V Nemocnici Bory bude pacient na prvom mieste

Nemocnica novej generácie Bory v Bratislave sa po otvorení v januári 2022 stane prvou propacientsky orientovanou nemocnicou na Slovensku.

Všetky izby budú jednolôžkové. Steny medzi chodbou a izbami budú vybavené presklenými posuvnými dverami a presklenými panelmi. Vďaka tomuto konceptu bude mať personál priamy dohľad nad pacientmi, navyše umožní aj presvetlenie centrálneho priestoru. Intimita pacienta na izbe bude zabezpečená prostredníctvom ovládania vnútro-okenných žalúzií. Každá izba bude disponovať vlastnou toaletou a sprchou.

Veľkosť izby a jej zariadenie je navrhnuté tak, aby umožnila pohodlné prespanie a pobyt sprevádzajúcej osoby počas celej doby hospitalizácie. Technologickou vychytávkou budú sálavé panely, čo je  moderná technológia zabezpečujúca pomerne rýchlu  reakciu na požadovanú zmenu teploty v priestore. Ide o veľkoplošné výhrevné telesá s hladkým hygienickým povrchom, integrované do stropnej konštrukcie. Toto riešenie eliminuje negatívny vplyv na užívateľa spôsobený prúdením vzduchu v priestore a z hľadiska hygienických štandardov patrí medzi najlepšie, keďže nevyužíva pre výmenu tepla cirkuláciu vzduchu v priestore. V letných mesiacoch sa takéto sálavé panely budú starať o ochladzovanie a v zime o vykurovanie interiéru. Na izbách teda nebudú klasické radiátory ani podlahové vykurovanie.  Vyšetrovne, komunikačné a iné pobytové priestory budú vybavené progresívnou technológiou stropných chladiacich  a vykurovacích trámov, ktoré pre tento typ priestorov poskytujú optimálny užívateľský komfort pri progresívnom a úspornom technickom riešení, a to aj s ohľadom na požadovaný zvýšený hygienický štandard v zdravotníckych zariadeniach.

 

Jednou z technologických ambícii projektu je, aby mal každý pacient na izbe k dispozícii multifunkčné infotainmentové zariadenie, čiže monitor na pohyblivom ramene zavesený nad posteľou. Okrem toho, že bude slúžiť na komunikáciu so sestrou a ako zábavné centrum s káblovou televíziou a prístupom na internet, bude sa využívať aj na medicínske účely. Bude previazané s nemocničným informačným systémom, takže personál bude môcť jeho prostredníctvom robiť záznamy do chorobopisu, nechať si zobraziť rádiodiagnostické  snímky a výsledky laboratórnych vyšetrení, alebo názorne vysvetliť pacientovi priebeh liečebného procesu.

Obrazovka bude hlavným rozhraním aj pre ďalšie funkcie. Pacient si cez ňu bude môcť prezerať liečebný plán, zobrazovať jedálny lístok, čítať oznamy nemocnice alebo objednávať doplnkové služby. Progresívne riešenie nemocnice otvára ambíciu poskytovať služby hotelového typu s cieľom zabezpečiť pacientovi maximálne pohodlie. Ak to pacientovi diagnóza dovolí, napríklad aj sendvič či kávu si bude môcť pacient objednať rovno z postele a nechať si ich doniesť až na izbu.

Okrem individuálneho objednávania sa v spoločnom priestore reštaurácie na prízemí zriadi bufetová zóna s výdajom z automatov a 24-hodinovou prevádzkou.