Nemocnica Bory spustila nábor sestier

Takmer všetky vedúce pozície v budúcej Nemocnici Bory v Bratislave sú už obsadené a nemocnica aktuálne spustila nábor sestier. Celkovo ich plánuje zamestnať 440. Nábor potrvá až do otvorenia nemocnice, ale aj po ňom, keďže jednotlivé pracoviská sa budú otvárať postupne. Každá zo sestier prechádza pohovorom aj so svojou vedúcou sestrou a do nemocnice bude nastupovať už mesiac pred otvorením vybraného pracoviska.

„Sestry chcú pracovať ako sestry, to je ich prvotná motivácia, prečo sa do našej nemocnice hlásia. Samozrejme, že ich lákajú aj inovácie, ktoré im uľahčia prácu, nové postupy a moderné prostredie, ale po rokoch plných administratívy a vybavovania prevádzkových záležitostí sa chcú najmä vrátiť späť k lôžkam pacientov. Chcú mať čas ich chytiť za ruku a vypočuť si, čo ich trápi. Chcú, aby bol pacient počas ich pracovnej doby na prvom mieste. Riešiť nedostatok čistej bielizne na oddelení či zle upratanú izbu jednoducho sestrám s ich odborným vzdelaním neprináleží a my ich od týchto vecí odbremeníme. To totiž budú riešiť kolegovia na iných pozíciách,“ vysvetľuje riaditeľka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Bory Alena Kendrick.

Sestry sa do Nemocnice Bory hlásia z rôznych zdravotníckych zariadení, štátnych i súkromných, zo siete ProCare a Svet zdravia, ale aj zo sociálnej sféry. Riaditeľka pre ošetrovateľstvo vysvetľuje, že niektorí zdravotníci sú rozhodnutí pre nespokojnosť už dnes odísť zo svojho súčasného pracoviska do zahraničia. Nechcú však opustiť domov a dávajú šancu ešte Nemocnici Bory.

„Kto odchádza do zahraničia z finančných dôvodov alebo preto, že chce spoznať inú kultúru, tomu nezabránime a ani nechceme. Určite ale týmto ľuďom ponúkneme uplatnenie po ich prípadnom návrate domov. Avšak zdravotníkom, ktorí plánujú odísť len preto, že sú nespokojní v systéme súčasného slovenského zdravotníctva, dokážeme v Nemocnici Bory ponúknuť pracovný štandard, aký by spoznali v zahraničí. A veríme, že na Slovensku a tým i v slovenskom zdravotníckom systéme vďaka tomu ostanú,“ dodáva Kendrick.

Sestry idú na pohovor so svojou vedúcou sestrou

Každá sestra prechádza pohovorom, počas ktorého obe strany prezentujú svoju víziu, kultúru a hodnoty a snažia sa zistiť vzájomnú kompatibilitu. Na pohovore je prítomná už aj vedúca sestra daného pracoviska, ktorá si takto sama vyberá svoj tím.

„To je veľmi atraktívne, keďže nie je na Slovensku zvykom, že by bol stredný zdravotnícky manažment prizývaný k výberu zamestnancov. Väčšinou je im nová vybraná posila iba predstavená. Naše vedúce sestry sú veľmi rady, že túto možnosť majú,“ dodáva Kendrick.

Jednou z vedúcich sestier, ktorá si už dnes tvorí svoj tím, je Lucia Hlucháňová, ktorá bude mať na starosť anestéziológiu, OPPAS a JZS.

„Nechcem byť vedúca sestra, ktorá zatvorí dvere a nič o svojich sestrách nevie. Chcem sa s nimi pravidelne stretávať, rozprávať, ani ja neviem všetko a ak sestra príde s niečím inovatívnym, čo pomôže personálu alebo pacientovi, veľmi rada to podporím. Ak chce sestra pracovať dynamicky, chce uplatniť svoje odborné vzdelanie, je empatická, priateľská, komunikatívna a zaujíma sa prioritne o pacienta, tak nech príde a ja sa budem na ňu veľmi tešiť,“ hovorí Hlucháňová.

Sestry budú rotovať

Aj anestéziologické sestry na centrálnych operačných sálach v Nemocnici Bory budú môcť rotovať a meniť chirurgické odbory, napríklad sa z brušnej chirurgie môžu dostať na cievnu chirurgiu či ortopédiu. „Nechceme, aby sestry strávili niekoľko rokov na jednej sále. Rotovaním predídeme syndrómu vyhorenia a stereotypom, lebo tie sú už potom v nás, nerozmýšľame a pracujeme automaticky. Tomu sa chceme v Nemocnici Bory vyhnúť,“ hovorí vedúca sestra pre anestéziológiu.

Sestrám tiež pomôže robotická centrálna prípravovňa liekov či potrubná pošta. Pacient bude zároveň svoju sestru poznať po mene. Dnes sa totiž bežne stáva, že za hospitalizovaným pacientom príde počas dňa viacero sestier. Jedna mu ráno zmeria tlak, iná podá lieky, ďalšia príde napríklad previazať ranu.

„V takomto prípade pacient veľakrát nemusí vedieť, na koho sa s problémom môže obrátiť. V novej nemocnici bude mať sestra na starosť len určitú skupinu pacientov, o ktorých sa bude starať komplexne. Lepšie bude poznať ich zdravotný stav, čím sa zmenší priestor na chybovosť. Zároveň sestru tento prístup povedie k väčšej zodpovednosti za svoju prácu a veríme, že prispeje aj k jej osobnej spokojnosti,“ podotýka Kendrick.

Vysvetľuje, že keďže procesy a informačný systém v novej nemocnici budú značne odlišné, sestry budú prijímať do zamestnania už mesiac pred otvorením daného pracoviska. Kým sa teda začnú starať o pacienta, dostanú dostatočný čas na zacvičenie.

Pôrod má viesť pôrodná asistentka

Sestra bude v Nemocnici Bory partnerom lekára a jej kompetencie budú teda posilnené.  „Veľakrát za nami prídu motivované sestry, ktoré sú zo školy naučené, ako by mali v nemocnici pôsobiť, no reálna prax im ten priestor nakoniec nedá. Pre pôrodné asistentky bude napríklad určite atraktívne, že v súlade s ich kompetenciami budú môcť samostatne viesť fyziologický pôrod v modernom a prívetivom prostredí so zázemím plnohodnotných pôrodných sál,“ dodáva Kendrick s tým, že samozrejme lekár bude vždy v službe.

Pôrodných asistentiek plánuje nemocnica zamestnať minimálne 33 a spolu s niektorými úzko špecializovanými sestrami je ich na Slovensku nedostatok. Nemocnica Bory si preto plánuje svoje pôrodné asistentky postupne vychovať.

Vedúci ošetrovateľský tím v Nemocnici Bory tvorí riaditeľka ošetrovateľstva, štyri manažérky ošetrovateľstva so svojimi 22 vedúcimi sestrami a štyri nemocničné manažérky zmeny. Okrem sestier nemocnica hľadá aj ostatný zdravotnícky personál a už dnes vie, že 80 praktických sestier a sanitárov by mali tvoriť ukrajinskí kolegovia.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.