Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy

Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy je na Slovensku značné množstvo, do tohto roka neexistovalo na Slovensku žiadne darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou). Plazma sa u nás doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem pre účel spracovania na výrobu liekov. Nemocnica Svet zdravia Galanta ako druhá v sieti nemocníc Svet zdravia rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy, čím sa chce aktívne podieľať na zvýšení objemu plazmy na výrobu liekov z nej. Pravidelné dodávky plazmy a celkové zvýšenie objemu vyvezenej plazmy pre výrobcov zvyšujú dostupnosť a možnosti zabezpečenia dostatočného množstva potrebných liekov pre pacientov, ktorí sú na ne odkázaní.

„Veľmi ma teší, že po prvom darcovskom centre s plazmaferézou, ktoré sme otvorili v michalovskej nemocnici, dnes otvárame ďalšie práve tu, v Galante. Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Len v porovnaní s Českou republikou sme doteraz ročne  získavali takmer o 800-tisíc litrov plazmy menej. Legislatíva nám donedávna dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy za účelom jej vývozu na spracovanie pre výrobu jedinečných a nenahraditeľných liekov. O to sme radšej, že naša sieť ponúka už aj darcom z Galanty a okolia odbery krvnej plazmy plazmaferézou na hematologicko-transfúziologickom oddelení v galantskej nemocnici a veríme, že svojim podielom značne prispejeme k zvýšeniu výroby týchto liekov,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 130 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac.

„Životy pacientov s imunodeficienciou závisia od liekov z krvnej plazmy. Príbuzní týchto pacientov sa  nás neustále pýtajú, ako môžu pomôcť. Od tohto roka konečne rodinám či priateľom týchto pacientov môžeme hovoriť, že vedia a môžu pomôcť darovaním svojej plazmy. Teraz už aj v galantskej nemocnici,“ povedala Lucia Bodor, predsedníčka Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou.

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi (u mužov). Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.

„Doteraz sme krvnú plazmu získavali odbermi celej krvi, z ktorej sme vedeli získať približne 260 ml plazmy. Plazmaferézou je výťažnosť plazmy 650 ml z jedného odberu, čiže týmto spôsobom dokážeme získať podstatne väčšie množstvo. Takýto odber trvá približne 45 minút a prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme,“ pokračuje Erika Slobodová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Galanta.

Kto môže darovať krvnú plazmu?

  • zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov;
  • človek nad 50 kg a max. do 130 kg;
  • muž/žena, ktorí majú absolvovaný aspoň jeden odber krvi a sú zdravotne spôsobilí.

Darcovia sa po novom na odber plazmy aj krvi môžu objednať cez online objednávací systém na www.darujemplazmu.sk alebo www.darujemkrv.sk. Na webe sa stačí zaregistrovať a následne si darcovia vedia rezervovať vyhovujúci termín a čas. Takto môžu mať svoje odbery pod kontrolou a navyše ich na ne vždy upozorní sms. Okrem toho sa môžu objednať aj telefonicky na čísle 031/7833 234. Pre darcov plazmy sú vyčlenené odberové dni od pondelka do štvrtka  vždy od 10.30 do 13.30 h.

Dôležitosť darcovstva plazmy si uvedomuje aj slovenský boxer Tomi KID Kovács. Práve preto sa rozhodol podporiť myšlienku a stal sa ambasádorom odberov plazmy v galantskej nemocnici.

„Zdravie a zdravý životný štýl idú ruka v ruke aj so športom. Celý život sa venujem aj týmto témam a veľmi ma teší, že sa na jednej z nich môžem teraz podieľať aj osobne. Sú ľudia, ktorým môžeme práve my, zdraví ľudia pomôcť len tým, že si prídeme na pár minút sadnúť na transfúzku a darujeme plazmu. Nás to nestojí nič a niektorým pacientom lieky z plazmy zachraňujú životy,“ dodal Tomi KID Kovács, ambasádor odberov krvnej plazmy Nemocnice Svet zdravia Galanta.

Darcovské centrá s plazmaferézami si vyžadujú okrem kvalitných separátorov plazmy a iného technického vybavenia aj zvládnutie zložitých procesov vyplývajúcich z medzinárodných štandardov pre zaradenie darcovského centra do PMF (Plasma Master File), čo znamená možnosť dodávania tejto život zachraňujúcej tekutiny výrobcom liekov z plazmy. Po galantskej a michalovskej nemocnici plánuje sieť Svet zdravia v krátkej budúcnosti rozšíriť odbery krvi o odbery krvnej plazmy aj v nemocnici v Dunajskej Strede.

Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene zo Slovenska možné vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, nakoľko na Slovensku takýto spracovateľ plazmy nie je. Táto zmena bola presadená vďaka tlaku Európskej únie, ktorá dlhodobo vyzývala náš štát, aby sme prispievali do Európskeho plazma poolu s cieľom zvýšiť jeho objem. Vďaka tomu sa plazma dostane k viacerým medzinárodným spracovateľom, čím zároveň pre slovenských pacientov zvýšime dostupnosť liekov z krvnej plazmy tak v objeme, ako aj v spektre.