Zuzana Krajčovič – manažérka ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka

Budúca manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre „hladké lôžka“ Nemocnice Bory, ktorá väčšinu svojho profesijného života pracovala v súkromnej sfére slovenského zdravotníctva ako sestra pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť a zodpovedná osoba pre zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, bude Mgr. Zuzana Krajčovič. Ako vedúca sestra bola súčasťou tvorby novej Neurochirurgickej kliniky v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Jej cieľom a snom je zabezpečiť najvyššiu možnú mieru kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Holistický prístup k prijímateľovi starostlivosti, napĺňanie všetkých biopsychosociálnych potrieb. A zároveň nezabúdať na poskytovateľov starostlivosti, sestry, praktické sestry, opatrovateľov. Vytvárať im bezpečné zázemie pre výkon práce, hľadať motivačné prvky, podporovať ich vo vzdelávaní.

Zamilovala sa do domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Vyštudovala magisterský stupeň ošetrovateľstva a absolvovala dve špecializácie ošetrovateľskej starostlivosti – v komunite a odbore chirurgie. Popri tom sa venovala i samovzdelávaniu a mentoringu študentov v praxi. Absolvovala množstvo seminárov zameraných na ošetrovanie chronických rán. Prehlbovanie vzdelávania je pre sestru nevyhnutnou súčasťou profesijného života

Domáca ošetrovateľská starostlivosť jej umožnila využívať celú škálu nadobudnutých praktických i  teoretických zručností. Naučila ju nielen rozhodovať, procesovať, ale aj niesť zodpovednosť. Implementácia ošetrovateľského procesu viedla Zuzanu Krajčovič ku komplexnému mysleniu. 

Vďaka práci v rôznom prostredí sa naučila konštruktivite a flexibilnosti. Dôležitou súčasťou spomínanej práce bolo i fungovanie v multidisciplinárnom tíme. Kde lekár, sestra, pacient, sú rovnocenní partneri. 

Problematika špecifickej domácej starostlivosti ju presvedčila o nutnosti angažovania sa i v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Po čase bola zvolená do predsedníctva odbornej sekcie sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Jej ďalšie profesijné kroky smerovali do univerzitnej nemocnice v Ružinove, kde práve vznikala nová neurochirurgická klinika. Ako vedúca sestra sa podieľala na budovaní ošetrovateľského tímu.

Bola to pre mňa nová skúsenosť, pretože dovtedy som okrem stáží na operačných sálach nepracovala ako sestra na oddelení. Vyhýbala som sa tomu, domáce ošetrovanie pacienta mi pripadalo obohacujúcejšie. Život to ale zariadil inak,“ konštatuje Zuzana Krajčovič.  

V tom čase vypukla covidová pandémia a nové pracovisko, ktoré ešte nebolo zastabilizované, sa muselo naučiť zvládať neobvyklé úlohy. Podľa Z. Krajčovič to bolo mimoriadne náročné, zvlášť v štátnej nemocnici, kde je mnoho procesných chýb, zlyhávajúci systém. 

Problémy sa žiaľ neriešili, len odsúvali. Bezmocnosť z nemožnosti zmeny, ju prinútila sa zamyslieť, ako vidí svoju ďalšiu profesijnú cestu. A v tom ju oslovil projekt Nemocnice Bory, ktorý popisuje budúca manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre „hladké lôžka“ ako precízny a transparentný.

V Nemocnici Bory sa nebudú lôžka členiť podľa oddelenia 

V novej bratislavskej nemocnici budú pôsobiť 4 manažéri ošetrovateľstva, pričom každý bude zodpovedať za špecifickú oblasť. Z. Krajčovič bude zastrešovať plávajúce lôžka. Bude riadiť šesť vedúcich sestier, z ktorých každá bude mať na starosti maximálne 35 počet lôžok, resp. pacientov. 

V Nemocnici Bory sa nebudú členiť podľa oddelení. Postele nebudú priradené k jednotlivým odborom, ale pacienti budú prijímaní na aktuálne voľné lôžka bez ohľadu na diagnózu. Eliminuje sa tým riziko, že niekto nebude hospitalizovaný len preto, že na oddelení nebude voľná posteľ,” vysvetľuje Z. Krajčovič

V lôžkovej časti nemocnice sa bude nachádzať spolu 210 plávajúcich lôžok. Okrem nich však niektoré pracoviská, ako napríklad gynekológia, budú mať aj svoje vlastné lôžka.

