Neurológiu svidníckej nemocnice ocenili za liečbu mozgovocievnych príhod

Neurologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Svidník získalo za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Udelila mu ho Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (European Stroke Organization – ESO). Neurológiu svidníckej nemocnice pritom zaradila na platinovú úroveň.

„Veľmi si toto ocenenie vážime a sme zaň nesmierne vďační. Každý deň celý náš tím pracuje na tom, aby sme pacientom poskytovali čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a snažíme sa o nich starať čo najlepšie, ako je to možné. Takéto ocenenie je pre nás ďalším zadosťučinením a dokazuje, že v našej nemocnici robíme kvalitnú medicínu,“ uviedla Anna Kravecová, primárka neurologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Svidník.

Medzinárodná organizácia ESO hodnotila niekoľko kritérií. Sledovala napríklad či pacienti s podozrením na cievnu mozgovú príhodu podstúpili CT alebo MR vyšetrenie či počítala, koľko z nich nemocnica liečila pomocou trombolýzy.

„Ocenenia sa vyhodnocujú podľa stanovených kritérií kvality European Stroke Organisation (ESO). Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový alebo diamantový status. V minulosti sa tieto ocenenia udeľovali za každý štvrťrok, avšak nakoľko máme na Slovensku dlhodobo kvalitnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s CMP, v záujme zachovania motivácie bude udeľované už len jedno ocenenie ročne,“ uviedla iniciatíva Angels.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.