Do Nemocnice Bory sa predregistrovalo už viac ako 30-tisíc ľudí

Do Nemocnice Bory, ktorá dnes vyrastá na území bratislavského Lamača, sa od februára predregistrovalo už vyše 30-tisíc ľudí. Prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia je aktuálne dokončená na 75 percent a otvoriť ju plánujú v marci 2023.

Najviac predregistrovaných pochádza z Bratislavského kraja (72 percent), potom nasledujú pacienti z Trnavského (10 percent), Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja (po 5 percent). Čo sa týka veku, zastúpené sú všetky kategórie od 18 do vyše 60 rokov, pričom viac ako polovicu tvoria pacienti od 35 do 59 rokov.

Najväčší počet predregistrovaných pacientov tvoria poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (47 percent), po nich nasledujú poistenci Dôvery (42 percent). Zvyšok sú poistenci Unionu (11 percent) a iní samoplatcovia.

Nemocnica Bory sa záujemcov v krátkom dotazníku pýtala aj na to, čo považujú za najväčší benefit novej nemocnice. Približne 16 percent opýtaných označilo moderné technológie, nasledovala spolupráca odborníkov z viacerých oddelení pri starostlivosti o pacienta (15 percent) a skúsený tím lekárov a ošetrovateľov spoločne s možnosťou objednať sa online ocenilo 14 percent opýtaných.

Hoci nemocnicu otvoria až o necelý rok, už teraz sa do nej pacienti môžu predregistrovať, ak napríklad plánujú v roku 2023 pôrod, potrebujú špeciálne vyšetrenie alebo podstúpiť plánovanú operáciu. Pre pandémiu COVID-19 muselo byť v nemocniciach mnoho plánovaných operácií odložených a viacerí pacienti tak stále čakajú na potrebný zákrok. Vďaka predregistrácii o nich Nemocnica Bory bude vedieť a proces plánovania reálneho výkonu sa tak značne zrýchli.

„V Nemocnici Bory plánujeme uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne a 350-tisíc ambulantných vyšetrení, čo je pri prepočítaní na jeden deň vysoké číslo. Naša nemocnica ale vyrastá na zelenej lúke a nemá preto vytvorenú klasickú databázu svojich pacientov tak, ako iné, ktoré vznikli pred desiatkami rokov. Ak k nám teda zavíta pacient v prvý deň, musí vyplniť všetky vstupné dáta, čo síce netrvá dlho, ale pri stovkách nových pacientov denne nastáva spomalenie chodu nemocnice. Nechceme nič podceniť a preto sme už vo februári prišli s možnosťou veľmi jednoduchej predregistrácie pre našich pacientov, vďaka ktorej o sebe vzájomne budeme vedieť a všetko potrebné dokážeme vybaviť jednoduchšie a rýchlejšie. Zároveň je vďaka tomu nemocnica schopná okamžite po otvorení začať pomáhať slovenskému zdravotníctvu a dobiehať straty v oblasti plánovaných výkonov, ktoré pandémia COVID-19 zatlačila do úzadia,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill.

Pacienti sa môžu predregistrovať online na www.predregistraciabory.sk.  Ide o veľmi jednoduchý proces, kde aktuálne zadávajú iba svoje meno, vek a emailový kontakt. Nemocnica ich bude pravidelne informovať, ako projekt napreduje a ktoré pracoviská sa aktuálne otvárajú. V niektorých oblastiach bude koncovou nemocnicou, zároveň však začne prirodzene plniť aj funkciu spádovej nemocnice pre pacientov z okolia.

„V okamihu, keď dostaneme povolenie na prevádzku nemocnice a staneme sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, približne mesiac pred otvorením, budeme vedieť predregistrovaných pacientov osloviť znova, aby doplnili svoje údaje týkajúce sa ich zdravotného stavu. Následne si môžu rezervovať prvé termíny na vyšetrenie a naša vzájomná komunikácia už teda bude veľmi rýchla. Budeme radi, ak pacienti začnú čím skôr využívať unikátne technológie, ktoré v nemocnici máme a uľahčíme im tým dochádzanie za vyšetreniami do zahraničia,“ doplnil Hill.