Topoľčianska nemocnica vybudovala nové operačné sály. Ich úroveň je porovnateľná so súkromnými klinikami vo svete

Šesť nových operačných sál, prvotriedna technika, centrálna sterilizácia a moderná pred a po operačná starostlivosť. Nemocnica Svet zdravia Topoľčany vybudovala nové oddelenie centrálnych operačných sál. Čakacie lehoty sa vďaka novému operačnému zázemiu skrátia o polovicu, čo je veľkým pozitívom vzhľadom na dlhotrvajúcu pandemickú situáciu a enormné množstvo odložených operácií. Prostredie bude bezpečnejšie a starostlivosť o pacienta ešte kvalitnejšia. Náklady nemocnica spolufinancovala z eurofondov. Celková investícia sa vyšplhala na takmer osem miliónov eur. Približne milión eur z toho financovala z vlastných zdrojov.

„Nové operačné sály topoľčianskej nemocnice sú ďalším pozitívnym krokom k zlepšovaniu zdravotníctva na Slovensku. Svojimi priestormi, technickým aj medicínskym vybavením sa teraz oddelenie radí medzi špičkové pracoviská doma aj v zahraničí. S novým operačným zázemím  sa nemocnica má stať nadregionálnym centrom akútnej medicíny pre širší región Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. V súčasnosti spádová oblasť pre chirurgické odbory presahuje už 100 tisíc obyvateľov a v budúcnosti bude ešte rásť,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.

„Skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v každom regióne Slovenska je kľúčové a som rád, keď vidím konkrétne výsledky v praxi. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť v regiónoch je rovnako tak cieľom historickej reformy nemocníc, ktorú sa nám podarilo presadiť a vďaka ktorej slovenské zdravotníctvo má šancu investovať do výstavby a rekonštrukcie. Zdravotníckemu personálu želám príjemné pracovné prostredie v nových priestoroch a ďakujem im za ich nasadenie v starostlivosti o pacienta,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR.

 Topoľčianska nemocnica je jednou z najstarších na Slovensku. Na nové operačné sály čakali už dlhé roky, tie staré mali viac ako 50 rokov.

„Tešíme sa, že sme boli úspešní pri žiadosti o dotáciu z eurofondov a po viac ako 15 rokoch sme sa my, aj pacienti, dočkali nového oddelenia centrálnych operačných sál. V nemocnici vykonávame náročnú operatívu na vysokej úrovni. Nové sály nám umožnia jednak zvýšiť kvalitu, ale aj rozvíjať a rozširovať operačné zákroky,“ pokračuje Viktor Dudáš, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Topoľčany.


Bezpečnosť pacienta a  vyšší počet výkonov

 V topoľčianskej nemocnici pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu len na ortopedickom oddelení čaká na svoju operáciu približne 900 pacientov. Spustením nových operačných sál v plnej prevádzke sa čakacie lehoty môžu do jedného roka znížiť na menej ako polovicu. Operačné sály sú koncentrované do jedného centrálneho priestoru. Nachádzajú sa tu dve veľké super čisté sály vhodné na traumatologické a ortopedické operácie a ďalšie štyri sály, z ktorých dve sú primárne určené na laparoskopické a artroskopické výkony.

„V rámci oddelenia pribudol aj nový moderný priestor na prípravu a starostlivosť o pacientov pred a po operácii, odkiaľ sú už priamo premiestňovaní na operačnú sálu. Pacient je na tomto mieste monitorovaný prístrojmi aj sestrou, čo vo veľkej miere zvyšuje jeho bezpečnosť,“ dodal riaditeľ.

Nemocnica bude tiež v tejto časti využívať plávajúce lôžka, dve lôžka budú izolačné. Významnou novinkou je manažér operačných sál, ktorý je zodpovedný za plánovanie operácií v takom poradí a štruktúre, aby zohľadňoval čo najefektívnejšie využitie priestorov.

Nová prevádzka skráti prestoje medzi jednotlivými operáciami, pretože umožní rýchlejšiu dezinfekciu a sterilizáciu priestorov. V jednej operačnej sále tak môžu po sebe nasledovať operačné zákroky, ktoré si v súčasnosti vyžadujú dve rôzne sály s rôznou úrovňou čistoty. Vzduchotechnika navyše vytvorí bezpečnejšie prostredie bez možnosti kontaminácie sály vzduchom. Samotné operačné sály sú dekontaminačnou miestnosťou prepojené aj s centrálnou sterilizáciou, ktorá sa nachádza v ich tesnej blízkosti a je spojená s centrálnym sterilným skladom. Proces manipulácie s kontaminovaným aj sterilným materiálom bude preto oveľa rýchlejší a jednoduchší.

Priestor na vzdelávanie študentov

 Operačné sály sú na úrovni špičkovo vybavených sál najlepších pracovísk vo svete. Z vybavenia nechýbajú napríklad 4K video reťazce, laparoskopické veže či špičkový operačný ultrazvuk.

„Na sálach je zavedený nemocničný informačný systém a na veľkom monitore sa pri operácii bude zobrazovať všetko potrebné, napríklad CT pacienta, MR, kosti, zlomeniny… V priestore sú zároveň web kamery, ktoré premietajú obraz na ďalší veľký monitor. Každý, kto je na sále, teda vidí do operačného poľa. Toto je neskutočný predpoklad pre výučbu či už študentov alebo lekárov,“ opisuje Emil Duleba, primár chirurgického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

Zaujímavosťou nových operačných sál je aj denné svetlo, ktoré bude v štyroch zo šiestich priestorov. Niektorí z lekárov to považujú za výhodu, pretože na sále strávia od rána do večera denne niekoľko hodín. Náklady na centrálne operačné sály nemocnica financovala z eurofondov. Ešte v roku 2019 podpísala zmluvu o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Uskutočniť stavebné úpravy a nakúpiť nové medicínske vybavenie mala stihnúť do troch rokov.

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP bola modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.