Alzheimer Home

Alzheimer Home – S láskou, ako doma

Do siete Penta Hospitals v Českej Republike patrí aj 34 zariadení špecializovaných na Alzheimerovu chorobu a ďalšie typy demencie – Alzheimer Homes. Zariadenia Alzheimer Home sú určené pre klientov, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc 24 hodín denne, 365 dní v roku.