Vyvinuli sme ho s cieľom pomôcť samosprávam napĺňať kapacity ich očkovacích centier a tiež pacientom so závažnými chorobami dostať sa k očkovaniu čo najskôr. Najskôr sme náš elektronický systém úspešne vyskúšali v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a potom sme ho ponúkli aj všetkým ostatným VÚC.

„Táto spolupráca má poukázať na fakt, že pri očkovaní je okrem veku dôležité prihliadať aj na zdravotný stav pacientov. Je v našom záujme chrániť tých najzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Náš systém vie pokryť tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez toho, aby sme ich obvolávali telefónom. Ten využívame iba v prípadoch, keď naši poistenci nemajú e-mail alebo si nevedia termín „vyklikať“ sami.

S ponukou na očkovanie oslovujeme tých našich poistencov, ktorých ochorenie patrí do rovnakého zoznamu závažných diagnóz, aký obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národnej stratégie očkovania proti covidu-19.

Ide o onkologické ochorenia, vážne choroby dýchacích orgánov, srdca a ciev, zlyhávanie obličiek, stavy po transplantáciách, či poruchy imunity a ďalšie. Celý zoznam nájdete tu.

„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôvere už mali pripravené riešenie, ktorým dokázali zautomatizovať napĺňanie zoznamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja.

„Objednávkový systém, ktorý ponúkame našim poistencom, je doplnkom k štátnemu objednávkovému systému. Ak pacient odmietne náš systém, môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin Kultan.

Elektronický systém umožňuje záujemcom nielen zaregistrovať sa na očkovanie, ale napríklad aj informovať nás, že najskôr sa chcú poradiť so svojím lekárom. V takom prípade ich budeme opäť kontaktovať neskôr. Takisto nám oslovení poistenci môžu dať vedieť, že majú záujem o inú vakcínu.