Sankcie alebo motivácia?

S ambulantnými lekármi sme sa dohodli na odmeňovaní podľa kvality, efektívnosti a inovácií.

Sankcie alebo motivácia?

Udržať si kvalitného zamestnanca je pre firmu jeden z najtvrdších orieškov a zároveň jedna z kľúčových podmienok úspechu. V najlepších spoločnostiach už dávno pochopili, že oveľa viac ako zákaz odchodu ku konkurencii pod hrozbou pokút, funguje na ľudí správne zvolená motivácia, prečo by mali ostať.

Napríklad posilnenie kompetencií, kvalitné pracovné prostredie, fungujúce procesy, odmena za dosiahnuté výsledky a podobne. Predstavte si slovenské zdravotníctvo ako firmu. Sotva by sa dala nazvať úspešnou, sotva by sa dalo hovoriť o lekároch ako o správne motivovaných poskytovať pacientom tú najlepšiu starostlivosť.

Napriek tomu lekári majú záujem veci pohnúť dopredu, väčšina z nich stále vidí na prvom mieste pacienta. K lojálnemu zamestnancovi, lekára nevynímajúc, sa dá dopracovať aj inak než politickým tlakom, sankciami či čakaním so založenými rukami, že možno raz v parlamente prejde nejaká zásadná pozitívna zmena. Potvrdzuje to naša skúsenosť s ambulantným sektorom.

V priebehu roku 2018 sme sa dohodli so zástupcami ambulantných lekárov, že ich budeme odmeňovať podľa toho, ako sa im podarí plniť konkrétne parametre kvality, efektívnosti a inovácií v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Parametre sme pripravovali spoločne, zavádzanie do zmlúv bolo postupné a vyhodnocovanie sme si dohodli tak, aby sa porovnávali dostatočne dlho.

Výsledky plnenia parametrov sa ukázali ako veľmi sľubné. Dohodli sme sa na 13 a 12 z nich splnilo spoločne nastavené očakávania a priniesli želaný efekt. Motivácia smerovala k tomu, aby napríklad všeobecní lekári v rámci svojich odborných kompetencií viac pacientov liečili sami a neposielali ich automaticky k špecialistom v prípadoch, keď to nie je potrebné. Takto sa vytvoril špecialistom priestor pre kvalitnejšiu starostlivosť o tých, ktorých nedokázal úplne vyliečiť všeobecný lekár. Naše údaje ukázali aj to, že špecialisti dokázali vyšetriť viac pacientov. Zvýšil sa tiež počet absolvovaných preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov aj u gynekológov a v diabetologických ambulanciách narástol počet vyšetrení, bez ktorých sa nezaobíde správna liečba diabetikov.

Ukázalo sa, že nie pokuty, ale zapojenie lekárov do rozhodovania a správne nastavené spoločné ciele sú tým, čo má priaznivý vplyv nielen na zvýšenie bezpečnosti a kvality liečby, ale v konečnom dôsledku aj na zvýšenie ich angažovanosti v tom našom slovenskom zdravotníctve.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera