Inovácie v oblasti artroskopie kolena a ramena

Zástupcovia spoločnosti Zimmer Biomet pripravili workshop, počas ktorého si špecialisti Nemocnice Bory vyskúšali nové operačné techniky na umelých kostiach a kĺboch.

Workshop spoločnosti Zimmer Biomet v Nemocnici Bory

Pri edukačnej aktivite ,,Sport Medicine in the BOX“od medicínskej spoločnosti Zimmer Biomet, si mohli naši špecialisti vyskúšať operačné techniky, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri zákrokoch na umelých kostiach a kĺboch.

Vďaka workshopu získali naši operatéri cenné zručnosti, ktoré môžu aplikovať v praxi pri reálnych operáciách. Tréning bol zameraný na inovácie v oblasti artroskopie kolena a ramena.

 Technológia Relign (Tricera)

Súčasťou workshopu bolo aj predstavenie novej technológie – Relign (Tricera). Ide o unikátny systém, ktorý umožnuje operatérovi v jednom nástroji použiť kostnú, mäkkotkanivovú frézu, koagulovať tkanivo a abláciu. Tieto funkcie sú obsiahnuté v jednom shaverovom nadstavci 3 in 1. Táto kombinácia teoretických a praktických skúseností na umelých kostiach je prvým krokom vo vzdelávaní, ktorá je následne rozširená o tréningy na kadaverózních kurzoch.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.