TOP lekár 2021

Odborný týždenník Zdravotnícke noviny aj tento rok, už po siedmykrát, vyhlasuje anketu TOP lekár na Slovensku vo viacerých kategóriách.

Naša sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare do ankety prihlásila deviatich výborných špecialistov. Podporte ich a dajte im svoj hlas, aby sa stali víťazmi vo svojich kategóriách, medicínskych odboroch ako TOP lekári 2021.

Hlasovať za TOP lekára v jednotlivých kategóriách môžete TU.

 

MUDr. Ľubomír Slávik

Svet zdravia Michalovce – Pneumológia a ftizeológia

 

Ľubomír Slávik od roku 2017 pracuje ako vedúci lekár pneumodiagnostického centra v Nemocnici Svet zdravia Michalovce, kde sa zameriavajú na bronchoskopickú diagnostiku a endoskopickú liečbu. Venujú sa poruchám dýchania v spánku a tiež ventilačnej podpornej liečbe u pacientov v respiračnom zlyhaní. V roku 2021 pracovisko získalo akreditáciu pre spánkové laboratórium.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Mária Hanáčková

Svet zdravia Rožňava – Hematológia

 

Mária Hanáčková je hlavná lekárka našej siete pre transfúziológiu a primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Rožňava. MUDr. Hanáčková sa stala primárkou hematologicko-transfúziologického oddelenia nemocnice v Rožňave v roku 2019. Okrem starostlivosti o ambulantných a hospitalizovaných pacientov s ochoreniami krvotvorby je zároveň odbornou zástupkyňou pre výrobu transfúznych liekov. Zodpovedá za chod krvnej banky a dostupnosť a kvalitu hemoterapie v rožňavskej nemocnici.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Dagmar Bodáková MBA

Svet zdravia Galanta – Paliatívna medicína

 

Dagmar Bodáková je hlavnou lekárkou siete ProCare a Svet zdravia pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu a primárka OAIM a lekárke algeziologickej ambulancie Nemocnice Svet zdravia Galanta. V algeziologickej ambulancii sa mesačne stará o 450 pacientov, pričom asi polovicu z nich tvoria pacienti v terminálnom štádiu ochorenia, zväčša onkologickí. Na Slovensku je napríklad priekopníčkou pri aplikácii biodermálnych nití, ktoré pôsobia pre telo pacienta ako akupunktúra i ako imunomodulačná liečba, čo pomáha hojivému procesu. Bola vôbec druhá, ktorá s touto liečbou u nás začala a dosiaľ ju realizujú iba traja lekári na Slovensku.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Valéria Javorská

Svet zdravia Vranov nad Topľou – Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

V kategórii fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia môžete dať hlas MUDr. Valérii Javorskej, primárke oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou. Za svoje najväčšie pracovné úspechy MUDr. Javorská považuje, že sa na oddelení podarilo zaviesť nové technológie s použitím robotiky a zdravotníci dnes pracujú s robotickým laserom a končatinovými motodlahami. Taktiež sa rozšírila lôžková časť oddelenia, zaviedla liečba na dennom stacionári a neustále sa rozširuje spektrum poskytovanej ambulantnej liečby.

HLASOVAŤ

 

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

ProCare Betliarska Bratislava – Cievna chirurgia

 

Vladimír Šefránek je vedúcim lekárom pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ProCare Betliarska. Je expertom na cievnu chirurgiu, ktorej sa venuje už vyše 35 rokov. Do bratislavskej Polikliniky ProCare Betliarska za ním dnes každý desiaty pacient chodí na opravu výkonu, ktorý mu na predošlom pracovisku urobili nesprávne. Bol členom výboru Európskej spoločnosti cievnej chirurgie (Council of the European Society for Vascular Surgery). Viac rokov bol členom výboru Slovenskej angiologickej spoločnosti a Spolku slovenských lekárov v Bratislave. Odprednášal 423 prednášok na domácich, medzinárodných aj zahraničných kongresoch a konferenciách, z ktorých viaceré organizoval a bol prezidentom kongresu.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Ondrej Bobík

Svet zdravia Trebišov – Dermatovenerológia

 

MUDr. Ondrej Bobík je primárom kožného stacionára Nemocnice Svet zdravia Trebišov a je tiež jedným zo zakladateľov Spolku lekárov v Trebišove. Okrem vysokej erudovanosti je obdarený aj mimoriadne ľudským prístupom a stál za rozvojom svojho odboru v regióne. Obetavo sa celý život venoval poslaniu lekára a naďalej, aj napriek svojmu dôchodkovému veku, neúnavne a úspešne vedie svoje oddelenie.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Jozef Almási, PhD.

Svet zdravia Dunajská Streda – Ortopédia

 

Jozef Almási je primár ortopedického oddelenia a hlavný lekár siete ProCare a Svet zdravia pre ortopédiu a traumatológiu v nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda. Špecializuje sa na primárnu a revíznu náhradu veľkých kĺbov. V Orthocentre, ktoré v dunajskostredskej nemocnici od jeho otvorenia v roku 2013 vedie a ktoré sa vďaka nemu značne rozvinulo, sa mu už na operačnom stole vystriedalo aj mnoho známych osobností zo sveta športu. Svoju náročnú operáciu sa mnohí z ich rozhodli zveriť práve do rúk primára Almásiho. Jeho pacienti i kolegovia ho oceňujú za jeho ľudský prístup a odborný kredit.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Peter Bačinský, MBA

Svet zdravia Michalovce – Neurochirurgia

 

MUDr. Bačinský je hlavným neurochirurgom v Nemocnici Svet zdravia Michalovce. Do michalovského regiónu priniesol množstvo nových postupov, ako aj operácie medzistavcových platničiek, stabilizačné operácie a operácie nádorov miechového kanála. Jeho cieľom je ďalší rozvoj, zavádzanie nových liečebných postupov a inovácií v tomto odbore.

HLASOVAŤ

 

MUDr. Katarína Prekopová

ProCare Central Bratislava – Imunológia a alergológia

 

Lekárka imunoalergologickej ambulancie Polikliniky ProCare Central v Bratislave pôsobila na lôžkovom oddelení, následne na kardiologickej a metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti. V roku 2000 získala atestáciu z vnútorného lekárstva. Ako ďalšiu špecializáciu si zvolila odbor klinická imunológia a alergológia. Pacientom, ktorí navštevujú imunoalergologickú ambulanciu v bratislavskej Poliklinike ProCare Central, sa venuje už 15. rok. Pri diagnostike a liečbe alergických ochorení a porúch imunity využíva svoje komplexné poznatky z dlhoročnej klinickej praxe. Je teda skúsená lekárka, ktorá navyše aplikuje vo svojej práci aj inovatívne postupy.

HLASOVAŤ