Michalovská pôrodnica sa snaží získať titul Baby Friendly Hospital

Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom (BFHI) je celosvetový program Svetovej zdravotníckej organizácie a  UNICEFU presadzovaný na našom území od roku 1993.

Iniciatíva sa zameriava na zlepšenie starostlivosti o tehotné ženy, mamičky a novorodencov v zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú materské služby na ochranu a podporu dojčenia.  Implementáciou „10 krokov k úspešnému dojčeniu“ motivuje zdravotnícke zariadenia k podpore a  ochrane dojčenia.

V septembri 2019 na Slovensku vypršal aj posledný platný certifikát BFH.

Titul BFH má možnosť získať nemocnica, ktorá po vyplnení priebežného hodnotenia predpokladá úspešné splnenie všetkých krokov a  prejde externým auditom v súlade s medzinárodnými platnými protokolmi, ktoré vypracovali odborníci WHO a  UNICEF.

Od januára 2019 je na Slovensku v  platnosti štandardný preventívny postup MZ SR v súlad  s  najnovšími odporúčaniami WHO s  názvom „ Starostlivosť o  matku a novorodenca podľa zásad BFHI – podpora vzťahovej väzby a  laktácie “. Súčasťou týchto postupov je aj podpora žien po pôrode, učenie správnej techniky dojčenia, ako aj samotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.