Ísť študovať zdravotnícky odbor je dnes top voľba

Je zdravotnícka škola dobrá voľba? Majú mladí budúcnosť v slovenskom zdravotníctve? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novom rozhovore s HR riaditeľkou Nemocnice Bory Janou Palenčárovou. Rozhovor vznikol v spolupráci so Silviou Klačanskou, HR generalist lekární Dr.Max Slovensko a Katarínou Thomkovou HR koordinátorkou Unilabs.

Aké zdravotnícke odbory sa dajú študovať na stredných zdravotníckych školách (SZŠ)?

Na SZŠ je možné študovať rôzne odbory zamerané na zdravotníctvo ako praktická sestra, farmaceutický laborant, zubný asistent, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky laborant, masér, sanitár, asistent výživy, fyzioterapeutický asistent, sociálny pracovník v zdravotníctve.

Tieto odbory poskytujú študentom možnosť špecializovať sa v konkrétnych oblastiach zdravotníctva a pripravujú ich na budúcu kariéru v rôznych zdravotníckych profesiách, prípadne na ďalšie nadstavbové alebo vysokoškolské štúdium.

Prečo by si žiak základnej školy mal vybrať práve štúdium na SZŠ?

Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo je štúdium na SZŠ perspektívne a atraktívne. Komplexne možno povedať, že štúdium na SZŠ môže byť skvelou voľbou pre žiakov so záujmom o zdravotníctvo a túžbou pomáhať ľuďom rôznymi spôsobmi, pretože práca v zdravotníctve prináša hlbší zmysel.

Štúdium im poskytuje nielen vzdelanie, ale aj praktické skúsenosti a príležitosti pre budúcu kariéru v rastúcom odvetví zdravotníctva, ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia, záchranné zložky a lekárne. V niektorých profesiách je následne možné aj podnikanie – napríklad masér, fyzioterapeut či asistent výživy. Je potrebné spomenúť aj atraktívne platové podmienky.

Profesie v oblasti zdravotníctva sú často (napriek zastaranej verejnej mienke) dobre platené a hlavne stabilné. To znamená, že už absolvent SZŠ má absolútnu istotu v nájdení si práce a v zárobku, ktorý mu poskytne plnohodnotnú samostatnosť. No naskytá sa aj možnosť ďalšej voľby vzdelávania, pri ktorej môže získať vyššiu kvalifikáciu, vzdelanie a uplatnenie.

Prečo by rodič mal motivovať dieťa vybrať si práve štúdium na SZŠ?

Ako rodič chcem dieťaťu dobre – chcem, aby ho práca bavila, malo po skončení školy uplatnenie, mohlo byť finančne samostatné a malo perspektívu ďalšieho rastu – finančného, odborného či kariérneho. Toto všetko zdravotníctvo poskytuje.

Mnohí rodičia však nemajú dostatočné informácie o súčasnej ponuke pre zdravotníkov, preto my – zamestnávatelia – im ich chceme priblížiť.

Aké predpoklady by mal mať žiak strednej zdravotníckej školy?

Je dôležité, aby mal skutočný záujem o oblasť zdravotníctva a prácu s ľuďmi. Študent by mal inklinovať k predmetom ako biológia a chémia. Zároveň je pre prácu s pacientmi dôležitý aj empatický prístup, teda schopnosť porozumieť potrebám a starostiam pacientov.

Zdravotnícky sektor je dynamický a neustále sa mení. Absolvent bude mať možnosť učiť sa nové veci a prispôsobovať sa novým technológiám a postupom vo svojom odbore.

Ako vyzerá štúdium a prax na SZŠ?

Kariéra v zdravotníctve nie je len práca, ale celoživotné poslanie a umožňuje prispievať k zlepšeniu zdravia a kvality života ľudí. Študijný odbor na SZŠ sa štandardne študuje štyri roky a je ukončený maturitnou skúškou. Štúdium pozostáva z teoretickej a aj praktickej časti už v treťom a následne vo štvrtom ročníku.

Študenti absolvujú túto prax už priamo v reálnych podmienkach. Napríklad aj v sieti lekární Dr. Max Slovensko poskytujú žiakom SZŠ v odbore farmaceutický laborant možnosť absolvovať prax na území celého Slovenska. Študenti spoznajú naozajstné každodenné fungovanie lekárne a jej zamestnancov. Táto možnosť je u žiakov mimoriadne obľúbená a prináša im veľa poznatkov o ich možnom ďalšom fungovaní po absolvovaní školy. Nadobudnú praktické skúsenosti, ktoré sa často z učebníc nenaučia a následne lepšie porozumejú problematike odboru. Zároveň získajú kontakty a môžu si pripraviť pôdu pre pracovné príležitosti po absolvovaní školy. Môžu sa hneď zamestnať a byť finančne zabezpečení.

Nie veľmi viditeľným, ale o to dôležitejším zdravotníckym odborom na SZŠ je odbor zdravotnícky laborant. Absolventi tohto odboru hrajú kľúčovú úlohu v zdravotníckom systéme. Ich práca spočíva vo vykonávaní laboratórnych vyšetrení, ktoré sú nevyhnutné pre diagnostiku a úspešnú liečbu pacientov.

SZŠ majú zmluvnú spoluprácu o praktickej príprave s laboratóriami Unilabs. V rámci nej žiaci nadobudnú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a oboznámia sa s fungovaním najmodernejších laboratórií na Slovensku.

Aký je záujem o absolventov zdravotníckych odborov?

