Nová nemocnica Bory: Do svojich radov hľadá špičkových odborníkov s tímovým duchom

Niektorí uchádzači o prácu v novej nemocnici si myslia, že hľadáme kozmonautov. Je to však jedinečná možnosť raz za život postaviť niečo od základov. Aj toto prezradila v rozhovore HR riaditeľka Nemocnice Bory Jana Pálenčárová.

Bratislavčania chodiaci z Čiech alebo bývajú v Dúbravke, v Karlovke, či v Lamači, vidia, že budova novej nemocnice je na prvý pohľad zvonka takmer už hotová. Hrubá stavba je dokončená, práce sa do veľkej miery presunuli do interiéru. Do otvorenia nemocnice máme oficiálne ešte dva roky. Ako termín sa komunikuje začiatok roka 2023.

Pred rokom mala Nemocnica Bory tisícdvesto uchádzačov o prácu v novej nemocnici. Koľko je ich dnes?

„Dnes ich je vyše tisícosemsto. To neznamená, že máme tisícosemsto obsadených miest, že to sú presne 1:1 všetky pozície, ktoré hľadáme. Toto číslo nám indikuje, že záujem o nemocnicu je pomerne veľký, z čoho sa naozaj tešíme. Stále je dostatok ľudí, ktorí veria slovenskému zdravotníctvu a chcú v ňom pracovať. Zároveň je to pre nás určitý záväzok k tomu, aby sme dokázali naplniť ich očakávania a preto sa všetky tie procesy dejú tak, ako sa dejú,“ vysvetľuje HR riaditeľka Nemocnice Bory Jana Pálenčárová.

Čo sa práve odohráva z pohľadu výberu ľudí do novej nemocnice?

Výber by som rozdelila, podobne ako je rozdelená nemocnica, na tri hlavné časti:

  1. výber lekárov,
  2. výber sestier a ošetrovateľského personálu a
  3. výber ľudí na prevádzku.

V prevádzke máme obsadené základné hlavné manažérske pozície.

Hlavný výber ostatných kolegov bude koncom tohto roka a začiatkom roka 2023. Prevádzka budovy musí byť obsadená prvá a musí byť všetko funkčné tak, aby tam mohli nastúpiť ďalší kolegovia. Medzitým prebieha veľký výber na lekárske pozície. Začíname vždy od vrchu – medicínsky riaditeľ má vybratých veľký počet lídrov jednotlivých klinických úsekov.

Títo lídri hľadajú k sebe ďalších primárov, primári ďalších seniorných lekárov a postupne nižšie až po neatestovaných. Výber prebieha veľmi dobre.

Teším sa na deň, kedy budeme môcť komunikovať aj konkrétne mená pánov docentov, profesorov a veľmi zaujímavých lekárov a lekárok, ktorí budú u nás pracovať.

Samostatnou treťou a veľmi dôležitou časťou sú sestry a ošetrovatelia. Celkovo sa bavíme o počte 900 kolegov. Tejto skupine venujeme špeciálnu starostlivosť aj tým, že sme posilnili manažment.

Pod riaditeľkou ošetrovateľstva máme vrstvu manažérok ošetrovateľstva a nemocničných manažérov zmeny, ktorí tento veľký počet ľudí budú spoločne riadiť. Pod nimi sú vedúce sestry, ktorých výber momentálne prebieha. Aj keď sme dva roky pred otvorením, vedúce sestry chceme mať vybrané do konca tohto roka, ideálne na jeseň. Tak, aby sa už od jesene mohli začať pripravovať na svoju budúcu prácu a to formou školení.

Školenia už dnes prebiehajú pre ich nadriadené, manažérky ošetrovateľstva. Ide o školenia v oblasti komunikačných zručností a procesov. Tie budú v našej nemocnici iné. Súvisí to s novými technológiami, s iným rozmiestnením celej budovy. Postupne ich pripravujeme na prácu tak, aby sme v deň otvorenia nemocnice mali všetko nachystané a už sme sa mohli venovať pacientom.

Akí ľudia sa do novej nemocnice hlásia?

Čím ďalej tým viac som prekvapená, koľko fantastických ľudí s úžasnými myšlienkami na Slovensku máme, chcú posunúť zdravotníctvo dopredu a majú vynikajúce skúsenosti zo zahraničia alebo z rôznych lokálnych nemocníc.

Väčšinou sú prekvapení, že to nie je nábor, ale výber. Počuli sme už aj, že hľadáme kozmonautov, pretože je taký detailný. Ale keď sme si to vydiskutovali, väčšina z kandidátov uznala, že sami by to robili podobne. Je veľmi dôležité nespraviť chybu pri budovaní celej veľkej nemocnice. Je to jedinečná možnosť raz za život postaviť niečo od základov.

Veľký počet kľúčových lekárov, ktorí nám prichádzajú na pozíciu primára viesť jednotlivé úseky sú Slováci, ktorí strávili nejakú časť svojej kariéry v zahraničí a získali veľmi zaujímavé skúsenosti.

Motiváciou mnohých z nich je vrátiť sa naspäť a ukázať Slovensku, že sa to dá robiť na odbornej alebo procesnej úrovni, ktorú tu predtým nezažili. Podobne je to aj v ošetrovateľskom personále a u sestier.

Zaujal vás rozhovor s HR riaditeľkou Nemocnice Bory Janou Pálenčárovou? Viac z neho si môžete vypočuť v Zdravom podcaste.