Úlohy manažéra ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka

Z. Krajčovič ako manažér ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka bude mať na starosti:

  • logistiku plávajúcich lôžok, jednak z hľadiska zabezpečenia optimálneho počtu sestier a pomocného personálu, 
  • efektívne využívanie lôžkovej kapacity, 
  • materiálno-technické zabezpečenie lôžok či
  • sledovanie prevádzkových ukazovateľov. 

Bude pritom spolupracovať s manažérom nemedicínskych procesov. V jej kompetencii bude aj následná starostlivosť o pacientov po prepustení z nemocnice. Bude mať k dispozícii sociálnych pracovníkov, ktorí sa budú venovať pacientom po odchode do domáceho prostredia, resp. doliečovacích ústavov.

Koncept Nemocnice Bory prinesie partnerstvo medzi lekármi a sestrami

Výhodou systému plávajúcich lôžok je, že sa budú flexibilne využívať podľa aktuálnych potrieb. Eliminujú sa tým nedostatky tradičného modelu s prideľovaním lôžok, ktoré naplno odhalila pandémia koronavírusu. 

Na predošlom pôsobisku Z. Krajčovič bola neraz svedkom toho, že sa niektoré oddelenia odmietali vzdať svojich lôžok, hoci zívali prázdnotou, keďže boli zastavené plánované operácie. Chirurgické pracoviská boli vyľudnené a internistické preplnené. Podobné to bolo aj s personálom.

Preto oceňujem, že v Nemocnici Bory sú presne nastavené personálne normatívy, ktoré síce vychádzajú z legislatívy, ale umožňujú flexibilne reagovať na aktuálne potreby,” vysvetľuje Krajčovič. Nemocnica nesprístupní všetky plávajúce lôžka naraz, ale bude ich spúšťať po etapách od marca 2023, aby sa postupne vychytali prevádzkové problémy. Ako upozorňuje Z. Krajčovič, bude si to vyžadovať úzku koordináciu s hospitalistami. 

Koncept, podľa ktorého má fungovať Nemocnica Bory, rúca rozdiely medzi postavením lekárov a sestier, čo má nesmierne láka. Zo skúsenosti viem, že lekári neraz nedoceňujú potenciál sestier, pričom jeden bez druhého nemôžu fungovať. V novej nemocnici budú od začiatku kompetencie nastavené tak, aby k tomu nedochádzalo. Práve toto sa mi na novej nemocnici najviac páči – že tu je už teraz všetko precízne premyslené do posledného detailu,” vysvetľuje manažér ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka.

Nemocnica Bory má nasmerované k tomu, aby situáciu sestier zmenili. “Páči sa mi, že nová nemocnica v tomto postupuje systematicky, precízne a pritom jemne so zreteľom na čo najvyššiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.”

Inovácie v Nemocnici Bory ju uchvátili

Koncept Nemocnice Bory považuje za niečo nevídané na Slovensku a dúfa, že všetko, čo je naplánované, sa stane realitou. Počas návštevy rozostavanej budovy ju mnohé veci doslova uchvátili

Den svetlo i na operačných sálach

Operačné sály majú veľké okná, cez ktoré prúdi dnu denné svetlo, nie sú to žiadne vykachličkované kobky. Izby pre pacientov sa podobajú izbám v hoteli, sú priestranné a útulné, majú vlastné sociálne zariadenia, okolo lôžka je dostatok priestoru na ošetrovateľské úkony, čo lekárom a sestrám značne uľahčí prácu. Bude v nich dosť miesta aj pre rodinných príslušníkov, ktorí sa tak budú môcť podieľať na starostlivosti o blízku osobu. Presklené steny do chodby umožnia mať vizuálny dohľad nad bezpečnosťou pacienta. Pri ošetrovateľských úkonoch sa jednoducho zatiahnu žalúzie, aby bola zachovaná diskrétnosť,” Z. Krajčovič uvádza len niekoľko príkladov, z ktorých je v Nemocnici Bory nadšená.

K tomu treba prirátať potrubnú poštu, prepojené komunikačné nástroje, centrálnu prípravovňu liekov s robotickým dávkovačom, prepracovanú logistiku rozvozu zdravotníckeho materiálu a pomôcok, personál vyčlenený len na prezliekanie postelí a množstvo ďalších vychytávok, ktoré prispejú k maximálnej bezpečnosti a komfortu pacienta. 

Najväčšou výzvou novej Nemocnice Bory, bude nájsť kvalitný, zanietený zdravotnícky personál, u ktorého i napriek zmenám bude pretrvávať entuziazmus a túžba tvoriť nový systém. Želám si pre nás všetkých, prijímateľov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kvalitnú a bezpečnú starostlivosť. S možnosťou výberu, kritického myslenia a najmä pochopenia zo strany spoločnosti,” prezrádza Z. Krajčovič.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.