Presnosť a precíznosť pri neurochirurgických zákrokoch vďaka O-arm

O-rameno (O-arm) je špeciálny 3D röntgenový prístroj, ktorí používajú neurochirurgovia Nemocnice Bory pre čo najvyššiu precíznosť a bezpečnosť pri neurochirurgických výkonoch.

Kde sa využíva O-rameno?

Všade tam, kde potrebujeme v neurochirurgii maximálnu presnosť implantácie. Navigačný systém s O-ramenom je počítačový 3D navigačný systém, ktorý skenuje chrbticu počas operácie a vytvára obrazy chrbtice v 2D aj 3D obrazoch. Je schopný vidieť štruktúru v každom uhle chrbtice v reálnom čase, aby pomohol neurochirurgovi počas operácie.

Zvyšuje sa tým presnosť a bezpečnosť v oblastiach, kde sú na milimeter blízko dôležité nervové alebo cievne štruktúry, ktoré sa v žiadnom prípade nesmú poraniť. Najčastejšie využije túto technológiu neurochirurg pri neurochirurgických spinálnych, teda chrbticových výkonoch. Používa sa ale aj pri výkonoch v lebke, napríklad na exaktnú implantáciu hĺbkových elektród do mozgu.

O-rameno sa využíva aj pri úrazoch, nádoroch alebo rôznych degeneratívnych zmenách na krčnej, hrudnej a driekovej chrbtici, ktoré vedú k nestabilite. Umožňuje realizovať pokročilé komplexné neurochirurgické postupy cieleným, presným a mininvazívnym spôsobom.

Vďaka O-ramenu v spojitosti s neuronavigáciou dokáže neurochirurg počas operácie vidieť operovanú časť tela pacienta na operačnom stole v 3D kvalite. Teda tak, ako ju vidíme pri CT vyšetrení. Podľa 3D obrazu následne v reálnom čase rádiologický technik naviguje operatéra – neurochirurga na presnú trajektóriu implantácie skrutiek alebo iných chrbticových implantátov.

Výhody využitia O-ramena pri operáciách

O-rameno s neuronavigáciou umožňuje presne zavádzanie implantátov aj bez toho aby sme chirurgicky ozrejmili kompletnú anatómiu pacienta. Prispieva k výraznému zníženiu invazivity a tým ku skorej rekonvalescencii pacienta. V neposlednom rade redukuje dávku RTG žiarenia pre pacienta a personál, ktorý sa počas operácie nemusí potiť v olovenej ochrannej zástere.

Pacientom pri miniinvazívnych operáciách zaisťuje:

  • kratší čas na sále aj následnú rekonvalescenciu,
  • menej dní strávených v nemocnici,
  • menšie jazvy,
  • výrazne nižšiu stratu krvi,
  • menej žiarenia.

Najvyššia precíznosť a bezpečnosť pri operáciách mozgu či miechy

Jednoznačným prínosom O-ramena je predovšetkým zabepečenie najvyššej precíznosti pri výkonoch vo veľmi citlivých oblastiach mozgu, miechy a miešnych koreňov. To zvyšuje bezpečnosť operácie v štruktúrach chrbtice a mozgu.

Neurochirurgia v Nemocnici Bory

Pracovisko poskytuje najmodernejšiu neurochirurgickú starostlivosť pre všetkých pacientov, bez rozdielu. Liečime ochorenia komplexné a technicky najnáročnejšie, ktorých liečbu je v súčasnosti vďaka multidisciplinárnej spolupráci tímov Nemocnice Bory možné sústrediť do jednej nemocnice. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pokrokovo, moderne a ucelene pod jednou strechou.

O neurochirurgických pacientov sa stará celý tím špecialistov neurochirurgie, ktorí svoje skúsenosti získali štúdiom a prácou na prestížnych zahraničných univerzitách a pracoviskách Neurochirurgie v Európe, Anglicku a v USA.