Partizánska nemocnica má nové CT pracovisko

Nemocnica Svet zdravia Partizánske dnes slávnostne otvorila nové priestory CT pracoviska.

Za posledné štyri mesiace uskutočnila viacero stavebných úprav a do nových priestorov investovala približne 120-tisíc eur. Na pracovisku zároveň pribudol aj moderný počítačový tomograf, ktorý spresní, urýchli a skvalitní diagnostiku. Vďaka nemu bude nemocnica schopná robiť aj náročnejšie vyšetrenia, za ktorými už pacienti nebudú musieť cestovať do iných miest.

Pred pár mesiacmi sme rekonštruovali röntgenové pracovisko, v ktorom pribudol aj nový RTG prístroj. Teraz sme pokračovali CT pracoviskom, do ktorého sme taktiež umiestnili moderný počítačový tomograf a zároveň uskutočnili ďalšie úpravy priestorov. Dnes sú už teda všetky naše diagnostické prístroje jednak plne digitalizované a zmodernizované a jednak skoncentrované, čo zvyšuje nielen komfort, ale najmä bezpečnosť pacienta,“ hovorí riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Partizánske Michal Orihel.

Nemocnica prebudovala svoje staré priestory a vďaka stavebným úpravám vytvorila pre CT pracovisko nové miestnosti. Pribudla nová elektroinštalácia, rozvody, vzduchotechnika, antistatické podlahy či radiačná ochrana. Priestory sú zároveň dostatočne priestranné, čo umožňuje komfortnejší pohyb pre pacientov na vozíku i pre personál. Náklady sa vyšplhali na 120-tisíc eur.

Na novom CT pracovisku pribudol aj moderný počítačový tomograf (SOMATOM Definition AS 64). Do Partizánskeho ho priviezli z bratislavskej nemocnice s poliklinikou ProCare Medissimo. „S kvalitným CT prístrojom vieme spresniť a urýchliť diagnostiku a odhaliť tak závažné ochorenia v oveľa včasnejšom štádiu, čo môže zachraňovať životy. Moderné CT prístroje majú tiež významne nižšiu radiačnú záťaž na pacienta, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice.

Oproti pôvodnému CT prístroju má ten nový napríklad vyše desaťkrát viac detektorov a dokáže tak nielen urýchliť vyšetrenie, ale aj zobraziť jemné detaily vrátane vaskulárnych štruktúr. Diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb, ktoré v nemocnici dosiaľ uskutočňovali, chce preto vďaka novému prístroju pracovisko ešte rozšíriť.

Plánujeme jednak precizovať doterajšiu škálu vyšetrení, ale taktiež rozšíriť o ďalšie nové vyšetrenia, a to hlavne o angiografie extra a intrakraniálnych ciev, teda vyšetrenia, ktoré sú potrebné pri mozgových príhodách. To sme dosiaľ so starým prístrojom neboli schopní zabezpečiť v požadovanej kvalite alebo vôbec,“ priblížila primárka rádiodiagnostického oddelenia nemocnice MUDr. Eva Matejovičová. Za náročnejšou CT diagnostikou tak museli pacienti dochádzať do okolitých nemocníc, čo už teraz nebude potrebné.

CT prístroj partizánska nemocnica využíva na diagnostiku napríklad mozgu, krku, prínosových dutín, vnútorného ucha, chrbtice, hrudníka, pľúc, brucha, malej panvy, čriev, muskuloskeletálneho systému či na ozónoterapiu.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.