Staviame najmodernejšiu nemocnicu na slovensku

Bratislava dostane už začiatkom roka 2022 modernú koncovú nemocnicu, ktorá sa bude nachádzať v lokalite Bory.

Stavebné práce na päťpodlažnej budove pod vedením Penta Real Estate sa začali ešte na jeseň minulého roka. Vysokým medicínskym a logistickým štandardom vo vnútri bude sekundovať moderná architektúra zvonka.

nng-svet-zdravia-bratislava-15.jpg

 

Prvá koncová nemocnica novej generácie bude poskytovať plánovanú a akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni. Zodpovednosť bude pripravená prevziať aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. To všetko v jednolôžkovom štandarde a v podmienkach verejného zdravotného poistenia. Navyše atraktívnu prácu v nej nájdu najlepší lekári a sestry z domova aj zo zahraničia. Začiatok prevádzky je naplánovaný na druhú polovicu roka 2021.

Kľúčové fakty:

Medicínsky koncept:

 • Plánovaná a akútna zdravotná starostlivosť na najvyššej európskej úrovni,
 • zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci verejného zdravotného poistenia,
 • inovatívne medicínske a prevádzkové procesy podporované informačným systémom novej generáci,
 • 14 supermoderných operačných sál s 1 hybridnou operačnou sálou;
 • 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých;
 • urgentný príjem novej generácie;
 • pôrodnica novej generácie s ôsmimi modernými pôrodnými izbami a rodinne orientovanou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov pripravenou na poskytovanie integrovanej starostlivosti;
 • nadštandardné rádiodiagnostické vybavenie: 3 CT, MR, PET/CT, SPECT-CT;
 • moderné pracovisko intervenčnej rádiológie zamerané aj na liečbu mozgových príhod;
 • robotizovaná centrálna príprava liekov.

Ľudské zdroje:

 • 1 200 zamestnancov, z toho 250 lekárov a 750 sestier a iného ošetrovateľského personálu;
 • atraktívne pracovné podmienky;
 • dostatočná kapacita pre vzájomnú zastupiteľnosť a rýchly kariérny rast;
 • moderné ošetrovateľské procesy odbúravajúce administratívne a pomocné činnosti;
 • nová ubytovňa pre zamestnancov v blízkosti nemocnice;
 • atestačné vzdelávanie, kontinuálne odborné vzdelávanie personálu, odborné stáže v zahraničí;
 • zázemie pre výskumnú aj akademickú činnosť- cvičebná operačná sála, trenažéry;
 • aktívny nábor zamestnancov už v roku 2020.

Budova:

 • lokalita BORY s výbornou dopravnou napojenosťou;
 • 5 podlaží s celkovou plochou 53 tisíc m2;
 • celkovo 400 lôžok, všetky izby pre hospitalizovaných pacientov v jednolôžkovom štandarde;
 • 8 výťahov a oddelené logistické toky;
 • architektúra vytvárajúca liečivé prostredie;
 • autonómne vozidlá na logistiku v rámci budovy;
 • RTLS Lokalizácia;
 • moderný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál, aj pacientov;
 • zelené strechy a átriá;
 • heliport priamo na budove;
 • dostatok parkovacích miest;
 • začiatok prevádzky v druhej polovici roka 2021;
 • celková súkromná investícia v hodnote vyše 200 miliónov eur.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.