bezpečná klinická zdravotná starostlivosť v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch a systém kontinuálneho vzdelávania na princípe „každý učí každého“. Dôležitou súčasťou je aj vedecko-výskumná práca ako súčasť bežnej klinickej prevádzky.

„Prostredníctvom napĺňania týchto princípov chceme docieliť, aby oddelenie urgentnej medicíny poskytovalo špičkovú zdravotnú starostlivosť pacientom Nemocnice Bory. Zároveň chceme, aby sa stalo pevnou súčasťou postgraduálneho i pregraduálneho vzdelávania na Slovensku aj v Európe. Chceme umožniť široké naplnenie medicínskych, vedecko-výskumných a akademických ambícií všetkých členov tímu, ktorí sa budú chcieť angažovať,“ doplnil primár urgentnej medicíny Roman Škulec, Slovák, ktorý do Nemocnice Bory nastúpil po celoživotnom pôsobení v Českej republike.

Triáž pacientov

Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s vlastným miestom pre sestru. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži. Triážna sestra bude pacientov radiť do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady budú zdravotníci riešiť okamžite. Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom a ochorením na prežitie a na celkové uzdravenie.

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj predbežným časom do ošetrenia. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že život nie je ohrozený, a preto je pacient k ošetreniu zavolaný hneď, ako to je možné.

Tím urgentného pracoviska

Urgentný príjem v Nemocnici Bory tvorí samostatné pracovisko so samostatným tímom. Na pozícii urgentológa pôsobí viac ako 10 lekárov so skúsenosťami a vedomosťami z viacerých odborov. Urgentológ štandardne pacienta vyšetruje sám, teda vykonáva urgentnú medicínu v celej šírke,  pričom v prípade potreby zavolá špecialistu alebo zvolá konzílium.

„Občas zvyknem urgentnú medicínu volať aj pravdepodobnostná. Jej čaro totiž spočíva v tom, že potrebujeme klásť správne otázky, v krátkom čase vyťažiť maximum aj z malého množstva informácií, rozhodnúť sa, ako budeme v rámci prvého kontaktu pacienta liečiť a realisticky si priznať, čo sme v tú chvíľu schopní urobiť. A spätne svoju prácu zhodnotiť. Pre mňa je to srdcová záležitosť a taký tím som sa snažil aj vytvoriť,“ dodal Roman Škulec.