Rádiológia v topoľčianskej nemocnici prešla extrémnou premenou: Nové priestory, technológie a návrat magnetickej rezonancie

Vyše 2,6 milióna eur – toľko sa preinvestovalo do nového rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

Pracovisko sa presťahovalo do kompletne zmodernizovaných priestorov, ktoré nemocnica v posledných mesiacoch rozsiahlo prestavala. Získalo tiež nové technologické vybavenie, vďaka čomu rozšírilo spektrum výkonov a po desiatich rokoch sa na rádiológiu vracia i prístroj magnetickej rezonancie. Nemocnica prestavbu a nákup medicínskych prístrojov zrealizovala vďaka dotácii z eurofondov. Dnes pracovisko oficiálne otvorila aj s pacientkou, ktorej topoľčianski rádiológovia zachránili život a profesionálnym kondičným trénerom Marošom Molnárom.

Vďaka rozsiahlej prestavbe priestorov a presťahovaním rádiológie sme dokázali vytvoriť jedno komplexné pracovisko, kde pacient celú diagnostiku podstúpi na jednom mieste. Rádiológia je zároveň úzko prepojená s urgentným príjmom, oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny, centrálnou sterilizáciou a operačnými sálami. Akútneho pacienta teda nemusíme presúvať z miesta na miesto a značne šetríme čas, ktorý je potrebný pre záchranu jeho života,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Topoľčany Viktor Dudáš.

Podotýka, že keďže pracoviská sa nachádzajú v spoločnom priestore, personál sa dokáže v akútnych prípadoch rýchlo presúvať a funguje multiodborová spolupráca. Navyše, aj centrálne operačné sály následne prejdú rozsiahlou rekonštrukciou, keďže celková plánovaná výška investície vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhá na takmer 12,3 milióna eur.

Búranie priečok a po desiatich rokoch opäť MR prístroj

Nemocnica prestavbu odštartovala vlani pred letom a kompletne zmenila dispozície priestorov na prízemí budovy tak, aby vyhovovali rádiológii. Koncom minulého roka stavebné práce ukončila a do prestavby a nákupu zdravotníckeho a iného mobiliáru s pomocou eurofondov investovala celkovo takmer 850-tisíc eur.

Následne začala sťahovať rádiodiagnostické oddelenie z priestorov na prvom poschodí budovy a postupne počas tohto roku inštalovať nové medicínske technológie, ktoré spresnili a zrýchlili diagnostiku i rozšírili spektrum vyšetrení. Celkovo s pomocou eurofondov do prístrojov investovala vyše 1,8 milióna eur.

Na rádiológii tak pribudol špičkový počítačový tomograf (CT) a tiež moderný prístroj magnetickej rezonancie (MR), ktorý je momentálne v skúšobnej prevádzke. MR prístroj pritom dosiaľ v zariadení absentoval a pacientov tak pracovisko na toto vyšetrenie muselo posielať mimo nemocnicu.

Na rádiológii tiež inštalovali dva ultrasonografy a mamograf s priamou digitalizáciou. „Jeho súčasťou je aj stereotaktická zameriavacia jednotka. Vďaka nej dokážeme odobrať vzorky z drobných ložísk a mikrokalcifikátov,  ktoré sa nedajú vizualizovať v ultrasonografickom obraze. Môžeme tak vykonávať core-cut biopsie  pod mamografickou kontrolou u pacientiek, ktoré sme predtým boli nútení posielať na iné pracovisko disponujúce takouto stereotaktickou jednotkou,“ dodala primárka rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany MUDr. Zuzana Mičiaková.

Pracovisko zároveň čaká na dodanie ešte dvoch röntgenov s priamou digitalizáciou a stacionárny a mobilný RTG prístroj pre pacientov na lôžku.

Naše oddelenie je však už dnes plne digitalizované a  všetky RTG prístroje pracujú na báze priamej digitalizácie. To znamená, že röntgenové žiarenie sa pomocou špeciálnych plošných detektorov priamo konvertuje na elektrický signál, čím sa významne skracuje celý proces a my dokážeme vykonať viac vyšetrení v kratšom časovom intervale. Pacienti teda na vyšetrenia čakajú menej. Zároveň nám priama digitalizácia poskytuje kvalitnejší obraz, pri mamografických vyšetreniach napríklad dokážeme rýchlejšie odhaliť malígny tumor, a pre pacienta predstavuje oveľa nižšiu radiačnú záťaž,“ vysvetľuje Mičiaková.

Pacienti tiež po vyšetrení môžu odísť priamo do ambulancie svojho lekára, keďže vďaka digitalizácii je získaný obraz v elektronickej podobe posielaný informačným  systémom. V čakárni je zase v rámci ochrany osobným údajov zavedený vyvolávací systém. Pacient pri evidencii dostane lístok s poradovým číslom a číslom pracoviska a po zaznení zvukového a svetelného signálu vstupuje priamo do kabínky. Medzi pacientov oddelenia patria aj deti.

Prichádzajú s nápadmi a chcú byť lepší

V súčasnosti pracuje na rádiológii päť lekárov, 12  rádiologických technikov,   zdravotná sestra, zdravotná asistentka a dokumentačná pracovníčka. Primárka Mičiaková podotýka, že tím si pomáha na pracovisku, ale aj v súkromnom živote. Keďže sa oddelenie rýchlo rozvíja, technici aj lekári sa podľa primárky často vo voľnom čase dovzdelávajú  v nových veciach, zvyšujú si kvalifikáciu a aj sami prichádzajú s nápadmi, aby veci fungovali lepšie.
Navzájom konzultujeme nálezy a máme zavedené napríklad tzv. druhé čítanie pri mamografiách. Našou snahou je neustále skvalitňovať poskytované služby. Chceli by sme postupne rozširovať  škálu vyšetrení v MR diagnostike a zavádzať ďalšie  intervenčné metódy pod CT kontrolou, ako sú biopsie pečeňových ložísk, drenáže abscesov a patologických kolekcií, a tým eliminovať vystavovanie  pacientov operačnému zákroku v celkovej anestézii,“ dodala primárka.