Každá stredoškoláčka, ktorá skončí štúdium odboru praktická sestra, alebo vysokoškoláčka po ukončení štúdia odboru sestra bude mať ihneď veľa ponúk, z ktorých si bude môcť vyberať. Pravdepodobne sa budú zamestnávatelia o ňu (alebo neho) uchádzať už počas štúdia a snažiť sa zazmluvniť si ju, aby nastúpila práve k nim.

Uvediem príklad – nedávno sme hľadali v Nemocnici Bory právnika. Za dva týždne sme dostali 150 životopisov záujemcov, mohli sme si vyberať, no otvárali sme len jednu takúto pracovnú pozíciu. Za rovnaký plat sa ozve len pár sestier, keďže majú veľa ďalších ponúk.

Vezmime si napríklad situáciu v lekárňach. Sieť lekární Dr.Max Slovensko má už viac ako 400 lekární po celom Slovensku a,  samozrejme, nie sú jediný prevádzkovateľ tejto služby. Počet otvorených lekární stále pribúda a dopyt po nich taktiež. V každej prevádzkovanej lekárni je legislatívne stanovené, že v nej môžu pracovať výhradne odborne kvalifikovaní zamestnanci, a to vyštudovaní farmaceutickí laboranti, farmaceuti a zodpovední farmaceuti.

Zamestnávanie vyštudovaného personálu v lekárňach nie je len záležitosťou zákona, ale predstavuje základný pilier pre zabezpečenie bezpečnosti, kvality a dôveryhodnosti poskytovaných služieb. Preto môžeme povedať, že uplatnenie v tomto sektore je viac než isté.

Pre doplnenie a komplexnosť informácie treba ešte povedať, že na Slovensku existuje sedem stredných zdravotníckych škôl, kde sa dá študovať odbor farmaceutický laborant, a to v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Michalovciach a štandardne je v každom ročníku cca 30 žiakov. Samozrejme, časť týchto absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách, či už v odbore farmácia, alebo iných.

Absolventi odboru zdravotnícky laborant majú široké možnosti uplatnenia v nemocniciach, poliklinikách, súkromných laboratóriách či výskumných centrách. Spoločnosť Unilabs poskytuje absolventom možnosť zamestnať sa na území celého Slovenska.

Dopyt po kvalifikovaných zdravotníckych laborantoch je veľmi vysoký, čo zaručuje stabilné zamestnanie a možnosť ďalšieho profesijného rastu. Tento dopyt riešia zamestnávatelia množstvom benefitov, napríklad aj na podporu mobility (ubytovanie, príspevky na cestovanie a ubytovanie a iné).

Nie je teda pravda, že práca v zdravotníctve je zle platená, a preto sa neoplatí ísť študovať zdravotnícke odbory?

Myslím si, že minimálne v Bratislave a iných veľkých mestách na Slovensku, kde existuje široká ponuka pracovných príležitostí, je nízka mzda zdravotníkov mýtus. Pozrite si ponuky na portáloch práce a presvedčte sa sami.

Čo by ste odporučili rodičom, ktorí práve pomáhajú svojim deťom s výberom školy?

Ak by som dnes mohla odporučiť stabilnú a finančne zaujímavú pozíciu pre mladého človeka vyberajúceho si svoje povolanie, určite by som odporučila zdravotníctvo a najmä ošetrovateľstvo. Stredná zdravotnícka škola ponúka množstvo zaujímavých odborov – praktická sestra, ale aj farmaceutický či zdravotný laborant, zdravotnícky záchranár a mnohé iné. O všetkých týchto odborníkov je v Bratislave bitka.

Praktická sestra absolventka na lôžkovom úseku má napríklad v Nemocnici Bory základný plat 1400 eur brutto a k tomu príplatky za nočné, sviatky a víkendy, čo je ďalším cca 200 eur brutto. Rovnako pri vysokoškolskom štúdiu odporúčam zvážiť ošetrovateľstvo a zdravotnícke vedy. Už po trojročnom bakalárskom štúdiu ošetrovateľstva sa absolventka stane sestrou s platom, ktorý je bezkonkurenčný voči absolventom väčšiny iných vysokých škôl.

Ale mnohí argumentujú, že nechcú pracovať v noci…

Nie všetky sestry pracujú v nepretržitej prevádzke, čiže aj v noci a cez víkendy. Úžasné na povolaní sestry, ale aj lekára je to, že sa môže ďalej špecializovať na rozličné oblasti. Máme sestry v anestéziológii a intenzívnej medicíne, operačné sestry – inštrumentárky, sestry v rôznych ambulanciách, neonatologické sestry a rôzne iné. Možností výberu je veľa.

Aj v laboratóriách sa pracuje v noci, týka sa to prevádzok poskytujúcich diagnostické služby nemocniciam. Väčšina zdravotníckych laborantov však pracuje v štandardnom pracovnom režime. Každý má teda možnosť voľby.

Neohrozia povolania v zdravotníctve technológie? Oplatí sa ísť vôbec tieto odbory študovať?

Technológie menia celú našu spoločnosť a už dnes menia aj pracovné pozície v zdravotníctve. Zdravotníci píšu dekurzy do počítačov, v moderných nemocniciach lieky pripravuje automat v centrálnej prípravovni a automat lieky vydáva aj v moderných lekárňach, potrubná pošta dopraví vzorku do laboratória namiesto sanitára.

A to je skvelé, lebo zdravotníkom technológie pomáhajú, oni sú tak odbremenení od rutinných činností a môžu sa viac venovať pacientovi. Technológie a počítače však nikdy nenahradia prácu, kde je potrebná empatia. A to všetky pozície v zdravotníctve potrebujú.