Humenská nemocnica zrekonštruovala ďalšie poschodie pre neurologických a internistických pacientov

Neurologickí a internistickí pacienti sú v Nemocnici Svet zdravia Humenné hospitalizovaní v nových priestoroch.

Nemocnica totiž po minuloročnej rekonštrukcii jednotky intenzívnej starostlivosti pokračovala v obnove druhého z poschodí interného a neurologického oddelenia, ktoré spolu začalo vytvárať klaster s plávajúcimi lôžkami. Náklady na stavebné úpravy tejto časti sa vyšplhali na 463-tisíc eur a nemocnica ich spolufinancovala z fondov Európskej únie. Zároveň koncom apríla v nemocnici odštartovali rekonštrukciu ešte aj tretieho poschodia klastra.

„Napriek náročnému obdobiu pandémie sa nám podarilo počas piatich mesiacov komplexne zrekonštruovať a nanovo zariadiť celé druhé poschodie internisticko-neurologického klastra. Pacienti aj zdravotníci tak získali vyšší komfort, čomu sa veľmi tešíme. A už koncom minulého mesiaca sme začali rekonštruovať aj posledné, tretie poschodie klastra, ukončenie prác tam máme naplánované na koniec leta tohto roku,“ povedal riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Humenné Jaroslav Marčišin.

Nemocnica zaviedla dvojlôžkový štandard

Samotná rekonštrukcia druhého poschodia trvala päť mesiacov. V rámci nej nemocnica na poschodí zriadila nové vodovodné, tepelné a kanalizačné rozvody. Kompletne bola vymenená elektroinštalácia, štruktúrovaná kabeláž a pracovisko získalo tiež nové ústredné kúrenie. Vymenili sa dvere, zárubne, stropy vrátane osvetlenia a všetky podlahové plochy. Nové sú aj rozvody medicinálnych plynov a stlačeného vzduchu. Vstupy do sociálnych zariadení sú bezbariérové.

Nemocnica zároveň vymenila štandardný i zdravotnícky mobiliár. Na izbách pacientov pribudli okrem stolov a stoličiek i nové lôžka pre pacientov. Novým vybavením boli zariadené i vyšetrovne lekárov a sestier a nemocnica dokúpila i nové infúzne stojany, EKG prístroj, defibrilátor, lineárne pumpy či dávkovače. Nový mobiliár získala i kuchynka a jedáleň. Na celom poschodí sú tak zrekonštruované kompletne všetky priestory, a to vrátane kuchynky či priestorov pre personál. Nemocnica tiež zaviedla v klastri dvojlôžkový štandard. Aktuálne poskytuje 34 lôžok pre pacientov, pričom len dve izby sú trojlôžkové.

Namiesto oddelení spoločný klaster s plávajúcimi lôžkami

Nemocnica zároveň v rámci prestavby minulý rok zlúčila neurologickú a internú JIS, a tiež pôvodné interné a neurologické oddelenie a postupne tak vzniká nový klaster. Plnohodnotne v tomto profile bude fungovať až po prestavbe ešte posledného poschodia pracoviska.

„Zoskupením príbuzných medicínskych odborov do jedného spoločného celku dokážeme lepšie a racionálnejšie využívať prístrojovú techniku, personálne kapacity a zaviesť systém tzv. plávajúcich lôžok, aby sme ich dokázali efektívne využívať,“ vysvetľuje Marčišin.

Podotýka, že každý z pacientov tak bude môcť ležať na hociktorej izbe, kde bude preň voľné vhodné lôžko. Zatiaľ čo sestry sa budú starať o všetkých pacientov na zverenom úseku, lekári za nimi budú chodiť podľa svojej špecializácie, čiže internisti za internistickými pacientmi, neurológovia za neurologickými.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.