Nemocnica Bory spúšťa kybernetický nôž – Onkologickí pacienti už nebudú musieť cestovať za liečbou do zahraničia

Nemocnica Bory spúšťa prvé pracovisko kybernetického noža na Slovensku. Pacienti už nebudú musieť cestovať za špeciálnou onkologickou liečbou CyberKnife do Čiech, Rakúska alebo Maďarska. Ide o najdrahší medicínsky prístroj v Nemocnici Bory. O onkologických pacientov sa postarajú multidisciplinárne tímy na špecializovanom pracovisku radiačnej onkológie s prvotriednymi prístrojmi. Pacientovi hneď po diagnostikovaní zhubného nádoru stanovia optimálny liečebný postup. Vďaka tomu bude starostlivosť o pacientov rýchlejšia. Aktuálne má nemocnica zazmluvnený CyberKnife oboma súkromnými zdravotnými poisťovňami. S VšZP sa o zazmluvnení tohto pracoviska aktuálne vedú rokovania.

„Som veľmi rád, že nábeh Nemocnice Bory ide podľa plánu a dnes oficiálne otvárame pracovisko radiačnej onkológie. Súčasťou tohto pracoviska je aj prvý kybernetický nôž na Slovensku. Ten umožňuje pacientom, aby nemuseli absolvovať túto liečbu v zahraničí, ako to bolo doteraz. Je to výhoda aj pre zdravotné poisťovne, ktoré liečba pomocou CyberKnife na Slovensku vyjde lacnejšie. Celú prevádzku rádioterapie spúšťame postupne, aby sme pre pacientov zabezpečili čo najkomfortnejšiu, kvalitnú a najmä bezpečnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory.

K spusteniu kybernetického noža sa vyjadrila aj výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová: Slovenskí onkologickí pacienti si akékoľvek dobré správy zaslúžia. V neľahkej situácii, v ktorej sa ocitnú kvôli svojej vážnej diagnóze, zároveň počúvajú o náročnej situácii v zdravotníctve, je pre nich každá správa, ktorá im môže uľahčiť liečbu v podobe jej skvalitnenia, dostupnosti či skrátenia, veľmi vítaná. Preto v ich mene vyjadrujeme vieru, že zákrok, ktorí budú môcť absolvovať na Slovensku, nemusia za ním cestovať do zahraničia, bude naozaj dostupný všetkým pacientom, pre ktorých bude indikovaný. A to bez ohľadu na miesto a povahu poskytovateľa. Pre pacienta je vždy kľúčová dostupná kvalitná liečba, ktorú im tento nový prístroj môže ponúknuť.”

Komplexná liečba pacienta

Na úseku rádioterapie pôsobia multidisciplinárne, teda diagnosticko-liečebné, tímy. Založené sú na tímovej spolupráci lekárov všetkých odborností, ktoré onkologický pacient potrebuje. Pacientovi hneď po diagnostikovaní zhubného nádoru stanovia optimálny liečebný postup – či sa začne chirurgickým zákrokom, chemoterapiou alebo ožarovaním. Vďaka tomu bude starostlivosť o pacientov rýchlejšia.

„Chceme pre našich pacientov len to najlepšie, preto je veľmi pozitívne, že hneď vedľa rádioterapie, pripravuje Nemocnica Bory pracovisko nukleárnej medicíny. To nám umožní pri plánovaní rádioterapie využívať PET-CT. Má to veľký význam napríklad pri liečbe karcinómu pľúc, pretože lekári budú môcť jednoduchšie lokalizovať aktívny tumor. Výrazne to pomôže aj pri príprave liečby, rovnako ako aj MRI na oddelení rádiodiagnostiky, keďže je vybavené na plánovanie rádioterapie. Výhodou je aj to, že Nemocnica Bory disponuje úsekom klinickej chemoterapie. V súčasnosti je totiž trendom tzv. konkomitantná chemoterapia podávaná súčasne s ožarovaním,“ povedala Margita Pobijáková, primárka radiačnej onkológie.

CyberKnife

Prvý kybernetický nôž na Slovensku poslúži pacientom z celej krajiny. Ročne ním v Nemocnici Bory vedia liečiť až 300 pacientov. Primárka radiačnej onkológie verí, že ostatné pracoviská budú do Nemocnice Bory posielať pacientov tak, ako ich doteraz posielali do Českej republiky.

Ako zdôrazňuje Richard Hrubý, klinický líder pre onkológiu, dnes na Slovensku nie je technológia, ktorá by niečo také umožňovala. „Samozrejme, že tento prístroj – nech je hocijako skvelý – by bez odborníkov, ktorí ho vedia ovládať, nič neznamenal. Tím radiačných onkológov tvoria erudovaní lekári so skúsenosťami aj zo zahraničia. V rámci prípravy absolvovali lekári stáže na pracoviskách, kde CyberKnife používajú. Na oddelení okrem radiačných onkológov a špecializovaných sestier pôsobia aj rádiologickí technici a klinickí fyzici,“ hovorí.

CyberKnife je vhodný na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach, prostate, ale aj metastáz v pečeni, mozgu alebo v uzlinách. Systém vie sledovať pozíciu nádoru počas ožarovania, reaguje na najmenšie pohyby pacienta, ktorý leží pri liečbe na stole. Kybernetický nôž používa rotujúce, robotické rameno, ktoré sa pohybuje a ohýba okolo  pacienta, aby zacielilo na nádory s vysokou presnosťou. Mimoriadna presnosť prístroja umožňuje používať veľmi vysoké dávky žiarenia.

Môže ísť o jednorazový zákrok, vtedy hovoríme o rádiochirurgii, pretože to predstavuje alternatívu k operačnému odstráneniu nádoru. Alebo opakované (frakcionované) stereotaktické ožarovanie, pričom počet frakcií, resp. opakovaní, je oveľa nižší ako pri klasickom ožarovaní, často až päťnásobne.

Brachyterapia

Súčasťou radiačnej onkológie v Nemocnici Bory je aj brachyterapia, čiže vnútorné ožarovanie zhubných nádorov, kedy sa zdroj žiarenia zavádza priamo do tela pacienta, k tesnej blízkosti ložiska. Na jej rozvoji na Slovensku mala Margita Pobijáková veľký podiel. Zaškolila sa u svetoznámeho odborníka, profesora Richarda Pöttera, v AKH vo Viedni, kde sa oboznámila s 3D plánovaním brachyterapie pomocou magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie.

Lineárny urýchľovač Elekta Harmony Pro

Druhý lineárny urýchľovač v Nemocnici Bory je model najnovšej generácie od spoločnosti Elekta Harmony Pro. Obsahuje biometrické snímanie tváre pacienta, ktoré slúži k jeho identifikácii a vylúčeniu zámeny. Zabezpečuje liečbu väčšiny typov solídnych nádorov, ako sú nádory prsníka, konečníka, pľúc, gynekologické nádory, urologické, hlavy a krku a kožné nádory.

Röntgenová terapia

V Nemocnica Bory sa nachádza aj ortovoltážny röntgenový prístroj. Slúži v prevažnej miere  na nenádorovú rádioterapiu pri degeneratívnych zápalových ochoreniach kostí, chronických kožných ekzémoch a podobne.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.