Spišská Nová Ves

Nové gastroenterologické centrum v Spišskej Novej Vsi

Väčšie a modernejšie priestory, nové medicínske vybavenie aj väčší počet vyšetrených pacientov. Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves otvorila nové Gastroenterologické centrum, vďaka čomu sa dokáže v rovnakom čase postarať o viac pacientov s gastroenterologickými problémami.

Spišská Nová Ves

Novorodenecká JIS v Spišskej Novej Vsi pomáha malým bojovníkom

Je našou veľkou výhodou, že jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca sa nachádza priamo v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves.

Spišská Nová Ves

Spišská nemocnica bude rozšírená o nový pavilón

Ministerstvo zdravotníctva podpísalo 10. júla 2023 Zmluvu o dostavbe nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku spišskonovoveskej nemocnice z Plánu obnovy a odolnosti SR. V nemocnici tak má vzniknúť 121 nových a 34 zrekonštruovaných lôžok, čo výrazne skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadregionálnom rozmere. Nemocnica musí na základe stanovených podmienok prebrať stavbu od Zhotoviteľa stavby do 30. júna 2026.

Spišská Nová Ves

Lepšia zdravotná starostlivosť o detičky

Pre najmenších pacientov je vyšetrenie u lekára výrazne stresujúcejšie, ako pre dospelých, preto na detskom oddelení Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves využívame pri odbere krvi prístroj Accuvein.