Traja naši lekári získali ocenenie TOP Lekár 2022

30. septembra 2022

Ďalší ročník súťaže TOP LEKÁR potvrdil, že v našej sieti nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare pracujú mnohí výborní odborníci. Týždenník Zdravotnícke noviny slávnostne vyhlásil výsledky ankety TOP Lekár na Slovensku a spomedzi desiatich kategórií sme si prvé miesto odniesli v troch z nich.

Ďalší ročník súťaže TOP LEKÁR potvrdil, že v našej sieti nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare pracujú mnohí výborní odborníci. Týždenník Zdravotnícke noviny slávnostne vyhlásil výsledky ankety TOP Lekár na Slovensku a spomedzi desiatich kategórií sme si prvé miesto odniesli v troch z nich. V našej sieti pôsobí už aktuálne 19 lekárov s týmto prestížnym ocenením, čo je najviac na Slovensku.

TOP Lekárom sa stala klinická farmakologička Andrea Demitrovičová (kategória: klinická farmakológia a toxikológia liečiv), primár oddelenia úrazovej chirurgie Nemocnice Svet zdravia Michalovce Maroš Eľko (kategória: traumatológia) a všeobecná lekárka pre deti a dorast Nelli Kishko z Polikliniky ProCare Prešov (kategória: všeobecné lekárstvo pre deti a dorast).

MUDr. Maroš Eľko

hlavný lekár Centra športovej medicíny, primár oddelenia úrazovej chirurgie Nemocnice Svet zdravia Michalovce 

Patrí medzi prvých lekárov na Slovensku, ktorí začali vykonávať artroskopie zápästia a drobných kĺbov ruky. Vďaka svojmu špecializovanému zameraniu na chirurgiu ruky sa stal popredným odborníkom v tejto oblasti a vyhľadávaným operatérom pacientmi z celého Slovenska.

V michalovskej nemocnici pôsobí už 18 rokov. Po svojom nástupe na pozíciu primára oddelenia úrazovej chirurgie posunul tento odbor po medicínskej stránke opäť o niekoľko stupňov vyššie.

doc. MUDr. Nelli Kishko, CSc.

 všeobecná lekárka pre deti a dorast, poliklinika ProCare Prešov

Venuje sa detským pacientom od prvých dní života až po dospelosť. Jej cieľom je, aby sa deti správne vyvíjali, a aby sa opakovane nevracali do ambulancie choré. Dôraz kladie najmä na prevenciu a dôslednú liečbu.

Od roku 2015 pôsobí v poliklinike ProCare v Prešove na Všeobecnej ambulancii pre deti a dorast. So zdravotnou sestrou tvoria zohraný tím a sú jednou z najvyhľadávanejších detských ambulancií v Prešove.

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.

klinický farmakológ siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare

Andreu Demitrovičovú pacienti síce nepoznajú, napriek tomu pomohla už tisíckam ľudí. Kolegom, lekárom, je neustále k dispozícii a ako „priateľ na telefóne“ pracuje 24 hodín 7 dní v týždni. Svoju profesionálnu dráhu klinického farmakológa začala pred sedemnástimi rokmi, kedy sa venovala predovšetkým infekciám u onkologických a imunokompromitovaných pacientov.

Za šesť rokov, ktorých je súčasťou siete ProCare a Svet zdravia, sa vďaka nej podarilo zaviesť do praxe viacero významných farmakologických intervencií, napr. komplexnú antibiotickú politiku, ktorej súčasťou je aj jednotná antibiotická profylaxia. Jej stupeň dodržiavania je na úrovni 85 %, čo je unikátne nielen v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. S jej pomocou naučili lekárov v sieti správnemu podávaniu liekov, najmä antibiotík. Tie sa totiž na Slovensku používajú nadmerne a nevhodne, čo poškodzuje nielen organizmus pacienta, ale vytvára rezistenciu baktérií, ktorá ohrozuje celú spoločnosť- každého z nás.

V súčasnosti 10 rokov pôsobí aj v Národnom ústave detských chorôb, kde má na starosti konzultácie antibiotickej liečby a bezpečnosti liekov od nedonosených detičiek až po pacientov do 19-teho roku života. Istú časť svojho profesionálneho života sa venovala tiež bezpečnosti liekov v gravidite a pre budúce mamičky viedla farmakologické konzíliá.

Bezpečnosť liekov a bezpečnosť pacienta – tak by sme mohli v štyroch slovách zhrnúť poslanie Andrey Demitrovičovej.

Kolegovia, sme veľmi radi, že ste súčasťou našej siete a aj toto ocenenie potvrdzuje, že okrem profesionálnych skúseností máte aj ľudský prístup k pacientom. Gratulujeme!