Neurológiu galantskej nemocnice ocenili za liečbu mozgovocievnych príhod

Za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou získalo neurologické oddelenie nemocnice Svet zdravia v Galante medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards.

Udelila mu ho Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (European Stroke Organization – ESO). Neurológiu galantskej nemocnice pritom zaradila na najvyššiu úroveň a označila za diamantové zaradenie.

Sme vďační za toto ocenenie a je to pre nás určite veľká satisfakcia. Celý náš asi 30-členný tím vytrvalo pracuje a snaží sa starať o pacientov a liečiť ich najlepšie, ako je to možné. Spätná väzba na takejto nezávislej úrovni dokazuje, že aj v malej Galante sa dá robiť skutočne dobrá medicína,“ uviedol primár neurologického oddelenia galantskej nemocnice MUDr. Oto Petrík, ktorý si ocenenie prevzal na prebiehajúcom kongrese ESO vo švédskom Gothenburgu.

Medzinárodná organizácia ESO hodnotila niekoľko kritérií. Sledovala napríklad koľko percent pacientov bolo liečených rekanalizáciou do 45 minút od príchodu do nemocnice. Na diamantovej úrovni ich musí byť minimálne polovica. Organizácia si tiež všímala, či pacienti s podozrením na cievnu mozgovú príhodu podstúpili CT alebo MR vyšetrenie alebo počítala, koľko z nich nemocnica liečila pomocou trombolýzy.

Naším cieľom je oceňovať tímy a jednotlivcov, ktorí sú odhodlaní poskytovať špičkovú starostlivosť pri liečbe cievnych mozgových príhod a tiež budovať kultúru trvalého monitoringu kvality. Kontinuálne zaznamenávanie údajov do národných a medzinárodných registrov a predovšetkým analýza údajov totiž umožní nachádzať body na zlepšenie,“ uvádza iniciatíva Angels.

Neurologické oddelenie galantskej nemocnice takéto ocenenie získalo po prvýkrát, organizácia ESO pritom hodnotila prvý kvartál tohto roku. Spolu s galantskou nemocnicou diamantové ocenenie získala v rámci siete Svet zdravia aj nemocnica vo Vranove nad Topľou. Diamantovú cenu udelili i ďalším štyrom nemocniciam na Slovensku, dvom v Českej republike, nemocnici v Poľsku, Ukrajine, Portugalsku a Egypte.