Našli sme najlepšieho budúceho lekára a sestru!

Budúci lekári a sestry z celého Slovenska si vyskúšali prácu v topoľčianskej nemocnici.

Vyskúšali si, ako správne resuscitovať, popisovanie snímok na rádiodiagnostickom oddelení, ale aj laparoskopiu na operačných sálach. Druhý novembrový víkend sa niesol v topoľčianskej nemocnici v znamení finále siedmeho ročníka celoslovenskej súťaže pre budúcich lekárov a sestry Medik a Florence roka 2023. Prvýkrát sa konala na západe Slovenska. Študentka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Veronika Bieliková, sa stala Medikom roka 2023. Florence roka 2023 sa stala Štefánia Orlovská z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Víťazi si domov odniesli 3000 eur a zároveň všetci finalisti získali od Penta Hospitals Slovensko ponuku garantovaného pracovného miesta.

 „Súťažou Medik roka plus Florence roka sa už siedmym rokom snažíme budúcim lekárom a sestrám priblížiť reálnu prácu v nemocnici. Zároveň sa jedná o výnimočné spojenie lekárov a sestier a vyzdvihnutie potreby ich spoločnej spolupráce, ktorá je v praxi veľmi dôležitá. Veríme, že aj takto ich motivujeme pre budúce pôsobenie v slovenskom zdravotníctve,“ povedala Soňa Sodoma Lacušková, riaditeľka ľudských zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko.

Najlepších 24 medikov a budúcich sestier z celého Slovenska strávilo v topoľčianskej nemocnici celý víkend. Počas piatkového večera prebehlo privítanie finalistov spolu s predstavením siete Penta Hospitals Slovensko. V sobotu najprv absolvovali študenti niekoľko prednášok nielen na medicínske, ale aj nemedicínske témy o financovaní zdravotníctva a fungovaní zdravotného poistenia. Neskôr ich čakali odborné workshopy. Počas finálovej nedele museli študenti súťažne ukázať, čo sa deň predtým naučili.

„Som veľmi rád, že sa táto súťaž prvýkrát konala na západe Slovenska a o to radšej, že to bolo v topoľčianskej nemocnici. Budúce sestry a lekári v rámci súťaže vytvorili spoločné tímy a otestovali si svoje poznatky a vedomosti pod vedením našich odborníkov. Záleží nám na tom, aby slovenskí talentovaní medici a nadané sestry videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych nemocníc,“ hovorí Viktor Dudáš, riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Slovensko Topoľčany.

„Na projekte súťaže spolupracujeme od jej samého začiatku. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby či už medici alebo budúce sestry získavali prax v reálnych nemocniciach. Rovnako však za nemenej podstatné považujem, aby získavali aj poznatky o ostatných vzťahoch v zdravotníctve, medzi ktoré patrí napríklad aj vedomosť o tom, ako je financované a akú úlohu v ňom zohrávajú zdravotné poisťovne,“ dodal Martin Kultan, generálny riaditeľ poisťovne Dôvera.

Priebeh súťaže

Finále Medik a Florence roka 2023 sa zúčastnilo 12 najlepších študentov medicíny a 12 budúcich sestier zo slovenských aj českých fakúlt. Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. V prvom kroku prebieha samostatná registrácia záujemcov.

V druhom kole uchádzači vypracovali prípadové štúdie a kazuistiky formou online kvízu. Na základe výsledkov bola vybraná finálová dvadsaťštvorka, ktorá sa zúčastnila finálového víkendu v topoľčianskej nemocnici.

Fungovanie v reálnej nemocnici

Počas finálovej nedele absolvovali študenti vo svojich tímoch štyri súťažné kolá. Budúce sestry súťažili v odber krvi na hemokultúru aj v cievkovaní ženy. V popisovaní snímkov na rádiodiagnostickom oddelení a pri vyhodnocovaní stavu pacienta súťažili zase medici. Spoločne súťažili aj v resuscitácií. Pozreli sa aj na nové centrálne operačné sály, kde si na trenažéri skúšali laparoskopickú operáciu a prípravu sterilného stolíka. Hodnotiaca komisia sa nakoniec zhodla, že víťazom Medik roka sa stala Veronika Bieliková z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a víťazkou Florence roka sa stala Štefánia Orlovská z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

„Aj keď som si verila, výhru som nečakala. Víkend v Topoľčanoch mi dal veľmi veľa do budúcnosti a poznatky, ktoré som sa tu naučila zužitkujem počas celého života. Každý jeden workshop bol pre mňa zaujímavý, ale najviac ma bavila resuscitácia pacienta. Určite odporúčam každému zažiť takýto víkend,“ povedala tohtoročná Florence roka Štefánia Orlovská.

„Výhra ma veľmi prekvapila, ešte stále tomu neverím. Aj keď bol tento víkend náročný, som rada, že som ho zažila. Bavila ma každá jedna teoretická aj praktická časť. Samozrejme, niektoré úlohy boli pre mňa ľahšie ako iné. Dozvedela som sa veľa nových informácií a zároveň som stretla mnoho nových ľudí. Vďaka výhre budem môcť precestovať kúsok sveta, ale vždy sa plánujem vrátiť naspäť na Slovensko,“ dodala Veronika Bieliková, výherkyňa Medik roka 2023.

 Ocenenie víťazov

 Hlavnou cenou pre víťazov súťaže Medik roka a Florence roka 2023 je finančná odmena vo výške 3000 eur pre každého. Víťazi druhého miesta si odniesli po 500 eur a tretieho po 300 eur. Všetkým 24 finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Penta Hospitals, a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Finalisti mohli získať aj špeciálnu cenu od partnera súťaže, zdravotnej poisťovne  Dôvera,  vo výške 1000 eur. Za medikov si túto cenu odniesol Andrej Kollár z Jesseniovej lekárskej fakulty a za budúce sestry Štefánia Orlovská z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je najväčšia súkromná sieť nemocníc na Slovensku Penta Hospitals Slovensko. Hlavným partnerom je zdravotná poisťovňa Dôvera. Odbornými partnermi sú Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnymi partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra.