Svet zdravia predstavil v topoľčianskej nemocnici investície do vyššieho komfortu pacientov

Topoľčianska nemocnica dnes oficiálne predstavila prvé zrealizované investície od začlenenia do siete nemocníc Svet zdravia. Ich hlavným spoločným cieľom bolo zvýšenie komfortu pacientov.

V nemocnici pribudol nový typ recepcie, ktorá má slúžiť ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu. Podľa vzoru ostatných nemocníc siete sa vykonala generálna výmena lavičiek vo všetkých čakárňach. Nové modely zvyšujú komfort sedenia a hygienický štandard. V internom oddelení pribudli dve nadštandardné VIP izby, ktoré rovnako predstavujú najvyššiu úroveň hotelových služieb. Všetky tri projekty finančne podporila zdravotná poisťovňa Dôvera. Okrem toho nemocnica realizuje kompletnú rekonštrukciu striech, modernizuje technologické vybavenie kuchyne a v priebehu najbližších dní začne so stavebnými prácami na novom centre ústavnej pohotovostnej služby. Menované projekty majú byť ukončené ešte v priebehu tohto roka. Celková výška investícií v roku 2017 má presiahnuť tri milióny eur.

Keď sme v apríli preberali topoľčiansku nemocnicu, bolo nám jasné, že pozitívnu zmenu musíme priniesť čo najskôr. Som rád, že okrem nevyhnutnej personálnej stabilizácie sa nám postupne darí realizovať množstvo väčších aj menších investičných projektov. Do konca tohto roku plánujeme preinvestovať viac ako 3 milióny eur. Verím, že predstavené novinky ocenia naši pacienti, ako aj všetci zamestnanci,“ zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.

Nová recepcia hotelového štandardu

Nová recepcia sa nachádza pri hlavnom vchode do nemocnice na prízemí. Jej zamestnanci sú pripravení v pracovných dňoch (od 7.00 do 15.00 hod.) poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude súčasne možné realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a za iné služby. Projekt novej recepcie si vyžiadal celkovú investíciu v hodnote takmer 15-tisíc eur. V rámci siete nemocníc Svet zdravia ide už o 9. nemocnicu s týmto pre pacientov užitočným konceptom.  Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:

 • Poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddeleniach a o ambulanciách;
 • Poskytovanie informácií o nadštandardných službách, cenách, liečebnom režime, strave a o diétach;
 • Prvotná evidencia sťažností a podnetov;
 • Manažovanie prednostného riešenia akútnych stavov (neodkladná starostlivosť);
 • Riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);
 • Prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni Dôvera;
 • Straty a nálezy;
 • Flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov a návštevníkov;
 • V budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vyšetrenie/ošetrenie, bonifikácia parkovacích lístkov a platby za nadštandardné služby.

Do nemocnice často prichádzajú pacienti s obavami o svoje zdravie a život. Zriadenie recepcie vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu, nasmerujeme ho v neznámom prostredí a dáme mu pocit, že sa oňho niekto postará od vstupu do nemocničných dverí,“ doplnil Michal Orihel, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

Generálna výmena lavičiek

V minulosti pribudlo v 14 nemocniciach siete 1 700 lavičiek s 5 800 pohodlnými miestami na sedenie. Projekt nových lavičiek vznikol na základe iniciatívy Pekná nemocnica. V rámci nej mali všetci zamestnanci siete možnosť navrhnúť zlepšenia, ako by bolo možné skrášliť a zútulniť priestory nemocníc Svet zdravia. Práve lavičky patria k najkritizovanejším v slovenských nemocniciach. Často sú zničené a pôsobia odpudivo. Ich počet je navyše nedostatočný a pacienti pri čakaní nemajú zabezpečené dostatočné pohodlie. Prebiehajúca generálna výmena všetkých lavičiek prináša nový štandard v čakárňach aj v topoľčianskej nemocnici. Nové lavičky sa vyznačujú dobrou ergonómiou sedadiel, odolnosťou a jednoduchou hygienickou údržbou. Pacienti nemocnice sa môžu tešiť na 121 nových lavičiek so 450 miestami na sedenie. Celková investícia si vyžiadala takmer 18-tisíc eur.

Dve nové nadštandardné izby

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporila vybudovanie dvoch nových VIP izieb v internom oddelení (ženská aj mužská časť). Predstavujú najvyšší lôžkový štandard v sieti Svet zdravia (samostatné sociálne zariadenie, harmonický interiér a LCD TV). Poistenci ZP Dôvera majú 50 % zľavu z denného poplatku v hodnote 20 eur.  „Pohodlné lavičky, moderné recepcie či VIP izby s hotelovým štandardom budujeme postupne vo všetkých nemocniciach siete Svet zdravia. Obyvatelia Topoľčian a jeho okolia už dnes nájdu vo svojej nemocnici vynovené priestory, ktorými im pobyt na lôžku aspoň čiastočne spríjemníme,“ vysvetlil generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Ďalšie rozpracované investície, ktoré majú byť ukončené ešte v priebehu tohto roka:

 • Rekonštrukcia striech nemocničných budov s plochou takmer 4 000 m2;
 • Začiatok výstavby nového centra ústavnej zdravotnej pohotovosti s ambulanciami chirurgie, traumatológie a internej medicíny;
 • Modernizácia technologickej infraštruktúry kuchyne;
 • Projektová príprava nových chirurgických sál.

Zrealizované investície:

 • Nové diagnostická prístrojová technika (röntgenové C rameno, sonograf, pulzné oxymetre, biochemický analýzátor a ďalšie);
 • 150 nových počítačov pre nemocničný personál;
 • Pripojenie rádiológie na centrálne úložisko digitálnych dát siete Svet zdravia (PACS), ktoré umožňuje lekárom sprístupňovať a využívať príslušnú zdravotnú dokumentáciu na diaľku;
 • Nové maľovky v oddeleniach.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.