Ambulancia cestovnej medicíny

Aké očkovania absolvovať pred cestou do tropických krajín, kedy preventívne nasadiť antimalariká a na čo všetko si dať pozor počas pobytu v trópoch?

Už viac ako dva roky v nemocnici Svet zdravia Michalovce našim pacientom radíme, ako zvládnuť dovolenky či pracovné cesty v tropických krajinách v zdraví a naplno si tak vychutnať chvíle oddychu. Počas tohto obdobia prešlo našou ambulanciou veľké množstvo pacientov a aj vďaka kvalitným informáciám a potrebným očkovaniam zvládli svoje cesty do zahraničia v poriadku.

Problematika cestovnej medicíny a importovaných nákaz je v súčasnosti opäť veľmi aktuálna. Rastúci cestovný ruch totiž so sebou prináša okrem pozitívnych momentov aj zvýšený výskyt celého radu ochorení. Nákaza COVID-19 zahltila všetky ostatné témy a v čase, keď sa dovolenková sezóna opäť rozbieha, je pri ceste do zahraničia potrebné myslieť aj na iné nebezpečné faktory.

Pri návšteve tropickej alebo subtropickej krajiny je človek vystavený viacerým vplyvom. Ide napríklad o výraznú zmenu teploty, nadmorskej výšky, vlhkosť, exotické potraviny, čistotu vody či úroveň hygieny. Ambulancia cestovnej medicíny má za úlohu oboznámiť cestovateľov so všetkými týmito potenciálnymi rizikami. Naši špecialisti zároveň cestovateľom poradia, ako rizikám nákazy predchádzať alebo aspoň minimalizovať zdravotné ťažkosti, ktoré môžu byť s cestou do zahraničia spojené.

Ambulancia poskytuje nasledujúce služby:
 • Poradenské služby pre cestovateľov
 • Očkovanie cestovateľov
 • Prevencia malárie
 • Predpis antimalarickej profylaxie
 • Konzultácie pred pobytom v trópoch a subtrópoch
 • Komplexné vyšetrenie pred cestou do zahraničia a po návrate
 • Lekárske prehliadky pred dlhodobým pobytom v cudzine
 • Vstupné prehliadky pre cudzincov pred dlhodobým pobytom na Slovensku
 • Zdravotné prehliadky migrantov na základe žiadosti z cudzineckej polície
 • Lekárske prehliadky a vydávanie lekárskych posudkov pre obyvateľov z krajín tretieho sveta
 • Konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.