Motivácia sestier pracovať v Nemocnici Bory

Nemocnica Bory prináša do slovenského zdravotníctva nielen moderné prostredie, špičkové technológie, ale aj nový pohľad na medicínske i nemedicínske procesy a pracovnú kultúru. V Nemocnici Bory budeme klásť dôraz na riadenú adaptáciu zamestnancov, dodržiavanie kompetencií a samozrejme ďalší rast vzdelávania jednotlivcov. Aj toto je niekoľko benefitov, ktoré bude mať ošetrovateľský personál najmodernejšej nemocnice na Slovensku.

Dnes sú sestry symbolom zlej situácie v slovenskom zdravotníctve. Frustrované, nedocenené finančne ani morálne, a navyše sa ich počty neustále znižujú. Ako chceme motivovať sestry v Nemocnici Bory? Všetko o nefinančných benefitoch nielen v práci sestry vám prezradíme teraz. Pretože platí rovnica spokojná sestra rovná sa spokojný pacient.

Sestra bude mať presne stanovené kompetencie

Sestra bude v Nemocnici Bory partnerom lekára a jej kompetencie budú jasne definované. Napríklad v práci pôrodnej asistentky to bude znamenať, že v súlade s ich kompetenciami budú môcť samostatne viesť fyziologický pôrod v modernom prostredí Nemocnice Bory so zázemím plnohodnotných pôrodných sál.

Preto presne stanovenými kompetenciami chceme zabrániť frustrácii a demotivácii sestier. Už pri výbere sestier, hľadáme také, ktoré chcú pracovať dynamicky, chcú uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti, sú empatické, priateľské, komunikatívne, a hlavne majú pacienta na prvom mieste.

Čas venovať sa pacientovi

Nemocnica Bory bude iná. Nielen svojou architektúrou, ale aj organizáciou práce. Platí to najmä pre prácu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Sestry budú odbremenené od prevádzkových a z veľkej časti aj od administratívnych činností. Práve tie tvoria jednu z najväčších prekážok, pre ktorú sa nemôžu plnohodnotne venovať pacientom.

Sestra, ktorá bude zabezpečovať všeobecnú ošetrovateľskú starostlivosť, bude mať počas celej pracovnej zmeny na starosti určenú skupinu pacientov. Nebude teda vykonávať iba jednu, resp. niekoľko činností pre všetkých pacientov na oddelení, ale bude sa venovať len svojej skupine, pre ktorú bude zabezpečovať všetko od A po Z. Sestra v Nemocnici Bory sa nebude starať o viac pacientov, než je legislatívne stanovené maximum.

Inovácie v práci sestry

Inovácií, ktoré uľahčia prácu sestry v Nemocnici Bory, nie je málo. Vymenujeme ich len niekoľko:

Technologické inovácie nemajú sestry nahradiť, ale pomôcť a umožniť im, aby mali viac času na pacienta. Sestry nebudú zavalené administratívou, preto budú mať priestor nielen na vzdelávanie, ale aj na tréning zručností pri činnostiach, s ktorými neprichádzajú často do kontaktu.

V čom uľahčí prácu sestry napríklad technológia centrálnej prípravovne liekov? Sestre trvá príprava jednej tablety, ktorú musí nadávkovať ručne, desať až pätnásť sekúnd, na niektorých oddeleniach aj dvojnásobok. Balenie jedného lieku robotickým automatom trvá asi sekundu.

Lieky zabalené robotickým automatom putujú do liekového vozíka sestry. Vďaka liekovému vozíku bude môcť sestra pacientovi hospitalizovanému na lôžkovej časti Nemocnice Bory nielen podať liek, ale hneď aj odmerať jeho vitálne funkcie a vyhodnotiť skóre včasného varovania.

Podpora vzdelávania a špecializačné štúdium

Zdravotnícki pracovníci sa vzdelávajú celý život. Výhodou v Nemocnici Bory je, že plánujeme podporiť vzdelávanie a budovanie kompetencií našich zdravotníkov formou:

  • kompetenčného vzdelávania – posilňovanie vedomostí v oblasti kompetenčného modelu sestry na jednotlivých pracoviskách,
  • mentoringu – každá sestra, ktorá príde ako nováčik alebo ako absolvent do Nemocnice Bory, absolvuje riadenú a premyslenú adaptáciu, ktorá jej umožní kvalitne sa zaradiť do pracovného procesu,
  • podpory vzdelávania prostredníctvom konferencií,
  • e-learningových školení.

Nemocnica Bory je koncipovaná tak, že bude mať veľký potenciál pre výučbu a vzdelávanie. Multifunkčné školiace stredisko nemocnice bude mať:

  • tréningovú operačnú sálu, ktorá bude zariadená ako plnohodnotná operačná sála,
  • tréningové pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným materiálovo – technickým vybavením,
  • štandardnú pacientsku izbu na tréning sesterských postupov.

Zastupiteľnosť sestier

Pracovné prostredie v Nemocnici Bory je smerované k najmodernejším trendom a myslí aj na ergonómiu práce, čo zabezpečí pohodlie aj pre sestry v lôžkovej časti i na operačných sálach:

  • pracovné zmeny nebudú mať 24 hodín,
  • denné svetlo na operačných sálach,
  • rotácia sestier, vrátane sestier inštrumentárok, aj na operačných sálach a v chirurgických odboroch.

V Nemocnici Bory bude mať každý zamestnanec motivujúce platové ohodnotenie.

Chceli by ste pracovať v Nemocnici Bory ako sestra? Pozrite si prehľad aktuálne obsadzovaných pozícií alebo nám pošlite svoj životopis.

Ubytovňa pre personál nemocnice

Vedľa Nemocnice Bory vyrastá nová ubytovňa pre jej zamestnancov. Ubytovňa poskytne celkovú kapacitu 200 lôžok. Izby pre personál nemocnice budú v jednolôžkovom a dvojlôžkovom štandarde. Využiť ich budú môcť napríklad lekári i sestry, ktorí si pri nástupe do práce budú hľadať ubytovanie.

Ubytovňu plánujeme sprevádzkovať v rovnakom období ako Nemocnicu Bory. Veríme, že nová ubytovňa bude pre personál benefitom, ktorý im uľahčí život pri štarte v novom zamestnaní.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.